Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (logopedická asistentka)
Martina Kapalová

Asistent pedagoga:
Radka Altmanová

Provozní:
Dagmar Rezková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (vedoucí učitelka a školní koordinátor EVVO)
Alexandra Hulvertová, Dis

Asistent pedagoga:
Anežka Kopáčová

Provozní:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Alena Knoblochová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Michaela Doležalová

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Šárka Belovická (logopedická asistentka)
Alena Kopáčová (vedoucí učitelka)

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Mgr. Magdalena Wagnerová (školní koordinátor EVVO)
Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

Učitelky:
Mgr. Miroslava Chizhkovska
Kateřina Vobořilová

Školní asistent:
Ivana Wallerová
Eva Šérová

Tel.: 736 133 406

Aktuality

Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Sluníčko Sulice- Želivec v měsíci červenec a srpen 2014

Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Sluníčko Sulice- Želivec v měsíci červenec a srpen 2014

Po projednání se zřizovatelem Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec přerušuje svůj provoz v měsíci červenec a srpen ve školním roce 2013/2014 podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. takto: od 21.7.do 15.8. 2014 a od 28.8. do 29.8. 2014 bude MŠ uzavřena.
Úplata za předškolní vzdělávání ( školné ) je stanovena na tyto dva měsíce v celkové částce 1.000,- Kč.
Důvodem je čerpání řádné dovolené zaměstnanců.
Stravování v MŠ Sluníčko v průběhu prázdnin je zajištěno na 14 dní v červenci a 8 dní v srpnu po dobu provozu MŠ.
Úplata za stravné na tyto dva měsíce je stanovena na 800,- Kč. Platbu lze provést, buď v hotovosti přímo pí. hospodářce MŠ, nebo převodem na účet stravného 35-2246571339/0800.
(děti do 6 let – oběd stojí 24,- + přesnídávka a svačinka 18,- = celkem 42,-Kč!!
děti nad 6 let- oběd stojí 30,- + přesnídávka a svačinka 19,-= celkem 49,-Kč!!)
Úplatu za stravné a školné na prázdniny je nutno uhradit do 20.6.2014.
Václava Kunická
ředitelka MŠ Sluníčko Sulice- Želivec