Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Alexandra Hulvertová, DiS – učitelka MŠ
 • Anežka Kopáčová – učitelka MŠ
 • Ludmila Šimůnková – asistent pedagoga
 • Mgr. Eva Fišerová – asistent pedagoga
 • Dagmar Rezková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Šárka Vávrová – vedoucí učitelka MŠ, logopedický asistent, školní koordinátor EVVO
 • Adriana Vávrová – učitelka MŠ
 • Radka Altmanová – asistent pedagoga
 • Gabriela Jusková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

 • Pavla Čechová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Kalašová – učitelka MŠ
 • Dagmar Bartošová – asistent pedagoga, školní asistent
 • Alena Knoblochová – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

 • Bc. Tereza Dvořáková DiS. – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Bc. Jana Landová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Hladíková – asistent pedagoga
 • Lucie Dvořáková – provozní zaměstnanec
 • Markéta Hájková – hospodářka školy
 • Pavel Bareš – školník

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

 • Alena Kopáčová – zástupkyně ředitelky školy
 • Hana Dubnová – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Eva Vilímová – asistent pedagoga
 • Renata Procházková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

 • Mgr. Václava Kunická – ředitelka MŠ
 • Mgr. Magdaléna Wagnerová – učitelka MŠ, školní koordinátor EVVO
 • Alena Víšková – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Michaela Doležalová – asistent pedagoga
 • Miroslava Budáková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

 • Mgr. Miroslava Čížkovská – učitelka MŠ
 • Melisa Zákorová – učitelka MŠ
 • Eva Šérová – školní asistent

Tel.: 736 133 406

Aktuality

Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Sluníčko Sulice- Želivec v měsíci červenec a srpen 2014

Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Sluníčko Sulice- Želivec v měsíci červenec a srpen 2014

Po projednání se zřizovatelem Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec přerušuje svůj provoz v měsíci červenec a srpen ve školním roce 2013/2014 podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. takto: od 21.7.do 15.8. 2014 a od 28.8. do 29.8. 2014 bude MŠ uzavřena.
Úplata za předškolní vzdělávání ( školné ) je stanovena na tyto dva měsíce v celkové částce 1.000,- Kč.
Důvodem je čerpání řádné dovolené zaměstnanců.
Stravování v MŠ Sluníčko v průběhu prázdnin je zajištěno na 14 dní v červenci a 8 dní v srpnu po dobu provozu MŠ.
Úplata za stravné na tyto dva měsíce je stanovena na 800,- Kč. Platbu lze provést, buď v hotovosti přímo pí. hospodářce MŠ, nebo převodem na účet stravného 35-2246571339/0800.
(děti do 6 let – oběd stojí 24,- + přesnídávka a svačinka 18,- = celkem 42,-Kč!!
děti nad 6 let- oběd stojí 30,- + přesnídávka a svačinka 19,-= celkem 49,-Kč!!)
Úplatu za stravné a školné na prázdniny je nutno uhradit do 20.6.2014.
Václava Kunická
ředitelka MŠ Sluníčko Sulice- Želivec