Akce na měsíc duben 2016

Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová
Hana Zahradníková

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky:
Jana Fořtová

nepedagogický zaměstnanec:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

V letošním  roce třída Ježečků nebyla naplněna.

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová
Ilona Skřivanová

Školní asistent:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Dana Chotousová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis.
Martina Kapalová

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Alena Kopáčová

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky:
Jana Fořtová

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická
Veronika Gebrlínová
Alena Víšková
Dagmar Bartošová – školní asistent

Vedoucí provozní:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Akce na měsíc duben 2016

1. VYSTOUPENÍ VČELIČEK s krátkým programem na Setkání seniorů v restauraci Steakhaus na Hlubočince – odjezd objednaným autobusem před 14 hod., návrat v cca 14:45 hod. Prosím, dejte dětem slavnostní oblečení. Děkuji.
5. FOTOGRAFOVÁNÍ: „JARNÍ FOTO + ROČENKY PRO PŘEDŠKOLÁKY“ od 9 hod. Mateřská škola přispívá předškolním dětem 100 Kč na ročenku, rodiče platí 160 Kč.
1. LEKCE „ŠKOLY NANEČISTO“ v ZŠ Sulice – jen pro předškoláky, 1x za 14 dní, zdarma, od 14:00 do 14:45 hod.
6. 8. LEKCE ŠKOLIČKY BRUSLENÍ – odjezd v 9:00 hod.
7. 5. LEKCE PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU v bazénu v Benešově – odjezd v 7:45 hod., návrat na oběd.
11.4. pondělí KOUKAJÍ NA NÁS SPRÁVNĚ? – projekt preventivního vyšetření zraku předškolních dětí od 8.30 hod., jen pro přihlášené děti. 150 Kč plaťte, prosím, na třídě. Více na www.primavizus.cz
12. „POHÁDKA O NEPOSLUŠNÝCH TELÁTKÁCH“ – divadelní představení v Beruškách (marionety, loutky), v 10:50 hod., 40 Kč
13. 9. LEKCE ŠKOLIČKY BRUSLENÍ
14. 6. LEKCE PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU v bazénu v Benešově – odjezd v 7:45 hod., návrat na oběd.
15. DEN ZEMĚ – projektové činnosti ve školce, v 9 hod. společné tvoření zeměkoule mezi žlutým a zeleným pavilonem; povídání o ochraně živ. prostředí, šetření energiemi, čistotě ovzduší, vody, ohrožených druzích, recyklaci, globál. oteplování, Jak my můžeme toto ovlivnit???
Více na www.denzeme.cz
18.4. pondělí „DEN ÚSMĚVŮ a APRÍLNÍKŮ aneb Jak udělat tomu druhému radost“
od 9:30 hod. v Beruškách, 70 Kč, více na www.inkarybarova.cz
19. 2. LEKCE „ŠKOLY NANEČISTO“ v ZŠ Sulice – jen pro předškoláky, 1x za 14 dní, zdarma, od 14:00 do 14:45 hod.
20. 10. LEKCE ŠKOLIČKY BRUSLENÍ (poslední)
21. 7. LEKCE PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU v bazénu v Benešově – odjezd v 7:45 hod., návrat na oběd.
25. 4. pondělí DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve školce
Od 9:30 – 11:30 hod. a od 13:30 – 15:30 hod. Přijďte se podívat!!! Těšíme se na Vás!!!
27. ČARODĚJNICE – ráno rej čarodějnic ve třídách, v maskách. Venku společně všechny třídy stopování čarodějnice podle barev. fáborků, plnění úkolů na cestě, společné zpívání, povídání, pozorování, hry…opékání špekáčků u ohně, čarodějnický tanec a upálení čarodějnice – vše dopoledne. 10 Kč
28. 8. LEKCE PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU v bazénu v Benešově – odjezd v 7:45 hod., návrat na oběd.
  • Oslavy svátků a narozenin dětí ve třídách.
  • Čištění zoubků – nejen po obědě.
  • Poznávací vycházky po nejbližším okolí školky – bezpečnost – pravidla, vesty, terčík.
  • Třídění odpadu ve třídách do nádob k tomu určených.
  • Čtení a poslech příběhů a pohádek na pokračování – každý den po obědě ve všech třídách.