Akce na měsíc květen 2016

Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová
Hana Zahradníková

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky:
Jana Fořtová

nepedagogický zaměstnanec:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

V letošním  roce třída Ježečků nebyla naplněna.

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová
Ilona Skřivanová

Školní asistent:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Dana Chotousová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis.
Martina Kapalová

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Alena Kopáčová

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky:
Jana Fořtová

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická
Veronika Gebrlínová
Alena Víšková
Dagmar Bartošová – školní asistent

Vedoucí provozní:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Akce na měsíc květen 2016

2. 5. pondělí ORNITA – EVVO ornitologický vzdělávací program „Vodní ptáci“ ve školce – 1.sk.od 8:45 do 9:30 hod., 2. sk. od 9:30 do 10:15 hod. v Beruškách, 50 Kč/dítě, více na www.ornita.cz.
3. Náhradní hodina Předplaveckého výcviku v bazénu v Benešově – odjezd tentokrát až v 9 hod., návrat v cca 12 hod. na oběd!!!
5. 8. LEKCE PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU V BAZÉNU V BENEŠOVĚ – odjezd v 7:45 hod. od školy, návrat v cca 11 hod.
Odpolední dílničky pro rodiče ze 3. třídy Včeliček – Látkové tvoření – od 15 do 17 hod. Srdečně zveme rodiče s dětmi, přijďte si popovídat, pohrát, tvořit!!!
6. DEN MAMINEK – výroba dárečků pro maminky k svátku.
„Čertovy zlaté vlasy“ – ochotnický soubor Kostelec u Křížků hraje divadlo pro děti od 9 hod. v Restauraci na Kalifáči, jen 3. a 4. tř., tam linkovým busem v 9 hod., zpět pěšky; batůžky-svačinka, pitíčko, vhodné oblečení a obuv!
9. 5. pondělí SMALTOVÁNÍ KÁVOVÝCH LŽIČEK – dílničky v každé třídě od 9 do 12 hod., lžička v ceně, 50 Kč/dítě.
12. 9. LEKCE PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU V BAZÉNU V BENEŠOVĚ – odjezd v 7:45 hod. od školy, návrat v cca 11 hod.
16. 5. pondělí „VESELÉ A ZDRAVÉ VAŘENÍ“ – divadelní představení v Beruškách od 9:30 hod., 40 Kč.
18. 10. NÁVŠTĚVA DOMOVA SENIORŮ PYŠELY – BERUŠKY – Tentokrát si společně pohrajeme, popovídáme a zazpíváme v zámecké zahradě!!!
19. 10. LEKCE PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU V BAZÉNU V BENEŠOVĚ – odjezd v 7:45 hod. od školy, návrat v cca 11 hod.
20. CELODENNÍ VÝLET DO FARMA PARKU SOBĚHRDY – výlet všech dětí ze školky, podepisujte, prosím, souhlas s celodenním výletem a odhlášením oběda v MŠ. S sebou: batůžek: 3x pití, 2x svačina, 1x oběd; vhodné oblečení a obuv. Více na http://farmapark.eu/ odjezd v 8:30 hod., 4 hod. mezi zvířátky, návrat v cca 15 hod., vstupné 90 Kč + bus.
24. POLICIE ČR ve školce – beseda s preventivně bezpečnostní tématikou, nprap. Bc. Zdeněk Chalupa od 9:30 hod. ve Včeličkách
30. 5. pondělí Projektový týden ke DNI DĚTÍ
PO STOPÁCH KRÁLE KARLA – od 9:30 hod. v Beruškách, 50 Kč/dítě. Toto představení je věnované oslavě 700. výročí narození císaře Karla IV.
Více na http://www.podcepici.com/karel-iv
  • Oslavy svátků a narozenin dětí ve třídách.
  • Čištění zoubků – nejen po obědě.
  • Poznávací vycházky po nejbližším okolí školky – bezpečnost – pravidla, vesty, terčík.
  • Třídění odpadu ve třídách do nádob k tomu určených.
  • Čtení a poslech příběhů a pohádek na pokračování – každý den po obědě ve všech třídách.