Akce na měsíc prosinec 2017

Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová
Hana Zahradníková

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky:
Jana Fořtová

nepedagogický zaměstnanec:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

V letošním  roce třída Ježečků nebyla naplněna.

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová
Ilona Skřivanová

Školní asistent:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Dana Chotousová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis.
Martina Kapalová

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Alena Kopáčová

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky:
Jana Fořtová

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická
Veronika Gebrlínová
Alena Víšková
Dagmar Bartošová – školní asistent

Vedoucí provozní:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Akce na měsíc prosinec 2017

1.12. pátek 9. LEKCE PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU V BAZÉNU V JESENICI
MALOVÁNÍ PERNÍČKŮ – Mikuláš, čert a anděl – 3. a 4. třída od 9 hod., 60,-Kč
SETKÁNÍ SULICKÝCH SENIORŮ V ZŠ Sulice – od 14 hod. – program zajišťují Včeličky, prosím o slavnostní oblečení! Návrat do třídy v cca 14:30 hod. Děkujeme!
2.12. sobota ADVENTNÍ setkání na Sulické návsi, rozsvěcení vánočního stromečku, zpěv koled, příjezd Mikuláše s andělem a hodnými čerty v kočáru – společně s Vámi od 15 hod., rozsvícení se zpěvem v 16 hod.
4.12. pondělí 10. lekce TANEČNÍ ŠKOLIČKY + BESÍDKA TANEČNÍ ŠKOLIČKY od 15:00 hod. 1. sk. a od 15:30 hod. 2. sk. ve Včeličkách. Vážení a milí, přijďte se podívat na svoje šikovná robátka!
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – od 9:30 hod. na třídách. Přijde nás navštívit pan místostarosta jako Mikuláš s malými dárečky pro hodné dětičky a žákyně ze 7. třídy jako kouzelní andělíčkové!!
ADVENT, BARBORKA – prosíme, děti si přinesou třešňovou nebo višňovou větvičku, pokud mohou.
5. 1. LEKCE PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU V BAZÉNU V BENEŠOVĚ
Motýlci – Zdravé vaření – Výroba pečeného čaje, 15,-Kč
Vánoční přáníčka – výroba přáníček s dětmi netradičními technikami
6. MEZI NÁMI POVÍDEJ – 15. návštěva Berušek v Domově seniorů Pyšely s p. učitelkou Terezkou D. a Alenkou V., společné povídání, vyrábění a zpívání; kdo se nechce zúčastnit, oznámí p. uč. Verče G. a zůstane s ní v MŠ.
7. SKŘÍTEK A ZVÍŘÁTKA – výukový environmentální program Říčanského muzea v Beruškách, 35,-Kč/dítě 10 – 11:30 hod. v přírodě při hezkém počasí, při ošklivém ve třídě.
8. 10. LEKCE PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU V BAZÉNU V JESENICI
11.12. pondělí VÁNOČNÍ TRADICE, zvyky a symboly Vánoc– vánoční výzdoba, betlém, vánoční stromeček, dárečky, svíčky, půst, zlaté prasátko, vánoční koledy, vánočky, jmelí, Štědrý den – jídlo (kuba, kapr, cukroví) – dříve a nyní, u nás i ve světě; rozkrájíme si s dětmi jablko, hodíme střevícem
12. 2. LEKCE PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU V BAZÉNU V BENEŠOVĚ
VÁNOČNÍ ANDÍLEK – s Evou Hruškovou od 10 hodin v Beruškách, 50,-Kč
13. Kreslíme svá přání Ježíškovi
Krmení zvířátek v lese – každá třída si vyjde s dětmi do lesa nakrmit zvířátka, mohou se zapojit i rodiče např. přinést něco „na zub“ pro zvířátka
14. Berušky a Včeličky – Vánoce na Staroměstském náměstí v Praze – sraz v MŠ v 7:30 hod., po svačince odjezd v 8 hod., návrat v cca 13 hod. na oběd, s sebou: batůžek, svačinka a pitíčko. Prosím o teplé a pohodlné oblečení pro děti!
15. 11. LEKCE PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU V BAZÉNU V JESENICI
VÁNOČNÍ BESÍDKA JIŘÍHO HELEKALA – od 9:30 hod. v Beruškách, 40,-Kč
18.12. pondělí VÁNOČNÍ BUBLINKOVÁ SHOW – 2 sk., 1. sk. 3. + 4. tř. 9-9:40 hod., 2. sk. 1. + 2. tř. 9:40-10:30 hod., 45,-Kč/dítě v Motýlcích
Vánoční nadílka – u vánočního stromečku, po obědě ve všech třídách.
Vánoční besídka ve Včeličkách a v Beruškách – od 15:30 hodin. Srdečně zveme rodiče, prarodiče, sourozence a další rodinné příslušníky, přijďte s námi prožít hezké předvánoční odpoledne do tříd svých dětí. Prosíme maminky a babičky o trochu vánočního cukroví.
19. 12. 3. LEKCE PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU V BAZÉNU V BENEŠOVĚ
Vánoční besídka v Mravenečcích a v Motýlcích – od 15:30 hodin. Srdečně zveme rodiče, prarodiče, sourozence a další rodinné příslušníky, přijďte s námi prožít hezké předvánoční odpoledne do tříd svých dětí. Prosíme maminky a babičky o trochu vánočního cukroví.
21. LEGENDA O HVĚZDĚ – krásný vánoční příběh v Beruškách od 9 hod., 40,-Kč
22. Návštěva kostela a rotundy sv. Martina v Kostelci u Křížků – celá Mš v 9.30 hod., zklidnění, těšení se na Ježíška, zpěv koled, vánoční výzdoba, betlém, stromeček – prohlídka, povídání s dětmi.
25.12. – 2.1.2018 25.12.2017 – 2.1.2018 MŠ UZAVŘENA – VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
VESELÉ VÁNOCE A HODNĚ LÁSKY A ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE!!!
  • Oslavy svátků a narozenin dětí ve třídách- děti mohou pro své kamarády ve třídě přinést zdravé dobrůtky, oblíbené ovoce a zeleninu.
  • Čištění zoubků – nejen po obědě.
  • Čtení a poslech příběhů a pohádek na pokračování – každý den.
  • Poznávací vycházky po nejbližším okolí školky – bezpečnost – pravidla, vesty, terčík.