Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (logopedická asistentka)
Martina Kapalová

Asistent pedagoga:
Radka Altmanová

Provozní:
Dagmar Rezková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (vedoucí učitelka a školní koordinátor EVVO)
Alexandra Hulvertová, Dis

Asistent pedagoga:
Anežka Kopáčová

Provozní:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Alena Knoblochová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Michaela Doležalová

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Šárka Belovická (logopedická asistentka)
Alena Kopáčová (vedoucí učitelka)

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Mgr. Magdalena Wagnerová (školní koordinátor EVVO)
Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

Učitelky:
Mgr. Miroslava Chizhkovska
Kateřina Vobořilová

Školní asistent:
Ivana Wallerová
Eva Šérová

Tel.: 736 133 406

Kalendář akcí

Akce na měsíc únor 2021- na třídách a bez spojování dětí

1.2.2021
všechny děti

20. jubilejní noc S ANDERSENEM – dopoledne – děti si přinesou z domova svou oblíbenou KNÍŽKU, povídají si, listují, prohlížejí, čtou A TAKÉ, jak se knížka vyrábí, mohou přijít v MASCE, zatancují si, zasoutěží, zazpívají- pohádkový celý týden. Předškoláci si vyrobí KNÍŽKU. Spinkání ve školce přesunuto na jaro.

2.2.2021
Motýlci, Berušky

VYCHÁZKA Motýlků a Berušek- na Novou Hospodu na malou farmu (koně, slepice, ovečky), vhodné oblečení, obutí, batůžek s pitím a malou svačinou, vycházíme v cca 9:30 hod., návrat na oběd.                                                                                                           
Trénink jazykových schopností podle Elkonina – 12:45-13:15 vybrané Berušky, každé úterý

3.2.2021
EKOTÝMY ve svých školkách

EKOTÝM – setkání členů velkého ekotýmu v MŠS a v MŠP a LMŠ – seznámení s členy, rozhovory, bližší poznání, kresba-Jak se vidíš, vidíte, vidíme?; rozdání rolí a úkolů v týmu + výroba piktogramů, vizitek; děti předají info ostatním dětem ve třídách.                                                                                                                                 Trénink jazykových schopností podle Elkonina – 12:45-13:15 vybrané Včeličky, každou středu

4.2.2021
Berušky, Motýlci

Berušky a Motýlci -PŘEKVAPENÍ – výrobek ze špachtlí a dřevěných kolíčků                                                                                     
Trénink jazykových schopností podle Elkonina – 12:45-13:15 vybrané Veverky a Ježečci, každý čtvrtek

5.2.2021
Včeličky, Mravenečci

Včeličky – malování na kamínky                                                                                                                                                          
VYCHÁZKA Mravenečků a Včeliček- na starý Želivec a na Mandavu za zvířátky, vhodné oblečení, obutí, batůžek s pitím a malou svačinou, vycházíme v cca 9:30 hod., návrat na oběd.  

8.2.2021
Veverky, Ježečci, všechny děti

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA – MALÝ INŽENÝR- v 9 hod. Veverky, od 10:15 hod. Ježečci, ven děti půjdou před lekcí, 1.000,-Kč + doprava/ 1 třída.                                                                                                                                                                             
Zdravý životní styl -začínáme s otužováním – vzduchem i vodou, denně chodíme na vycházky, badatelské výpravy, pozorujeme své okolí, připravujeme ranní přesnídávky- domlouváme se s p. hospodářkou a kuchařkou

9.2.2021
Ježečci, Medvíďata

Ježečci a Medvíďata – Tvoření – sněhulák z ponožky – děti si přinesou jednu lichou zbývající ponožku z domova, náplň pšenice-10,-Kč/dítě

10.2.2021
Včeličky, Berušky

Včeličky, Berušky – Tvoření z keramiky – pítko pro ptáky

11.2.2021
všechny děti

Tvoření a výroba dárečků pro pečovatelky v Domově seniorů Pyšely-náš partnerský domov ❤

12.2.2021
všechny třídy

DEN SV. VALENTÝNA – výroba pozorností pro naše nejmilejší (keramika, papír, netradiční materiály, přírodniny)

15.2,2021
EKOTÝMY ve svých školkách

EKOTÝM – setkání členů velkého ekotýmu v MŠS a v MŠP a LMŠ-2. krok Ekoškolky – analýza (silné a slabé stránky školky) s dětmi, kresba

17.2.2021
všechny děti

MASOPUSTNÍ OSLAVY- maškarní karneval dopoledne na třídách s tancem a hodováním, Maminky, můžeme poprosit o nějaké zdravé dobrůtky na sváteční stůl pro děti?!! J Děti si mohou přinést hudební nástroje, a pokud nebude mráz, a vládní opatření dovolí, půjde PRŮVOD MASEK zazpívat dětem do ZŠ Sulice a na OÚ Sulice. Děkujeme za spolupráci!

18.2.2021
všechny děti

KROUŽEK VAŘENÍ  ve všech třídách a STOLOVÁNÍ – 30,-Kč/dítě; Koláčky, Chleba se zdravou pomazánkou; prostření slavnostní tabule, děti si samy prostírají, servírují oběd, nalévají polévku a druhé jídlo, nabírají si jen tolik, kolik snědí, uklízí (utírají, zametají).

Vše za dodržení hygienických požadavků v této době.

19.2.2021
MŠ Sluníčko

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE S TECHNIKOU – pro třídy v MŠ Sluníčko – ukázka akrobatického létání s modely letadel a dronů na louce za školkou. Děkujeme panu Vychodilovi a Švábkovi!

22.2.2021
jen přihlášení lyžaři, Veverky a Ježečci

HRAVÉ LYŽOVÁNÍ – jen pro přihlášené děti, celkem 52 dětí, pokud vládní opatření dovolí.                                                                   
MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA – MALÝ PROJEKTANT- v 9 hod. Veverky, od 10:15 hod. Ježečci, ven děti půjdou před lekcí, 1.000,-Kč + doprava/ 1 třída.

23.2.2021
nelyžaři

HRAVÉ LYŽOVÁNÍ Vycházka do zimního lesa, pozorování zimní přírody všemi smysly, pokusy a experimenty; batůžek s pitíčkem a malou svačinkou, od 10:00 do 11:30 hod., vhodné oblečení a obuv, při pěkném počasí. Zhluboka dýcháme a inhalujeme, přivoníme k jehličnanům, promneme si třeba větvičky

24.2.2021

HRAVÉ LYŽOVÁNÍ

25.2.2021

HRAVÉ LYŽOVÁNÍ

26.2.2021

HRAVÉ LYŽOVÁNÍ