Akce na měsíc září 2017

Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová
Hana Zahradníková

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky:
Jana Fořtová

nepedagogický zaměstnanec:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

V letošním  roce třída Ježečků nebyla naplněna.

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová
Ilona Skřivanová

Školní asistent:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Dana Chotousová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis.
Martina Kapalová

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Alena Kopáčová

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky:
Jana Fořtová

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická
Veronika Gebrlínová
Alena Víšková
Dagmar Bartošová – školní asistent

Vedoucí provozní:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Akce na měsíc září 2017

1.9. pátek Zahájení nového školního roku 2017/2018 – na třídách – přivítání s dětmi, vzájemné představení, seznámení se značkou…
4.9. pondělí Adaptační proces – pozvolné a nenásilné zvykání nových dětí na svou třídu, seznámení s prostředím školky, s kamarády, s p. učitelkami, s tetami, se školní zahradou…
5. Vytvoření Pravidel chování na třídách – společně s dětmi, vytvoření piktogramů a nápisů, seznámení s jejich umístěním, s jeho dodržováním…
6. DRAVCI A SOVY – ekologický zábavně naučný program s živými zvířátky, 2 skupiny dětí, od 9:30 hodin, 50,- Kč/dítě. http://pochopprirodu.cz
7. Návštěvy dětí v ostatních třídách – během celého týdne, seznámení s názvy jednotlivých tříd, s umístěním, s kamarády, s ostatními paní učitelkami, tetami…
11.9. pondělí CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – svou oblíbenou knížku z dětství čte dětem z Berušek a Včeliček v 9:30 hod. naše bývalá, ale pořád oblíbená kuchařka a teta, paní Dana Hübšmanová
18.9. pondělí Depistáž – odpolední logopedické vyšetření dětí od 13:00 hod. Mgr. P. Novotnou za účasti rodičů – výsledky ihned po vyšetření. Přihlašujte, prosím, svým podpisem Vaše děti k tomuto vyšetření v Beruškách. Více info v šatnách dětí.
19. Skutečně zdravá škola – KROUŽEK VAŘENÍ v Beruškách – Mrkvový dortík z žitné mouky – 25,- Kč
20. Skutečně zdravá škola – RODINNÁ FARMA KRHANICE MIKOLÁŠ – dopolední výlet pro Berušky a Včeličky, odjezd po svačině v 8:50 hod., návrat v cca 11:30 hod., s sebou: batůžek s malou svačinkou a pitíčkem; doprava autobusem: 75,- Kč při 40 platících dětech. Více na www.farmakrhanice.cz
25.9. pondělí Divadelní představení ve školce: „O TEREZCE A MATĚJOVI“, začátek v 9:30 hod. v Beruškách, 40,- Kč
26. Staré pověsti české – aneb Cesta za poznáním, celodenní výlet Berušek a Včeliček do Týnce n. Sázavou, Brodců a Zbořeného Kostelce, podepisujte souhlas v šatně dětí, odjezd 7:54 hod. linkovým busem, návrat 14:30 nebo 15:30 hod., dle počasí, s sebou: batůžek, 3 pitíčka, 2 svačiny a 1 oběd, pohodlné oblečení a obuv, dobrá nálada; 50,-Kč plaťte u p. uč. ve třídě!!!
27. Skutečně zdravá škola – KROUŽEK VAŘENÍ ve Včeličkách – Dýňová polévka – 10,- Kč
28. STÁTNÍ SVÁTEK – MŠ UZAVŘENA
29. 1. LEKCE PŘEDPLAVECKÉHO VÝCVIKU V BAZÉNU V JESENICI – odjezd v 9:45 hod. od školy, návrat v cca 11:45 hod., 2 skupinky malých dětí, 10 dětí ve skupině, 1. sk. plave 10:15- 10:45 hod., 2. sk. 10:45-11:15 hod.; 15 lekcí, 1 lekce – 120,- kurzovné+75,- doprava=195,-Kč; na 1 místo mohou být přihlášené 2 děti- 1 dítě 7 a 2. dítě 8 lekcí; za 15 lekcí celkem 2.925,- Kč; platbu nutno provést před začátkem akce na účet kulturních akcí nebo u p. hospodářky hotově; více info v šatnách dětí a na http://svetplavani.cz/. Velké děti začnou s plaváním na konci listopadu v Benešově.
  • Oslavy svátků a narozenin dětí ve třídách- děti můžou pro své kamarády ve třídě přinést zdravé dobrůtky, oblíbené ovoce a zeleninu. Čištění zoubků – nejen po obědě. Čtení a poslech příběhů a pohádek na pokračování – každý den.
  • Poznávací vycházky po nejbližším okolí školky – bezpečnost – pravidla, vesty, terčík.
  • Třídění odpadu ve třídách do nádob k tomu určených.