Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Alexandra Hulvertová, DiS – učitelka MŠ
 • Anežka Kopáčová – učitelka MŠ
 • Ludmila Šimůnková – asistent pedagoga
 • Mgr. Eva Fišerová – asistent pedagoga
 • Dagmar Rezková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Šárka Vávrová – vedoucí učitelka MŠ, logopedický asistent, školní koordinátor EVVO
 • Adriana Vávrová – učitelka MŠ
 • Radka Altmanová – asistent pedagoga
 • Gabriela Jusková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

 • Pavla Čechová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Kalašová – učitelka MŠ
 • Dagmar Bartošová – asistent pedagoga, školní asistent
 • Alena Knoblochová – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

 • Bc. Tereza Dvořáková DiS. – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Bc. Jana Landová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Hladíková – asistent pedagoga
 • Lucie Dvořáková – provozní zaměstnanec
 • Markéta Hájková – hospodářka školy
 • Pavel Bareš – školník

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

 • Alena Kopáčová – zástupkyně ředitelky školy
 • Hana Dubnová – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Eva Vilímová – asistent pedagoga
 • Renata Procházková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

 • Mgr. Václava Kunická – ředitelka MŠ
 • Mgr. Magdaléna Wagnerová – učitelka MŠ, školní koordinátor EVVO
 • Alena Víšková – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Michaela Doležalová – asistent pedagoga
 • Miroslava Budáková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

 • Mgr. Miroslava Čížkovská – učitelka MŠ
 • Melisa Zákorová – učitelka MŠ
 • Eva Šérová – školní asistent

Tel.: 736 133 406

Aktuality

Informace k chodu a organizaci MŠ Sluníčko, 2. 5. 2020

Na základě nového mimořádného opatření, které dne 30. 4. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví a schválila vláda, se povinnost nošení roušek již nevztahuje na děti mladší sedmi let v mateřské škole.
V případě fungování mateřské školy v současné době je nutné dodržování zvýšených hygienických opatření, kterými jsou zejména:

 • proškolení zaměstnanců ohledně prevence šíření koronaviru a používání ochranných prostředků,
 • používání ochranných prostředků zaměstnanci (rukavice, roušky – jednorázové nebo dobře udržovatelné – lze vyvářet), používání dezinfekčního přípravku s virucidním účinkem,
 • předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez sebemenšího příznaku onemocnění (kašel, rýma, teplota) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního onemocnění) – dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu,
 • striktní dodržování hygienických pravidel při podávání jídla – nošení roušek, rukavic, stravu připravuje a podává vždy jen jedna osoba, při manipulaci s čistým nádobím vždy používat čisté rukavice,
 • doložení Čestného prohlášení rodičů, že dítě nepřišlo do styku s osobami, které onemocněli jakoukoliv infekční nemocí a že v rodině není nařízena karanténa – rodiče dodají od 4. 5. 2020 (pondělí) a dále postupně, jak budou děti nastupovat do MŠ, a vždy každé pondělí v novém týdnu, do odvolání,
 • bezpečná manipulace s použitými rouškami a jejich likvidace,
 • příchod a odchod dětí tak, aby se co nejvíce zamezilo potkávání rodičů, viz Mimořádná bezpečnostní opatření
 • zákaz vstupu rodičů do pobytových prostor mateřské školy, předáván dětí u branky, dodržování odstupu,
 • striktní dodržování nošení roušek rodiči,
 • umístění dezinfekce na ruce u vstupu do šaten dětí, při vstupu do mateřské školy každý použije dezinfekční přípravek s virucidním účinkem,
 • zvýšený dohled na osobní hygienu dětí, mycí prostředky pro děti volit s virucidním účinkem,
 • používání jednorázových papírových ručníků,
 • dohled nad správnou respirační etiketou dětí,
 • zákaz nošení vlastních hraček z domova,
 • denně po ukončení provozu mateřské školy omytí hraček dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem,
 • hračky, které nelze omýt, nebudou používány (látkové, plyšové…)
 • dodržování zvýšených hygienických opatření i při pobytu venku – nekřížit skupiny dětí,
 • denně úklid prostor mateřské školy – podlahy, umyvadla, záchody, pisoáry – čisticím prostředkem s virucidním dezinfekčním prostředkem,
 • denně omytí nejčastěji dotýkaných ploch dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem (kliky, zábradlí),
 • týdně omytí omyvatelných částí stěn hygienického zařízení čisticím prostředkem s virucidním dezinfekčním prostředkem,
 • zajištění příznivých vnitřních klimatických podmínek a dostatečného větrání v pobytových prostorách,
 • zajištění zvýšeného dohledu, aby si děti nepůjčovaly a nezaměňovaly hrníčky, talíře, příbory, kartáčky na zuby a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy,
 • výměna lůžkovin 1x týdně,
 • oddělené ukládání lůžkovin pro každé dítě – individuálně přidělené a značkou dítěte označené lůžkoviny pro každé dítě,
 • zajištění co největších rozestupů mezi dětmi, zejména při jídle a spaní.

Mgr. Václava Kunická, ředitelka školy

Čestné prohlášení