Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Alexandra Hulvertová, DiS – učitelka MŠ
 • Anežka Kopáčová – učitelka MŠ
 • Ludmila Šimůnková – asistent pedagoga
 • Mgr. Eva Fišerová – asistent pedagoga
 • Dagmar Rezková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Šárka Vávrová – vedoucí učitelka MŠ, logopedický asistent, školní koordinátor EVVO
 • Adriana Vávrová – učitelka MŠ
 • Radka Altmanová – asistent pedagoga
 • Gabriela Jusková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

 • Pavla Čechová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Kalašová – učitelka MŠ
 • Dagmar Bartošová – asistent pedagoga, školní asistent
 • Alena Knoblochová – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

 • Bc. Tereza Dvořáková DiS. – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Bc. Jana Landová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Hladíková – asistent pedagoga
 • Lucie Dvořáková – provozní zaměstnanec
 • Markéta Hájková – hospodářka školy
 • Pavel Bareš – školník

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

 • Alena Kopáčová – zástupkyně ředitelky školy
 • Hana Dubnová – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Eva Vilímová – asistent pedagoga
 • Renata Procházková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

 • Mgr. Václava Kunická – ředitelka MŠ
 • Mgr. Magdaléna Wagnerová – učitelka MŠ, školní koordinátor EVVO
 • Alena Víšková – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Michaela Doležalová – asistent pedagoga
 • Miroslava Budáková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

 • Mgr. Miroslava Čížkovská – učitelka MŠ
 • Melisa Zákorová – učitelka MŠ
 • Eva Šérová – školní asistent

Tel.: 736 133 406

Aktuality

Informace k chodu a organizaci MŠ Sluníčko 21.4.2020 – provoz nepřerušen!

Mateřská škola Sluníčko funguje na pracovišti na adrese Školní 349, Želivec od 6:30 do 16:00 hodin tímto
způsobem:
Příchod dítěte do MŠ: od 6:30 – 8:00 hodin, pozdější příchody již nebudou akceptovány.
Dítě u branky odebere paní učitelka, ve třídě mu změří teplotu bezkontaktním teploměrem. Pokud by se
vyskytla zvýšená teplota, bude ihned kontaktovat zákonného zástupce.
Rodič nebude do areálu MŠ vůbec vpuštěn.
Odchod dítěte z MŠ: Dobu odchodu nahlásí rodič ráno při předávání dítěte paní učitelce u branky.
Na tuto dobu bude dítě oblečeno a připraveno u branky k vyzvednutí.
Časy možných odchodů dítěte z MŠ: 12:30, 14:30, 15:30 a 16:00 hodin.

Roušky
Nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek, atd.) je povinné i na pracovišti a týká se například i dětí v mateřské škole.
V rámci možností by děti měly mít roušky při všech činnostech. Při každé manipulaci s rouškou je nutno vydesinfikovat ruce.
Je vhodné, aby rodiče vybavili své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd. na celý den a v požadované kvalitě.
Tato povinnost se nevztahuje na autistické děti.
MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE, TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MĚ!!

Zajištění péče o děti zaměstnanců ve zdravotnictví a v jiných důležitých povoláních
Jako, hejtmankou Středočeského kraje, určená škola pečujeme o děti členů IZS ve skupinkách 15 dětí ve věku 3-10 let.

Děkujeme Všem rodičům a dětem za srdečné pozdravy, nádherné obrázky a fotografie, už se na Vás moc těšíme!

Mgr. Václava Kunická, řed. školy