Aktuality

Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (vedoucí učitelka)
Hana Zahradníková

Školní asistent:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (školní koordinátor EVVO)
Hana Zahradníková

Asistent pedagoga:
Martina Kapalová

Tel.: 725 459 972

 

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Provozní:
Ludmila Šimůnková

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Alena Kopáčová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Martina Kapalová

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Provozní:
Ilona Hozmanová

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Informace k organizaci předškolního vzdělávání, provozu školy a hygienických opatření v MŠ Sluníčko

Vážení rodiče,
od pondělí 25. 5. 2020 je provoz na obou pracovištích Mateřské školy Sluníčko obnoven v plném rozsahu.
Dodržujte, prosím, hygienické a bezpečnostní pokyny, které Vám byly zaslány do emailu.
Předškolního vzdělávání se zúčastňují pouze zdravé děti!
Rodiče nevstupují do budov, děti přebírají paní učitelky u vchodu.
Stejný režim je i při vyzvedávání.
Při prvním nástupu do školky nezapomeňte přinést čestné prohlášení, viz níže.
Pokud dítě prodělalo infekční onemocnění, přinese zákonný zástupce potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé.
Děti v MŠ tráví většinu času venku!!!
Hygiena, dezinfekce všech prostor MŠ, třídy, toalet, dezinfekce povrchů, předmětů několikrát denně, větrání každou hodinu 5 minut,
rukavice používat při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.; děti po přezutí a převlečení (20 až 30
sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem, nemocné dítě oddělit od ostatních, kontaktovat rodiče, hygienickou stanici. Po celou dobu
platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
Stravování ve školce – Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a
pití nenabírají a neberou si ani příbory. Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Děkuji Všem za spolupráci a podporu!!

Volejte nebo pište, kdykoliv, děkuji.

Tým MŠ Sluníčko a MŠ Pampeliška

Provoz MŠ do konce roku 2019/2020
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění