Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Alexandra Hulvertová, DiS – učitelka MŠ
 • Anežka Kopáčová – učitelka MŠ
 • Ludmila Šimůnková – asistent pedagoga
 • Mgr. Eva Fišerová – asistent pedagoga
 • Dagmar Rezková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Šárka Vávrová – vedoucí učitelka MŠ, logopedický asistent, školní koordinátor EVVO
 • Adriana Vávrová – učitelka MŠ
 • Radka Altmanová – asistent pedagoga
 • Gabriela Jusková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

 • Pavla Čechová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Kalašová – učitelka MŠ
 • Dagmar Bartošová – asistent pedagoga, školní asistent
 • Alena Knoblochová – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

 • Bc. Tereza Dvořáková DiS. – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Bc. Jana Landová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Hladíková – asistent pedagoga
 • Lucie Dvořáková – provozní zaměstnanec
 • Markéta Hájková – hospodářka školy
 • Pavel Bareš – školník

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

 • Alena Kopáčová – zástupkyně ředitelky školy
 • Hana Dubnová – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Eva Vilímová – asistent pedagoga
 • Renata Procházková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

 • Mgr. Václava Kunická – ředitelka MŠ
 • Mgr. Magdaléna Wagnerová – učitelka MŠ, školní koordinátor EVVO
 • Alena Víšková – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Michaela Doležalová – asistent pedagoga
 • Miroslava Budáková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

 • Mgr. Miroslava Čížkovská – učitelka MŠ
 • Melisa Zákorová – učitelka MŠ
 • Eva Šérová – školní asistent

Tel.: 736 133 406

Aktuality

Informace k organizaci předškolního vzdělávání, provozu školy a hygienických opatření v MŠ Sluníčko

Vážení rodiče,
od pondělí 25. 5. 2020 je provoz na obou pracovištích Mateřské školy Sluníčko obnoven v plném rozsahu.
Dodržujte, prosím, hygienické a bezpečnostní pokyny, které Vám byly zaslány do emailu.
Předškolního vzdělávání se zúčastňují pouze zdravé děti!
Rodiče nevstupují do budov, děti přebírají paní učitelky u vchodu.
Stejný režim je i při vyzvedávání.
Při prvním nástupu do školky nezapomeňte přinést čestné prohlášení, viz níže.
Pokud dítě prodělalo infekční onemocnění, přinese zákonný zástupce potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé.
Děti v MŠ tráví většinu času venku!!!
Hygiena, dezinfekce všech prostor MŠ, třídy, toalet, dezinfekce povrchů, předmětů několikrát denně, větrání každou hodinu 5 minut,
rukavice používat při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.; děti po přezutí a převlečení (20 až 30
sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem, nemocné dítě oddělit od ostatních, kontaktovat rodiče, hygienickou stanici. Po celou dobu
platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
Stravování ve školce – Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a
pití nenabírají a neberou si ani příbory. Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Děkuji Všem za spolupráci a podporu!!

Volejte nebo pište, kdykoliv, děkuji.

Tým MŠ Sluníčko a MŠ Pampeliška

Provoz MŠ do konce roku 2019/2020
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění