Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (logopedická asistentka)
Kateřina Vobořilová

Provozní:
Dagmar Rezková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (vedoucí učitelka a školní koordinátor EVVO)
Alexandra Hulvertová, Dis

Asistent pedagoga:
Anežka Kopáčová

Provozní:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

 

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Alena Knoblochová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Michaela Doležalová

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Šárka Belovická
Alena Kopáčová

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Mgr. Magdalena Wagnerová (školní koordinátor EVVO)
Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

Učitelky:
Mgr. Myroslava Chizhkovska
Martina Kapalová

Školní asistent:
Ivana Wallerová
Eva Šérová

Tel.: 736 133 406

Aktuality

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021 – aktuální

Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna

 

Vážení rodiče,

jelikož epidemiologická siuace v naší zemi není dobrá, byl Vládou ČR prodloužen nouzový stav a vydáno krizové opatření, které omezuje osobní přítomnost dětí ve školách.

Provoz mateřských škol  je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu. Manual_k_provozu_skol_doplneni_25_srpna

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance), rodičů a zákonných zástupců, je do společných prostor škol  od 4. ledna 2021 do odvolání zakázán. 

Rodiče dětí z MŠ Sluníčko si zazvoní na svou třídu a vyčkají, až si paní učitelka přijde pro dítě a pro potřebné oblečení a obutí dítěte do školky. Rodič nebude do prostor MŠ vpuštěn (výjimku tvoří každé pondělní ráno a páteční odpoledne).

Prosím o neustále dodržování pravidel 3 R – RUCE – ROUŠKY – ROZESTUPY, vstup do aeálu MŠ je možný pouze se zakrytým obličejem! U vstupů do budov jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Děti si po příchodu do třídy jdou NEJPRVE umýt ruce teplou vodou a mýdlem.

K předškolnímu vzdělávání budou přijímány pouze děti zdravé a bez viditelných známek jakéhokoliv onemocnění (kašel, rýma, bolest hlavy, bolest v krku, dušnost, zvýšená teplota).

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Prosím o předávání informací  o nákaze onemocněním Covid – 19 u dítěte a rodinných příslušníků vedení školy.

Pobyt dětí mimo mateřské školy je povolen pouze za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích.

Děkuji Všem za spolupráci a dodržování pravidel.    V. Kunická, ředitelka školy

MŠMT_Informace k provozu škol do 10. 1. 2021

Ježíškova vnoučata v MŠ Sluníčko Sulice

Včera 20. 12. naše paní učitelky, Terezka, Majda, Lucka a Pavla, předaly dárečky babičkám a dědečkům v našem partnerském Domově seniorů v Pyšelích. Radost byla veliká! Děkujeme moc Všem, kteří se s malým dárkem zapojili. Na fotce jsou i zástupci domova.      

,,Umět udělat radost druhým bez očekávání, že dostaneme něco nazpět, nedělá bohatými pouze druhé, ale i nás samotné.“
Petr Havránek

Krásné vánoce! ❤️

 

Krásný den, vážení a milí rodiče,

budu se opakovat, ale DÍKŮ.  všem dárcům, sponzorům a skvělým a báječným rodičům, kteří nám pomáhají, jak jen to jde, není nikdy dost. Vážení rodiče, mooc děkujeme, za vše!!!

Doufám, že si užijete vánoce  v klidu a v pohodě, v kruhu rodinném, že budete mít čas prožít vánoce s radostí, vesele, s českými tradicemi, aby děti nezapomínaly, že na štědrý den se postíme, abychom večer viděli zlaté prasátko, proč krájíme jablko, proč si dáváme šupinku pod talíř, proč se slavnostně oblékáme, proč chodíme na hřbitov, co je to jmelí a kdo smí políbit dívku pod ním a proč musí být darované.

Užijte si vánoce a v plném zdraví se na Vás těšíme v novém roce!!!

Dnes se vidíme naposledy v tomto roce, v pondělí 4. ledna 2021 na viděnou!!! Věřím, že záznamy vánočních besídek Vás potěšily! 😊

Za celý kolektiv MŠ Sluníčko, MŠ Pampeliška a Lesní školka  

Mgr. Václava Kunická, ředitelka školy

Pro dlouhé zimní večery omalovánka od p. Hamajdové.

Vánoce-betlém  

Přání od přátel a spolupracovníků naší školky:

EDUin_PF2021