Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Alexandra Hulvertová, DiS – učitelka MŠ
 • Anežka Kopáčová – učitelka MŠ
 • Kateřina Kreuzová – učitelka MŠ, asistent pedagoga
 • Mgr. Eva Fišerová – asistent pedagoga
 • Dagmar Rezková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Šárka Vávrová – vedoucí učitelka MŠ, logopedický asistent, školní koordinátor EVVO
 • Adriana Vávrová – učitelka MŠ
 • Radka Altmanová – asistent pedagoga
 • Gabriela Jusková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

 • Pavla Čechová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Kalašová – učitelka MŠ
 • Dagmar Bartošová – asistent pedagoga, školní asistent
 • Alena Knoblochová – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

 • Bc. Tereza Dvořáková DiS. – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Bc. Jana Landová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Hladíková – asistent pedagoga
 • Eva Vilímová – asistent pedagoga
 • Lucie Dvořáková – provozní zaměstnanec
 • Markéta Hájková – hospodářka školy
 • Pavel Bareš – školník

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

 • Alena Kopáčová – zástupkyně ředitelky školy
 • Hana Dubnová – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ, asistent pedagoga
 • Renata Procházková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

 • Mgr. Václava Kunická – ředitelka MŠ
 • Mgr. Magdaléna Wagnerová – učitelka MŠ, školní koordinátor EVVO
 • Alena Víšková – učitelka MŠ
 • Michaela Doležalová – asistent pedagoga
 • Miroslava Budáková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

 • Mgr. Miroslava Čížkovská – učitelka MŠ
 • Melisa Zákorová – učitelka MŠ
 • Eva Šérová – školní asistent

Tel.: 736 133 406

Aktuality

Mezinárodní projekt EKOŠKOLA – slavíme naše úspěchy! Certifikace Stříbrné a bronzové cesty programu Ekoškola

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás informovala o úžasném úspěchu našich dětí, paní učitelek, asistentek, tet, pana školníka, paní hospodářky, rodičů, no prostě  všech, kdo byli zapojeni do našeho školkového Ekotýmu v rámci projektu EKOŠKOLA!!! Totiž do Ekotýmů, protože každé pracoviště školky má svůj Ekotým! Naše angažovanost v oblasti péče o životní prostředí, aktivity, které společně s dětmi vymýšlíme a realizujeme, od třídění odpadů, plýtvání jídlem a vodou, po zalévání zahrady dešťovou vodou a úklid našeho blízkého okolí byl oceněn. Je důležité s dětmi řešit otázky životního prostředí, ptát se na jejich názory a naslouchat jejim řešením. Jsou totiž úžasné!!! DĚKUJEME!!

Pokud je mezi Vámi někdo, kdo by se rád zapojil do těchto činností, prosím, kontaktujte naše školní koordinátorky EVVO a paní učitelky Mgr. Majdu Wagnerovou ve Sluníčku a Šárku Vávrovou v Pampelišce.