Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (logopedická asistentka)
Martina Kapalová

Asistent pedagoga:
Radka Altmanová

Provozní:
Dagmar Rezková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (vedoucí učitelka a školní koordinátor EVVO)
Alexandra Hulvertová, Dis

Asistent pedagoga:
Anežka Kopáčová

Provozní:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Alena Knoblochová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Michaela Doležalová

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Šárka Belovická (logopedická asistentka)
Alena Kopáčová (vedoucí učitelka)

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Mgr. Magdalena Wagnerová (školní koordinátor EVVO)
Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

Učitelky:
Mgr. Miroslava Chizhkovska
Kateřina Vobořilová

Školní asistent:
Ivana Wallerová
Eva Šérová

Tel.: 736 133 406

Aktuality

MIMOŘÁDNÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ č. 3

S platností od pondělí 16. 3. 2020, vyhlašujeme v součinnosti s
naším zřizovatelem toto opatření  č. 3:
Provoz mateřské školy bude zajištěn pro pracující rodiče, pouze
pro ty rodiče a zákonné zástupce, kteří opravdu nutně potřebují
péči mateřské školy v této mimořádné době.
Provoz mateřské školy bude fungovat od 6:30 do 16:00 hodin tímto
způsobem:
Příchod dítěte do MŠ: 6:30 – 8:00 hodin, pozdější příchody
již nebudou akceptovány. Dítě u branky odebere paní učitelka, ve
třídě mu změří teplotu bezkontaktním teploměrem. Pokud by se
vyskytla zvýšená teplota, bude ihned kontaktovat zákonného
zástupce. Rodič nebude do areálu MŠ vůbec vpuštěn.
Odchod dítěte z MŠ: Dobu odchodu nahlásí rodič ráno při
předávání dítěte paní učitelce u branky. Na tuto dobu bude
dítě oblečeno a připraveno u branky k vyzvednutí.
Časy možných odchodů dítěte z MŠ: 12:30, 14:30, 15:30 a 16:00
hodin.

Děkuji Všem rodičům za podporu, spolupráci a lidský přístup a
zejména těm rodičům, kteří chápou naše opatření, jde opravdu o
zdraví nás všech!!

Mgr. Václava Kunická, řed. školy