Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Alexandra Hulvertová, DiS – učitelka MŠ
 • Anežka Kopáčová – učitelka MŠ
 • Ludmila Šimůnková – asistent pedagoga
 • Mgr. Eva Fišerová – asistent pedagoga
 • Dagmar Rezková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Šárka Vávrová – vedoucí učitelka MŠ, logopedický asistent, školní koordinátor EVVO
 • Adriana Vávrová – učitelka MŠ
 • Radka Altmanová – asistent pedagoga
 • Gabriela Jusková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

 • Pavla Čechová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Kalašová – učitelka MŠ
 • Dagmar Bartošová – asistent pedagoga, školní asistent
 • Alena Knoblochová – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

 • Bc. Tereza Dvořáková DiS. – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Bc. Jana Landová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Hladíková – asistent pedagoga
 • Lucie Dvořáková – provozní zaměstnanec
 • Markéta Hájková – hospodářka školy
 • Pavel Bareš – školník

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

 • Alena Kopáčová – zástupkyně ředitelky školy
 • Hana Dubnová – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Eva Vilímová – asistent pedagoga
 • Renata Procházková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

 • Mgr. Václava Kunická – ředitelka MŠ
 • Mgr. Magdaléna Wagnerová – učitelka MŠ, školní koordinátor EVVO
 • Alena Víšková – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Michaela Doležalová – asistent pedagoga
 • Miroslava Budáková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

 • Mgr. Miroslava Čížkovská – učitelka MŠ
 • Melisa Zákorová – učitelka MŠ
 • Eva Šérová – školní asistent

Tel.: 736 133 406

Aktuality

Mimořádné bezpečnostní opatření č.2

S platností od zítřejšího dne, tj. 13. 3. 2020, vyhlašujeme
v součinnosti s naším zřizovatelem toto opatření  č.2:
Při příchodu do mateřské školy, v čase od 6:30 do 8:00 hodin budou
všichni příchozí, dospělá osoba i dítě, podrobeni měření teploty
digitálním bezkontaktním teploměrem, přiblížením k čelu, v předchodbičce
u ředitelny.
Měření bude provádět paní hospodářka v roušce. Měření budou podrobeni i
zaměstnanci školy.
Pokud měření proběhne v pořádku a  nebude u dítěte a dospělého naměřena
zvýšená teplota, budou oba vpuštěni panem školníkem do areálu MŠ.
Jestliže u dítěte či dospělého bude naměřena zvýšená teplota, nebude do
areálu vpuštěn nikdo z nich.
Nezapomeňte, prosím, že v 8:00 hodin bude mateřská škola uzamčena,
branka i vchody do pavilonů.
Připomínám, že děti si můžete vyzvedávat po obědě od 12:00 do 12:30 hod.
a následně až ve 14:30 hod.

V zájmu zdraví nás všech, prosím, abyste respektovali toto opatření.
Děkuji Všem za spolupráci.

V. Kunická, ředitelka školy