Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (logopedická asistentka)
Martina Kapalová

Asistent pedagoga:
Radka Altmanová

Provozní:
Dagmar Rezková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (vedoucí učitelka a školní koordinátor EVVO)
Alexandra Hulvertová, Dis

Asistent pedagoga:
Anežka Kopáčová

Provozní:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Alena Knoblochová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Michaela Doležalová

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Šárka Belovická (logopedická asistentka)
Alena Kopáčová (vedoucí učitelka)

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Mgr. Magdalena Wagnerová (školní koordinátor EVVO)
Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

Učitelky:
Mgr. Miroslava Chizhkovska
Kateřina Vobořilová

Školní asistent:
Ivana Wallerová
Eva Šérová

Tel.: 736 133 406

Aktuality

Mimořádné bezpečnostní opatření č.2

S platností od zítřejšího dne, tj. 13. 3. 2020, vyhlašujeme
v součinnosti s naším zřizovatelem toto opatření  č.2:
Při příchodu do mateřské školy, v čase od 6:30 do 8:00 hodin budou
všichni příchozí, dospělá osoba i dítě, podrobeni měření teploty
digitálním bezkontaktním teploměrem, přiblížením k čelu, v předchodbičce
u ředitelny.
Měření bude provádět paní hospodářka v roušce. Měření budou podrobeni i
zaměstnanci školy.
Pokud měření proběhne v pořádku a  nebude u dítěte a dospělého naměřena
zvýšená teplota, budou oba vpuštěni panem školníkem do areálu MŠ.
Jestliže u dítěte či dospělého bude naměřena zvýšená teplota, nebude do
areálu vpuštěn nikdo z nich.
Nezapomeňte, prosím, že v 8:00 hodin bude mateřská škola uzamčena,
branka i vchody do pavilonů.
Připomínám, že děti si můžete vyzvedávat po obědě od 12:00 do 12:30 hod.
a následně až ve 14:30 hod.

V zájmu zdraví nás všech, prosím, abyste respektovali toto opatření.
Děkuji Všem za spolupráci.

V. Kunická, ředitelka školy