Služby pedagogů

Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Žabky Obec Sulice

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová
Bc. Hana Blísová

Provozní:
Dana Chotousová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis.
Veronika Štětková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Hana Zahradníková

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická
Veronika Gebrlínová
Alena Víšková
Jana Burdová - asistent pedagoga
Dagmar Bartošová - školní asistent

Vedoucí provozní:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Žabičky

Ve školním roce 2017/2018 je provoz Žabiček (detašovaného pracoviště) pozastaven z důvodů chybějící prostorové kapacity v ZŠ Sulice.

  sudý týden lichý týden
1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída
pondělí do 16.30 do 17.00 do 16.00 do 15.30   do 17.00 do 16.00 do 16.30 do 15.30  
úterý do 17.00 do 16.00 do 16.30 do 16.00   do 16.00 do 16.30 do 16.00 do 17.00  
středa do 16.30 do 16.00 do 17.00 do 16.00   do 16.30 do 16.00 do 17.00 do 15.30  
čtvrtek do 17.00 do 16.30 do 16.00 do 16.00   do 16.30 do 17.00 do 16.00 do 16.00  
pátek do 16.00 do 16.00 do 17.00 do 15.30   do 15.30 do 16.00 do 16.30 do 15.30