Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (logopedická asistentka)
Martina Kapalová

Asistent pedagoga:
Radka Altmanová

Provozní:
Dagmar Rezková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (vedoucí učitelka a školní koordinátor EVVO)
Alexandra Hulvertová, Dis

Asistent pedagoga:
Anežka Kopáčová

Provozní:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Alena Knoblochová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Michaela Doležalová

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Šárka Belovická (logopedická asistentka)
Alena Kopáčová (vedoucí učitelka)

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Mgr. Magdalena Wagnerová (školní koordinátor EVVO)
Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

Učitelky:
Mgr. Miroslava Chizhkovska
Kateřina Vobořilová

Školní asistent:
Ivana Wallerová
Eva Šérová

Tel.: 736 133 406

Aktuality

Parkování před MŠ a ZŠ Sulice

„Na základě prostorových a finančních možností obce Sulice jsme
pro Vás rozšířili parkovací stání před MŠ a ZŠ Sulice v ulici
Školní na Želivci. Jedná se o parkoviště s novou kapacitou 40
míst, prostorem pro otáčení autobusu a veřejným osvětlením.
Nákladem ve výši více jak 1 milion korun jsme chtěli přispět ke
komfortnějšímu parkování při dopravě Vašich dětí do MŠ a ZŠ.
Současně upozorňujeme, že stávající parkovací místa před MŠ a
ZŠ jsou od 2.9.2020 vyhrazena jen pro krátkodobé parkování max. na
15 minut. Parkování přesahující tuto dobu bude postihováno v
souladu s platnými zákony. Věříme, že si na nové podmínky brzy
zvyknete a budete s nimi spokojeni. Osobně neznám MŠ a ZŠ, u které
by bylo k dispozici více jak 90 vyhrazených parkovacích míst na
třech parkovištích. Děkuji za spolupráci a přeji Vám i Vašim
dětem mnoho úspěchů v novém školním roce.

S úctou Ing. Petr Čuřík, starosta obce“