Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Alexandra Hulvertová, DiS – učitelka MŠ
 • Anežka Kopáčová – učitelka MŠ
 • Ludmila Šimůnková – asistent pedagoga
 • Mgr. Eva Fišerová – asistent pedagoga
 • Dagmar Rezková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Šárka Vávrová – vedoucí učitelka MŠ, logopedický asistent, školní koordinátor EVVO
 • Adriana Vávrová – učitelka MŠ
 • Radka Altmanová – asistent pedagoga
 • Gabriela Jusková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

 • Pavla Čechová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Kalašová – učitelka MŠ
 • Dagmar Bartošová – asistent pedagoga, školní asistent
 • Alena Knoblochová – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

 • Bc. Tereza Dvořáková DiS. – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Bc. Jana Landová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Hladíková – asistent pedagoga
 • Lucie Dvořáková – provozní zaměstnanec
 • Markéta Hájková – hospodářka školy
 • Pavel Bareš – školník

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

 • Alena Kopáčová – zástupkyně ředitelky školy
 • Hana Dubnová – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Eva Vilímová – asistent pedagoga
 • Renata Procházková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

 • Mgr. Václava Kunická – ředitelka MŠ
 • Mgr. Magdaléna Wagnerová – učitelka MŠ, školní koordinátor EVVO
 • Alena Víšková – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Michaela Doležalová – asistent pedagoga
 • Miroslava Budáková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

 • Mgr. Miroslava Čížkovská – učitelka MŠ
 • Melisa Zákorová – učitelka MŠ
 • Eva Šérová – školní asistent

Tel.: 736 133 406

Aktuality

Parkování před MŠ a ZŠ Sulice

„Na základě prostorových a finančních možností obce Sulice jsme
pro Vás rozšířili parkovací stání před MŠ a ZŠ Sulice v ulici
Školní na Želivci. Jedná se o parkoviště s novou kapacitou 40
míst, prostorem pro otáčení autobusu a veřejným osvětlením.
Nákladem ve výši více jak 1 milion korun jsme chtěli přispět ke
komfortnějšímu parkování při dopravě Vašich dětí do MŠ a ZŠ.
Současně upozorňujeme, že stávající parkovací místa před MŠ a
ZŠ jsou od 2.9.2020 vyhrazena jen pro krátkodobé parkování max. na
15 minut. Parkování přesahující tuto dobu bude postihováno v
souladu s platnými zákony. Věříme, že si na nové podmínky brzy
zvyknete a budete s nimi spokojeni. Osobně neznám MŠ a ZŠ, u které
by bylo k dispozici více jak 90 vyhrazených parkovacích míst na
třech parkovištích. Děkuji za spolupráci a přeji Vám i Vašim
dětem mnoho úspěchů v novém školním roce.

S úctou Ing. Petr Čuřík, starosta obce“