Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Alexandra Hulvertová, DiS – učitelka MŠ
 • Anežka Kopáčová – učitelka MŠ
 • Ludmila Šimůnková – asistent pedagoga
 • Mgr. Eva Fišerová – asistent pedagoga
 • Dagmar Rezková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Šárka Vávrová – vedoucí učitelka MŠ, logopedický asistent, školní koordinátor EVVO
 • Adriana Vávrová – učitelka MŠ
 • Radka Altmanová – asistent pedagoga
 • Gabriela Jusková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

 • Pavla Čechová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Kalašová – učitelka MŠ
 • Dagmar Bartošová – asistent pedagoga, školní asistent
 • Alena Knoblochová – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

 • Bc. Tereza Dvořáková DiS. – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Bc. Jana Landová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Hladíková – asistent pedagoga
 • Lucie Dvořáková – provozní zaměstnanec
 • Markéta Hájková – hospodářka školy
 • Pavel Bareš – školník

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

 • Alena Kopáčová – zástupkyně ředitelky školy
 • Hana Dubnová – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Eva Vilímová – asistent pedagoga
 • Renata Procházková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

 • Mgr. Václava Kunická – ředitelka MŠ
 • Mgr. Magdaléna Wagnerová – učitelka MŠ, školní koordinátor EVVO
 • Alena Víšková – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Michaela Doležalová – asistent pedagoga
 • Miroslava Budáková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

 • Mgr. Miroslava Čížkovská – učitelka MŠ
 • Melisa Zákorová – učitelka MŠ
 • Eva Šérová – školní asistent

Tel.: 736 133 406

Jmenný seznam dětí

Třída Motýlci ve školním roce 2021/2022

  Třídu Motýlku navštěvuje ve školním roce 2021/22 celkem 23 dětí. Do třídy chodí 13 chlapců a 10 dívek. Věkové rozmezí dětí je od 2,5 do 6let. Jeden chlapec s odkladem školní docházky má sdílenou paní asistentku a individuální vzdělávací plán. Dále má sdílenou paní asistentku ještě jeden čtyřletý chlapec.

 Naší třídu tedy navštěvuje jeden chlapec šestiletý, dále máme 12dětí čtyřletých, devět dětí tříletých a jeden chlapec dvouletý.

 Snažíme se vytvořit co nejpříjemnější, nejpřátelštější a nejvlídnější atmosféru. Je to velmi důležité pro celkové pocity dětí a jejich zážitky.

 V této přátelské atmosféře se nám budou dobře plnit naše úkoly a cíle. Dbáme na pravidla slušného chování (pravidla třídy), rozvoji sebeobsluhy i chování ke svému okolí. Děti jsou vedeny přirozenou nápomocí k tomu, aby se vše učily v souvislostech, uměly přemýšlet, skládat věci k sobě a měly chuť tvořit a poznávat svět. Ke každému dítěti budeme přistupovat individuálně dle jeho dovedností a schopností.