Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Alexandra Hulvertová, DiS – učitelka MŠ
 • Anežka Kopáčová – učitelka MŠ
 • Ludmila Šimůnková – asistent pedagoga
 • Mgr. Eva Fišerová – asistent pedagoga
 • Dagmar Rezková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Šárka Vávrová – vedoucí učitelka MŠ, logopedický asistent, školní koordinátor EVVO
 • Adriana Vávrová – učitelka MŠ
 • Radka Altmanová – asistent pedagoga
 • Gabriela Jusková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

 • Pavla Čechová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Kalašová – učitelka MŠ
 • Dagmar Bartošová – asistent pedagoga, školní asistent
 • Alena Knoblochová – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

 • Bc. Tereza Dvořáková DiS. – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Bc. Jana Landová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Hladíková – asistent pedagoga
 • Lucie Dvořáková – provozní zaměstnanec
 • Markéta Hájková – hospodářka školy
 • Pavel Bareš – školník

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

 • Alena Kopáčová – zástupkyně ředitelky školy
 • Hana Dubnová – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Eva Vilímová – asistent pedagoga
 • Renata Procházková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

 • Mgr. Václava Kunická – ředitelka MŠ
 • Mgr. Magdaléna Wagnerová – učitelka MŠ, školní koordinátor EVVO
 • Alena Víšková – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Michaela Doležalová – asistent pedagoga
 • Miroslava Budáková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

 • Mgr. Miroslava Čížkovská – učitelka MŠ
 • Melisa Zákorová – učitelka MŠ
 • Eva Šérová – školní asistent

Tel.: 736 133 406

Třídní nástěnka

Povolání

Týden od 15.11. do 19.11.

S písničkou „Dělání, dělání, všechny smutky zahání“ jsme zahájili týden, ve kterém jsme si povídali o povolání, zaměstnání, práci. Hned v pondělí nás navštívil pan sklář, který dětem vyprávěl o historii skla a přitom vyráběl prasátko. Poté si děti mohly ze skla vyfouknout píšťalku, podle velikosti kuličky, měla každá jiný zvuk.  Další den děti ostatním přiblížily co dělají jejich rodiče. Co si představujeme pod příslovím „Bez práce nejsou koláče“, většina dětí měla správný úsudek, že když se nepracuje, není žádná odměna. Při výtvarné činnosti jsme si udělali zedníka a pošťáka, lepili jsme cihly na čtvrtku a dokreslili hlavu zedníka, který staví zeď. Pošťáka jsme skládali z modrého a černého papíru a také lepili na čtvrtku. Naučili jsme se novou básničku „Popelář a zahráli si pantomimu, kdy děti předváděli různá povolání a ostatní hádali, o co se jedná. Při této činnosti byly velmi kreativní, dokázali využít k předvádění spoustu předmětů ze třídy, aby pro děti bylo hádání jednodušší. Při pobytech venku jsme si hráli na louce hry na rybáře, cukr káva, na babu.

Popelář

Když jsou plné popelnice

všelijakých odpadků,

přijíždějí popeláři,

odvezou je na skládku.

Mají auto, které spolkne

smetí z celé ulice.

Aby zase čistá byla

naše města, vesnice.

 

 

Sv. Martin a posvícení

Týden od 8.11. do 12.11.

Posvícenský týden a svátek sv. Martina jsme v pondělí zahájili zvesela s paní Hamajdovou a její kytarou. Děti si zazpívaly, zatančily, zahrály na hudební nástroje a něco nového dozvěděly. V úterý jsme pekli tvarohové posvícenské koláčky, z jednoduchého těsta skládajícího se z mouky, taveného sýra a jedné Hery. Vypracovali jsme si krásné těsto, ze kterého jsme dělali kuličky s důlkem a plnili tvarohovou náplní. Koláčky se moc povedly, všem moc chutnali. Zdramatizovali jsme si legendu o sv. Martinovi, naučili básničku a rytmizovali s písničkou „To je zlaté posvícení“. Ve výtvarné činnosti jsme si vyrobili Martina podle šablonky, vystříhali a slepili. Na procházkách jsme pozorovali změny v přírodě, sbírali různé lístky a přírodniny. Celý týden nám přinesl spoustu pěkných zážitků a už se těšíme na další.

 

Dušičky

Týden od  1.11 do 5.11.

 

Tento týden navazoval na ten předchozí. Povídali jsme si o tradici a svátku Dušiček a v rámci tohoto děti odjely také na polodenní výlet na hrad Vyšehrad, kde se podívaly do krásně zdobeného kostela a každý si mohl zapálit plovoucí svíčku. Prošly se i známým hřbitovem a z  hradeb Vyšehradu poznávaly hlavní město Prahu z krásného výhledu a viděly, co se děje na řece Vltavě. Po svačince děti čekal návrat do školky na obídek. Druhý den jsme si strašidelný hrad z papíru vystříhali a dokreslili. Z papíru si děti také vyrobily duchy a strašidla, která nám tu teď straší na oknech. Zopakovali jsme si básničku O dýni a procházeli se přírodou kolem školky, abychom pozorovali, jak se mění čas a jaké změny nastaly. Proběhla i další lekce Školičky bruslení, kdy se děti stále zlepšují v technice a dělají velké pokroky.

 

 

 

 

 

Halloween

Týden od 25.10. do 29.10.

Halloweenský týden jsme již tradičně zahájili karnevalem v maskách. Již od rána děti přicházely ve strašidelných kostýmech. Každý nám svou masku představil. Poté jsme soutěžili ve dvojicích a ve družstvech. Ve dvojicích jsme tancovali s balonkem, který děti držely čelem, komu balonek spadl, ten opouštěl hru až zbyla jen jedna vítězná dvojice. Dále jsme utvořili dvě družstva a úkolem každého z nich bylo na lžíci přenést vajíčko ke kuželu v co nejrychlejším čase, a aby nespadlo. Moc jsme se u toho nasmáli. Následovala diskotéka, při které jsme se všichni pořádně vyřádili. Další den jsme si povídali o Halloweenu, co je to za svátek, kde se převážně slaví, všechny země jsme si také našli na mapě, proč se dlabou dýně a jak děti slaví Halloween doma s rodiči. Také jsme se nezapomněli naučit básničku a z ruliček toaletního papíru, které jsme nabarvili černou temperou, z barevného papíru nastříhali proužky na nožky, které jsme na ruličku nalepili, vyrobit krásného pavoučka. Velké díky patří našim kreativním maminkám, které doma s pomocí dětí připravily úžasné pohoštění. Byl to krásný strašidelný týden.

Básnička Halloween

Dýně támhle, dýně tady,

vydlabané mají hlavy.

Je totiž ten svátek známý,

Halloween dnes každý slaví.

My se duchů nebojíme,

dýně pěkně rozsvítíme.

Ty se leknou, jasná věc,

my si dáme dlabanec.

Den stromů

17.10 – 21.10.

Vypravili jsme se na badatelskou vycházku poznávat  listnaté i jehličnaté stromy. Děti po cestě sbíraly různé přírodniny a zjišťovaly, jak voní. Došli jsme do lesa a navštívili místo, kde si děti před časem postavily své malé lesní domečky pro hmyz nebo malá zvířátka. Bylo pro ně velkým  překvapením, že se opravdu nějací broučci ve skrýších zabydleli. Děti na cestě zachraňovaly i housenku a pozorovaly, jak se pomalu pohybuje. Následující den si hrály ve skupinkách s pomíchanými obrázky. Úkolem bylo je roztřídit na listnaté a jehličnaté stromy a pojmenovat ty, které poznají. K obrázkům stromů pak přiřazovaly nalezené plody, kůru, listy a větvičky a v Eko koutku si je prohlížely pod mikroskopem. Vodovkami si každý mohl namalovat svůj strom a ozdobit korunu nasbíranými lístky. Děti si s velkým nadšením zahrály v kostýmových čepičkách role různých zvířátek v pohádce Boudo budko.  

Ve čtvrtek jsme se sešli na brigádě . Tatínkové dětem udělali ponk na polytechnické činnosti a maminky malovaly na chodník  interaktivní obrázky. Děti byly nadšené! Všem zúčastněným moc děkujeme! 

 

Básnička 

 

Do lesa dnes půjdeme, potichoučku budeme.

Rozhlédnem se do všech stran, všechny stromy, ty já znám.

Borovice, smrk a jedle, šiška na mě spadla hnedle.

Shodila jí veverka, je to pěkná čiperka.

 

 

 

 

 

Ovoce a zelenina, sklizeň

Týden od 11.10. do 15.10.

V tomto týdnu jsme se věnovali sklizni. Na pondělí měly děti za domácí úkol přinést 1 kus ovoce a zeleniny. Děti byly opravdu pilné a sešla se nám spousta různých druhů. Při smyslových hrách, kdy děti poznávaly co jedí a bylo to opravdu těžké, protože mezi známými druhy, jako jsou jablíčka, hrušky, mandarinky, banány se objevilo i exotické ovoce např. mango, kaki, fíky nebo ananas.Aby jsme vše zužitkovali, udělali jsme si výborný ovocný salát. Děti krájely a bylo poznat, že i doma pomáhají, protože jim to šlo opravdu od ruky. Salát jsme zalili šťávou z citronu a pomeranče a byl opravdu výborný. S pomocí obrázků jsme třídíly ovoce a zeleninu a povídali si o tom, co vše se na podzim sklízí. Také jsme se stihli naučit dvě básničky, jednu o hruškách, druhou o jablíčkách. Ani výtvarně jsme nezaháleli a temperovými barvami v podzimních odstínech jsme si připravili podklad a něj lepili jablka a hrušky, které jsme si pomocí šablon obkreslili a následně vybarvili. Na závěr týdne jsme si nechali práci s mikroskopem, kde jsme pozorovali lístky květin, stromů, strukturu zeleniny (cukety, rajčata, řepu),šišky a šípky. 

Naše básničky:

Hrušky

Slaďoučké jsou ohromně,

visí spolu na stromě.

Tyhle žluté družky,

Jmenují se hrušky.

Jablíčka

To ovoce kulaté,

bývá hodně šťavnaté.

Každý kluk i holčička,

má rad sladká jablíčka.

 

Den zvířat, ptáčci

 4. 10 – 8. 10. 

 

Týden byl plný aktivit. V pondělí jsme začali interaktivním programem pro děti s názvem Putování se zvířátky. Děti se  hrou učily v enviromentálním  bloku, jak třídit odpadky, kam v přírodě nepatří a jak chránit životní prostředí. Vyzkoušely si různé pohybové aktivity. V úterý jsme se vydali na badatelskou vycházku s dalekohledy, abychom mohli zmapovat druhy ptactva. Došli jsme v lese ke krmelci a děti stavěly domečky pro zvířátka z různých klacíků, proutků, listí, mechu atd. Ve středu si některé z dětí užily dopoledne při lekci bruslení na ledě na zimním stadionu ve Velkých Popovicích. Ve čtvrtek jsme se společně fotografovali a v pátek jsme si užívali sluníčko při pouštění draků na louce u školy. Měli jsme štěstí! Foukal vítr a děti měly obrovskou radost, že draci létají. Také nám jeden z tatínků přišel ukázat, jak krásně a vysoko může létat třinácti metrový drak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Říkanky, které se učíme

Žába leze do bezu, já tam za ní polezu.

Kudy žába tudy já, budeme tam oba dva.

 

Ježek ten je ježatý, od hlavy až po paty.

Mračí se a žaluje, na každého, kdo tu je.

Ježku, ježku, co ti vadí?

Že mě nikdo nepohladí.

 

Foukej, foukej větříčku, shoď mi jednu hruštičku.

Shoď mi jednu nebo dvě, budou sladké obě dvě.

 

 

Drak, vítr a sv. Václav

Poslední zářijový týden jsme se věnovali tématu Drak, vítr a sv. Václav. Pověděli jsme si o přínosu větru (elektrárny, větrné mlýny), ale zároveň i o tom, jaké škody může silný vítr způsobit. Na úterý připadl Státní svátek“ Den české státnosti“. Od středy jsme navázali na rozpracované téma, vyrobili si veselého dráčka ( práce s pastelkami, nůžkami, lepidlem, barevným papírem a provázkem). Zároveň jsme vzpomínali, ve kterých pohádkách drak figuruje (zaměřeno na rozvoj slovního projevu, odbourávání studu). Naučili jsme se básničku „Pouštění draků“ od Jiřího Žáčka. Splnili jsme si první úkol ze sešitku Sokola, skok do dálky a do stran, za splněný úkol následovala odměna v podobě nálepky. Při pobytech venku jsme využívali okolí MŠ k vycházkám, pozorování proměn v přírodě a sběru přírodnin – šípky, žaludy, ořechy, trnky, špendlíky.

I

Básnička „Pouštění draků“

Jiří Žáček

Vítr fučí, vítr skučí

pojďte pouštět draky!

Každý spěchá na kopeček

a já běžím taky.

Ať si vítr jak chce skučí,

ať se mraky mračí,

vypustíme na oblohu

celou letku dračí.

 

 

Doprava, Den bez aut

20.9. – 24. 9.

 

Týden plný bezpečnosti byl pro děti naučný. Hrály si různé simulační hry – jízda autem, autobusem, co se stane, když auto nabourá, jak pomáhají při dopravních nehodách hasiči, záchranáři, policisté. Hrály si  Na průvodčí, řidiče, řízení dopravy se semaforem. Pohybovaly  se jako auta, vláček, autobus či metro a předváděly, co dělá průvodčí  a  cestující. Děti poznávaly piktogramy, silniční značení i dopravní značky. Na zahradě jsme si společně vytvořili dopravní hřiště s chodci, cyklisty a řidiči. Děti používaly bezpečnostní výbavu, dozvídaly se, jakou rychlostí smí po silnici či dálnici dopravní prostředky jezdit a významy  plné a přerušované čáry. Na chodník si nakreslily také čerpací a policejní stanici, myčku, používaly semafor a terčík. Různé situace jsme pak mohli pozorovat a zažít na vycházce s dopravní tématikou. Učili jsme se krátkou říkanku Auto. Povídali jsme si o Dnu bez aut, jak prospívá tělu pohyb a čím nám automobilový provoz škodí. Vyrobili jsme si autíčka z korku a papírových ruliček, někdo je i vymodeloval z keramické  hlíny nebo nakreslil na papír. Na nástěnce nám také svítí papírový semafor a děti už ví, co která barva znamená!

 

Sláva, sláva, táta mává.

Auto jede tú tú tú, mámo táto, už jsme tu.

 

 

 

 

3.Týden ve Včeličkách 

Rodina a kamarádi 13.9. – 17.9.

Tento týden se nesl v duchu Rodiny. Povídali jsme si o rodině, kolik která rodina má členů, jak se jmenuje maminka, tatínek, bratříček, sestřička. Pomocí magnetických obrázků a tabule jsme vybírali rodiče, prarodiče, sourozence, řadili od nejmladšího po nejstarší, od nejmenšího po největší. Ve středu jsme si pochutnávali na bramborách vypěstovaných na naší školkové zahrádce. Brambory na loupačku s troškou másla byly naprosto skvělé. Ve čtvrtek jsme přijali výzvu nadace Terezy Maxové „Hýbejte se Teribearem“ a zúčastnili se běhu na podporu ohrožených dětí. Děti byly úžasné a uběhly celý jeden kilometr. V pátek jsme při prohlížení miminkovských fotek, které si děti donesly z domova hádali, komu daná fotografie patří. Počasí nám přálo, sluníčko nám krásně hřálo a my venkovní pobyty užívali plnými doušky.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Týden ve Včeličkách

Adaptace, pravidla, rozloučení s létem

6. 9. – 10. 9.

I  druhý týden děti zvládly bez větších problémů. Seznamovaly se, vzájemně představovaly a rytmizovaly vytleskáním svá jména. Také vymýšlely jméno našeho třídního maskota včeličky. Jmenuje se Mája. Hráli jsme s hádankou pohybové hry Jak se jmenuješ, Dobrý den, Umyjeme ruce, dlaně, Čistím zoubky a zazpívali si písničku Sluníčko, popojdi maličko. Děti si hravou formou s obrázky hrály na pravidla. Vytvořili jsme strom přátelství a svou vlastní knížku na obrázky. V závěru týdne jsme plyšákům čistili zoubky, aby děti věděly, jak správně na to.

 

 

 

 

1. Týden ve Včeličkách

 

Nový školní rok 2021/22 jsme zahájili ve středu 1.záží v počtu 20 dětí. Adaptaci nově příchozí děti zvládly bez problémů a skvěle zapadly do kolektivu dětí, které již školku navštěvují. Vzájemně jsme se představili a první společné dopoledne prožili při společných hrách. Během dalších dní se děti seznámily s prostředím školky a s názvy ostatních pavilonů. Nakreslili jsme si obrázky pro své kamarády, pomocí piktogramů jsme si vysvětlili pravidla třídy Včeliček a vše ohledně bezpečnosti. Při pobytu venku jsme navštívili zahrady ostatních pavilonů. První týden můžeme zhodnotit velmi kladně, děti byly moc šikovné a my se těšíme na další společné zážitky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 21.6. do 25.6. 2021

Letní sporty

I přes to, že tento týden nám počasí moc nepřálo a skoro půlka třídy si užívá na škole v přírodě, věnovali jsme se letním sportům. Děti jmenovaly všechny letní sporty, které znají, nebo které by se rádi naučily, nakonec jsme se dostali na docela dlouhý seznam. Rozdělovali jsme pomocí obrázků, které sporty paří do vody, na silnici, na hřiště apod. Při pobytu na zahradě MŠ, jsme si různé sporty vyzkoušeli. Zahráli jsme si fotbal, uspořádali soutěž na kolech, stříleli na terč a také jsme se pobavili při hře s kriketem. Na zahradě jsme ještě za hezkého počasí stihli vyzkoušet novou zahradní sprchu s mlhovištěm. Při výtvarné činnosti jsme použili novou techniku s anilynovými barvami a solí. Děti si založily svá poslední výtvarná díla a odnesly portfolia domů.  Celý týden se nesl v duchu pohodové atmosféry a těšení se na prázdniny. K dobré náladě nám přispěla i hudba dle výběru dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 14.6. do 18.6. 2021

Zahradní slavnost a svátek otců

 

 

Byl krásný slunečný týden a tak jsme mohli většinu času trávit na zahradě a děti mohly realizovat ve svých oblíbených činnostech, hrát hry, stavět různé stavby a mosty na písku, hrát si s vodou – přelévat, zalévat a využít vodní příkop z vydlabaného kmínku stromu. Osvěžující byla sprcha, kterou jsme se v horku využili. Při polytechnické činnosti jsme tatínkům vyrobili přáníčko ve tvaru košile s límečkem. Děti se učily nafouknout také balonek a uvázat uzlík.  Oslavili jsme i jedny narozeniny a děti si pak pochutnaly na dobrůdkách. Na zahradní slavnost, která měla být ve čtvrtek 17.6. jsme se pečlivě připravovali a vymysleli si i rekvizity k vystoupení. Děti také v tomto týdnu jezdily na  kurs Inline bruslení, aby se na nich naučili a nebo se ve  svých dovednostech zdokonalily.  Zahradní slavnost se konala ve čtvrtek v lesoparku za školkou, kde byla i výstavka společných obrázků dětí a tablo. Vše bylo v duchu zahradní párty a vystoupení všech tříd se moc povedla. Odměnou bylo lákavé občerstvení. Závěrem  proběhlo slavnostní  rozloučení s předškoláky.

 

 

Týden od 7.6. do 11.6. 2021

Živly – Oheň

 

V rámci tématu tohoto týdne nám přálo skvěle i počasí, které bylo horké (až žhavé), přesně tak jako to dokáže jeden z živlu, kterému jsme se věnovali „OHEŇ“. Po seznámení se s tématem týdne, byla dětem položena otázka, co si představují pod příslovím „Dobrý sluha, zlý pán“. Většina dětí správnou odpověď znala, ostatní došly ke správné odpovědi pomocí nápovědných otázek. Zahráli jsme si na hasiče, vyjmenovali jsme si, co vše může nekontrolovatelný oheň způsobit. Jelikož u nás ve třídě máme malého dobrovolného hasiče, úžasně se podělil se všemi o své zkušenosti z hasičského sboru. Ve výtvarné výchově jsme si z ruličky a krepového papíru vyrobili draka, s kterým jsme si potrénovali dechové cvičení. Ve čtvrtek jsme se zúčastnili celodenního výletu na rozhlednu Špulka spojenou s interaktivní stezkou a navštívili zámek Konopiště. Počasí nám vyšlo na jedničku, všichni jsme si výlet užili a odnesli si spoustu krásných zážitků. Závěr týdne jsme zakončili výbornou točenou vanilkovo-višňovou zmrzlinou. Mňam, to byla dobrota!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.5-4.6.2021

Živly-Slunce

 

Konečně začalo být lepší počasí, sluníčko svítilo a my mohli na vlastní kůži vyzkoušet jeho sílu a vlastnosti – teplo, světlo.  Děti se mazaly krémy, věděly, jak se před větší intenzitou paprsků chránit. Sluníčko si  i vyrobily a to tak, že do  žlutého kruhu  z papíru vystřihovaly paprsky. Zahráli jsme si na Sluníčko a střídání dne a noci a zazpívali si písničku Sluníčko, popojdi maličko.  Vyšli jsme si na vycházku posbírat mladé výhonky stromů, abychom je mohly použít na výrobu sirupu. Na Den dětí jsme se vydali na výlet do Voděradských Bučin blízko Jevan. Hledali jsme turistické značení, abychom stezkou lesem došli k vytyčenému cíli. Mohli jsme pozorovat různé živočichy u rybníka a  žabky u nalezené studánky. Děti měly možnost vidět, jak se shromažďují vzorky náletů ze stromů aj. k dalšímu zkoumání a případným  statistikám. Den dětí jsme oslavili i na druhý den karnevalem v maskách s pohoštěním a děti si podle sluníčka a stínů namalovaly svého kamaráda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 24.5. do 28.5.2021

Živly – vzduch, vítr

Hlavním tématem týdne bylo děti seznámit s jedním z živlů, tentokrát to byl vzduch. S pomocí didaktického materiálu jsme určovali k čemu je nám vzduch a vítr prospěšný, v čem nám škodí. Které dopravní prostředky se díky větru pohybují. Provedli jsme dva experimenty, první s uvazováním fáborků v různé výšce, kde děti sledovaly poryv větru a jeho směr. Zjistily, že v každé výšce fouká jinak. Druhý pokus spočíval v zasazení rostliny do plastové  nádobky, ze které jsme následně odsáli vzduch a ještě stále čekáme za jak dlouhou dobu dojde k uhynutí rostlinky. Při výpravách do přírody jsme pozorovali vítr v korunách stromů a naslouchali jeho zvukům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 17. 5. do 21.5. 2021

Život u vody

Tento měsíc se účastníme projektu ,,Učíme se venku“.  Zabývali jsme se tématem ,,Život u vody“. Děti měly možnost při vycházkách  nasbírat poznatky a nové zkušenosti, o tom, co ve vodě žije. V nedalekém malém rybníčku  jsme  si nabrali vzorky vody ke zkoumání do školky. Děti tak mohly pozorovat malé živočichy i rostlinky a reálně vidět, jak vypadají např.  larvy  komárů a pijavice i jak se pohybují. Také jsme si o nich přečetli. V mokřadu viděly, že ve vodě  rostou kosatce a pouštěly po kalužích vyrobenou lodičku z bambusu. V přírodě zdolávaly různý terén, přeskakovaly kaluže a přecházely lávku. Hrály  ,,Na rybičky a rybáře“, předváděly, jak kuňká žába, jak plavou ryby a naučily se říkanky, které využily při pohybových aktivitách – Žába leze do bezu, Žába leze po žebříku, Žabička zelená. Vyšli jsme si  také k rybníku ve Struhařově s cílem pozorovat nutrie, ale byly schované. Tak si děti alespoň vyzkoušely s kamínky žabky do vody. Děti si samy vytvořily svůj podvodní svět pomocí barviček, razítek různých rybiček a nasbíraných ulit. V závěru týdne jsme se vydali na dětské hřiště na Novou Hospodu cvičit obratnost na průlezkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Říkanky 

 

Žába leze do bezu, já tam za ní polezu.

Kudy žába, tudy já, budeme tam oba dva.

 

Žába leze po žebříku, natahuje elektriku.

Nejde to, nejde to, necháme to na léto.

 

Žabička zelená, z jara celá blažená.

Vypere si košilečku, usuší jí na sluníčku.

Kvaky kvak, kvaky kvak, je to žába, je to tak.

 

 

Týden od 10. 5.  do 14. 5. 2021

Život na louce

V pondělí jsme se seznámili s tématem týdne, na obrázcích jsme si pojmenovali všechny živočichy, které můžeme na louce potkat, zároveň jsme si řekli o rostlinkách a bylinkách, které se na louce vyskytují. Zvláštní pozornost jsme věnovali těm jedovatým. Ve výtvarné činnosti děti ztvárnily dle vlastní fantazie obrázek louky, z keramiky si vytvořily šneka, na kterého se připevní pravá šneččí ulita. K dispozici měly různý výtvarný materiál (tempery, pastelky, fixy, vodovky, křídy, lepidla, raznice, nůžky, barevný papír..). Jelikož počasí nám tento týden přálo jen dva dny, využili jsme ho pro sběr přírodnin, ze kterých jsme na zahradě MŠ stavěli domečky pro různé druhy hmyzu. Ve středu byl den zdravotních sestřiček, děti vyprávěly vlastní zkušenosti z nemocničního prostředí. Ohlasy na sestřičky byly vesměs kladného charakteru, nikdo nezapomněl na to, že sestřička dává zasloužené odměny. Páteční deštivé dopoledne jsme využili ke kresbě vlastní rodiny, ku příležitosti Dne rodin, který připadá na sobotu 15.5. 

Básnička Beruška

Seděla beruška na lístečku,

červený kabátek samou tečku.

Přišli k ní motýlci: „My tě známe,

my ti ty puntíky spočítáme!“

Lekla se beruška, achich achich

a spadla do vody, strachy strachy.

Ještě, že nebyla velká voda,

bylo by berušky, bylo škoda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 3. 5. – do 7. 5. 2021

 

Domácí hospodářská zvířata a jejich mláďata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zvířátka jsme si  hráli, tak, že děti rozpoznávaly jednotlivé zvuky a hlasy, když jako zvířecí maminky svolávaly a  počítaly  svá mláďátka. Procvičily si tak, i které mládě má svou maminku a tatínka. Pracovali jsme  s obrazovými kartičkami. Venku v okolí jsme pozorovali, zda je na zahrádce u domků nějaký pejsek či kočička či jiné zvířátko. Děti si hrály Na farmáře a hospodáře. Stavěly z dřevěných kostek farmu a učily se hospodařit a znát potřeby zvířátek, jak bydlí a jak se o ně správně starat. Technikou malování tuší a vodovými pastelkami si vyobrazily krásné kočičky, pejsky, koníky, husy, slepičky i s mláďaty. Zpívali jsme lidovou písničku Já mám koně s hrou Na tělo a Orfovské nástroje. Děti si tak procvičily i rytmizaci  a skladbu slov. Udělali jsme si pokus, co se stane s papírovýma kytičkami, když je dáme do vody. Nezapomněli jsme ani na nadcházející Den matek a děti pro své maminky vyrobily přáníčka a také velké srdce  jako koláž svých kreslených a malovaných obrázků do Domova seniorů v Pyšelích, aby v jejich nelehké  situaci v době pandemie kovidu potěšily babičky a dědečky. Týden jsme si užili!

 

 Básnička

 

Moje milá maminko.

Ty jsi moje Zlato,

dávám ti pusinku za to.

Taky jednu na líčko, 

já jsem Tvoje Sluníčko. 

 

 

Týden od 26. 4. do 30. 4. 2021

Čarodejnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento týden jsme si s dětmi velmi užili. Hned první den v pondělí jsme si společně povídali, kdo  jsou čarodějnice, jak vypadají, kde žijí, jaké zvířátka doma mají. Děti zapojily svoji fantazii a vzpomínaly jaké z různých pohádek znají a  jak taková čarodějnice vypadá a vše poté zvýtvarnily na čtvrtky. Povídali jsem si i o historii a vzniku čarodějnic a že nebyly jen zlé, znaly tajemství bylin, které uměly použít k tehdejšímu léčení nemocných. Hned v úterý jsme se pustili do výzdoby třídy, šatničky a vchodu do naší třídy Včeliček. Děti s nadšením vázaly barevné krepové papíry a chystali jsme naší čarodějnici s koštětem. k vyzdobení MŠ. Ve středu jsme se vydali na pohádkovou stezku plnit  úkoly hodné  čarodějnice Evelínky.  Děti zapisovaly  splněné skóre. Plnily úkoly s obrovským nadšením a zapálením do hry. Nakonec je čekalo překvapení, které jim čarodějka schovala někde na louce. Po vykopání pokladu si na něm všechny děti moc pochutnaly. Na nástěnce v šatničce už jste si určitě všimli výtvorů, na kterých děti přes týden pracovaly. Musím děti velmi pochválit, jelikož byly velmi šikovné, cílevědomé a každý úkol se snažily plnit až do konce.

Velmi děkujeme za dnešní pohoštění, které jste pro děti nakoupili. Dnes jsme se vydali na piknik do přírody a užívali jsme si nejen všech dobrot, ale konečně i toho sluníčka.

Básnička tohoto týdne:

Ježibaba

Ježibaba s Ježibabou na kopečku za Jihlavou, 

radily se radily, jak by nejlíp řádily.

Čáry, máry, bastafidly, košťátko nás ponese,

poletíme jako vítr, bojte se nás bojte se.

 

Ježidědek vstal ze židle,

že poletí, vzal si vidle,

jenže vidle neletí.

Proto sláva koštěti.

 

 

 

 

 

 

Týden od 19.4.-23.4.2021

Den Země, Kampaň obyčejného hrdinství

 

Po týdnu adaptace  jsme se věnovali tématu ochrany přírody a naší Země jako takové. Děti na vycházkách stavěly domečky v lese, poznávaly, jak voní hlína, tvořily z ní hliněné kuličky, stavěly drnovou věž, zkoumaly, co zem tvoří, hledaly s lupou drobné živočichy/žížaly, hmyz/.Zahráli jsme si společně na planetu Zem formou dramatizace. Zem pomalu putuje kolem Slunce po vyznačené dráze a my si říkáme, které roční období u nás právě probíhá vzhledem ke vzdálenosti sluníčka. Také se střídá den a noc, dny v týdnu. Zahráli jsme si i na Duhu a děti jí pomocí barev z různých předmětů vytvořily. Dělali jsme pokusy s mlékem a barvami a vytvořili si tak svou vlastní planetu a zjistili, že také modelínou, kamínky i hlínou se dá malovat. Tříbili jsme náš sluch a poslouchali různé zvuky přírody, z města i z farmy. Odpočinek s relaxací si užívaly prohlížením naučných knih, časopisů a encyklopedií s písničkou Chválím tě Země má. Děti velmi bavila i práce s mapou, podívaly se, jak vypadá globus a jak se s ním pracuje. Cvičili jsme neposedné prstíky hrou s přírodninami omotáváním klacíků, malováním na kamínky i na ulity. Vytvořili jsme tabuli s Hřbitovem odpadků, aby měly děti představu, co se jak dlouho v zemi rozkládá a jak to škodí.

V tomto týdnu jsme se také účastnili Kampaně obyčejného hrdinství a postupně splnili všechny úkoly z deníčku účastníků.

1.Zasaď rostlinu,2.Využívej ekodopravu, 3.Buď venku, 4.Udělej něco pro ostatní, 5.Zastav letákovou epidemii, 6.Sniž spotřebu vody v domácnosti a jinde, 7. Jez zdravě a ekologicky, 8.Šiř informace, 9.Den pro sebe.

 

Naučili jsme se krátkou básničku.

 

Sázíme sazenice.

Maminko, co to tu máme?

Krásné, malé sazeničky.

Kam je ale dáme,

Do záhonu pro kytičky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 5.4. do 9.4.2021

Se Sokolem do života

Cíle: 

Budeme rozvíjet schopnost provést pohyb podle vzoru nebo pokynu.

Budeme rozvíjet fyzickou zdatnost při pohybu na zahradě MŠ.

Budeme rozvíjet praktické a komunikační dovednosti dětí.

Budeme se učit pozitivní a negační hodnocení.

Podpoříme rozvoj paměti.

Budeme rozvíjet kooperativní dovednosti.

 

Celkově tento týden pro děti byl spíše adaptační. Musíme je ale velmi pochválit, jelikož nejen že tento týden byly velmi šikovný, ale naprosto skvěle zvládly testování, z kterého jsme všichni měli obavy.  A velký dík patří i Vám rodičům za ochotu a spolupráci.

Zaměřili jsme se s  dětmi na pohybové cvičení, rozvíjení hrubé motoriky a relaxační cvičení. Plnili jsme úkoly Sokola, které nejen že zahrnovaly gymnastické cviky, ale i opakování vánočních a velikonočních svátků.  I přes nepřízeň počasí jsme s dětmi trávili čas venku a procházkou po okolí školky. Děti prožily aktivní týden plný her ve školce i venku. Zaměřili jsme se na pozorování jarní přírody a rozkvetlé stromy a keře. Ve výtvarné činnosti jsme také pracovali se Sokolem a s  beruškou Danuškou, kterou jsme si s dětmi vybrali ke zpracování. Děti pracovaly s lepidly, raznicemi, barevným papírem a temperami. Výsledné výtvory můžete už dnes vidět na nástěnce v naší šatničce. V týdnu jsme pracovali se slovíčky, slabiky, abecedou a opakovali jsme počty se šnečími ulitami i geometrické tvary. Poznávali jsme, jaký tvar mají předměty denní potřeby, jak složit šátek, aby vznikl čtverec, obdélník, koule, trojúhelník. Skládali jsme kruh z kapesníku a vystřihovali jsme ho. Vyměřovali jsme délku stolu, tabule atd. / práce se skládacím metrem/. Na louce jsme stavěli drnovou věž a ohniště z kamenů. V lese jsme našli nově nízký krmelec pro menší zvěř.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S beruškou Danuškou jsme se i naučili básničku.

Beruška Danuška

Seděla beruška na lístečku, červený kabátek samou tečku.

Přišly  k ní Motýlci:,, My tě známe, my ti ty puntíky spočítáme!“

Lekla se beruška, achich, achich a spadla do vody strachy, strachy.

Ještě že nebyla velká voda, bylo by berušky Danušky škoda.

 

 

Týden od 5.4. do 9.4.2021

Malí zahradníci

Cíle:

budeme rozvíjet grafomotoriku

budeme se učit rozhodovat o svých činnostech

budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému (rodina)

budeme pozorovat klíčení semen, růst nových rostlin

budeme posilovat pocity uspokojení, uznání, prožívání radosti ze zvládnutého, poznaného

 

 

 

 

 

 

 

 

Doufáme, že jste si užili Velikonoce a teď je čas na nějaké menší úkoly 🙂

Záleží jen na Vás, co z nabídky si vyberete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké náčiní budeme na zahrádce potřebovat?
Jak se říká tomu, kdo pracuje na zahradě?
Jarní hledací hra.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní listy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahradnikova sklizen

 

Vytvořte si svojí vlastní mini zahrádku.

Zde se můžete inspirovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nějaké tvořeníčko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Trošku si můžete protáhnout tělo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznáte, co je to za pohádku?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Básnička:

Semínko se probudilo,
z hlíny lístek vystrčilo.
Pak hned druhý také třetí,
-milé děti, ten čas letí!

Semínko se rozesmálo,
ono už je vážně jaro! 
Vyndám lístky, vyndám kvítí,
jen ať na ně slunce svítí!

 

 

Pokus:

Zkuste si doma s rodiči zasadit semínko a pozorujte, jaká z něj vyroste rostlinka.  Je zapotřebí  dostatek světla, vody i tepla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písnička Na tom pražským mostě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8062-hybanky-na-tom-prazskym-moste

 

 

 

Týden od 29.3. do 2.4.2021

Oslavy a tradice – Velikonoce

Filozofická otázka k zamyšlení pro děti a rodiče. Co bylo dříve? Vejce nebo slepice?

 

Lentilková duha

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční strom

Milí rodiče a děti.

Rádi bychom Vám i dětem zpestřili období nouzového stavu motivační procházkou.

Pojďme společně nazdobit Velikonoční strom malovanými vajíčky.

Svá ozdobená vajíčka můžete věšet na větvičky březových stromků v květináčích před školkou kdykoli půjdete kolem.

Techniku zdobení vajíček necháme na vaší kreativitě, nápadech a fantazii. Zapojit se může kdokoli, komu se tento nápad líbí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíle:

Budeme rozvíjet poznatky o živé a neživé přírodě.

Budeme rozvíjet grafomotoriku i manipulační dovednosti.

Budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému -rodina

Činnosti vyvolávající veselí a pohodu, činnosti vyjadřující náladu.

 

 

Koleda         
 
 
 
 

 

 

Hody, hody, do provody, já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody, nesl kopu vajíček.
Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka, a já říkal: „Ne, ne, ne!“
 
Na dvorečku za potokem, mám já strýce králíčka,
tomu nosím každým rokem, malovaná vajíčka.
Hody, hody, do provody, já jsem malý zajíček,
dojdu-li tam bez nehody, dám mu kopu vajíček.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlaštovky se vracejí, pátrejte po té první ve svém okolí a dejte nám nějakou nějakou zprávu o tom, co jste zjistili.

 

 

Týden od 22.3.do 26.3

 

Ptáci na jaře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíle: Budeme rozvíjet poznatky o živé a neživé přírodě.

         Budeme poznávat okolí.

         Budeme rozvíjet grafomotoriku i manipulační dovednosti.

         Budeme posilovat prosociální vztahy  k druhému – rodina.

          Budeme se učit orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin – rodina.

 

Všem  moc děkujeme za příspěvky a za výbornou spolupráci a zpětnou vazbu, která nás nejen těší, ale také motivuje k další práci.

 

 

V neděli 21.3. byl PONOŽKOVÝ DEN.

Je to Světový den Downova syndromu  a také den podpory všech lidí postižených tímto onemocněním.

A proto jeden nevšední úkol pro Vás děti. Některý den si navlékněte na každou nohu jinou ponožku.

 

 

Dnes  22.3.  –  Světový den vody.

Voda je pro každý život na Zemi důležitá.

 

Další možné  aktivity:

Zalijte doma nebo na zahradě nějakou kytičku.

Najděte ve svém okolí nějaký rybníček či potůček.

Poslouchejte v přírodě zpěv ptáčků.

 

Nápadník a pracovní listy:

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

připravili jsme online setkání s psychoterapeutkou adiktologického centra Kladno Mgr. Michaelou Štáfkovou na téma ROK COVIDU OČIMA DĚTÍ – JAK SE BUDE O „GENERACI ZET“ MLUVIT ZA PÁR LET?

Termín konání: 7. 4. 2021 od 17.00 do 18.30 hodin.

 Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu: map@ricany.cz 

Seminář jsme cílili na rodiče, ale svou tématikou se dotýká všech pedagogů, ředitelů, atd.

Pozvánku s programem naleznete níže.

Pozvánka_Rok covidu očima dětí_RODIČE_ONLINE_Štáfková

Týden od 15.3 do 19.3.

Jarní počasí, květiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíle:

budeme rozvíjet schopnost provést pohyb podle vzoru nebo pokynu

budeme rozvíjet grafomotoriku

budeme rozvíjet praktické a komunikační dovednosti dětí (vést rozhovor na téma)

povedeme děti k vědomému využívání všech smyslů

budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému (rodina, přátelé)

budeme pozorovat klíčení semen, růst nových rostlin

budeme posilovat pocity uspokojení, uznání, prožívání radosti ze zvládnutého, poznaného

budeme se učit hodnotit své chování a jednání a nést za něj vlastní odpovědnost

 

Nové odkazy a nápadník pro distančí vzdělávání  na tento týden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jděte ven na procházku a když najdete kamínek, můžete ho doma pomalovat.

 

 

 

 

 

 

Zdravíme všechny naše Včeličky.

 

 

 

 

 

Týden od 8.3 do 12.3.

Jarní prázdniny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 1.3. do 5.3.2021

Probouzení jarní přírody

Od 1.3. 2021 jsme zahájili dle vládních nařízení „Distanční vzdělávání“. 

Cíle: 

budeme rozvíjet fyzickou zdatnost při pohybu venku

podpoříme rozvoj tvořivosti a fantazie

budeme rozvíjet kooperativní dovednosti

budeme se učit orientovat se v rolích různých společenských skupin (rodina)

budeme poznávat naše okolí

povedeme děti ke spolupodílení na přípravě jídla

budeme posilovat pocity prožívání radosti ze zvládnutého

 

Zdravíme všechny naše Včeličky.

 Zde jsou materiály k distančímu vzdělávání.

Uvítáme i nápady z Vaší strany k tématu jara(ať už jde o zajímavosti v okolí, přírodniny, společné vaření a pečení, výzdoba, vycházky, hry, cvičení, zpívání…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 22. 2. do 26.2.2021

Antarktida a Grónsko

Tento týden jsme zjišťovali, jak se žije lidem na severu Země, jaké mají zvyky, co jí, jací živočichové zde žijí. Postavili jsme si z dřevěné stavebnice loď, na které jsme se plavili po ledovci. Zahráli jsme si na pořádnou koulovanou  a učili se chodit po krách, lovili jsme ve vodě různé ryby. Z papíru jsme vystřihovali a lepili iglu i Eskymáky. Zazpívali jsme společně písničku Grónská zem.  Také jsme se vydali na Severní výpravu hledat v okolí zbývající zimu a pozorovali krajinu dalekohledy z velkého kopce na Mandavě. Výhled byl nádherný! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písnička 

 

Daleko na severu je gronská zem,

žije tam Eskymačka s Eskymákem.

My bychom umrzli, jim není zima,

snídají nanuky a eskyma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 15.2. do 19.2.2021

Masopustní veselí

Tento týden  jsme se věnovali Masopustu aktivitám s ním spojené. Vysvětlili jsme si správný význam slova Masopust, ale předcházelo tomu, že každé z dětí popsalo svými slovy co si pod daným slovem představují.  V druhém dni tohoto týdne se z nás stali pekaři a s velkým nadšením a pýchou jsme upekli masopustní koláče, soudě dle rychlosti úbýtku z talíře, hodnotíme práci za velmi zdařilou. Za nejvíce zdařilý den tohoto týdne považují děti středu, jelikož hlavním bodem programu byl karneval, tance, soutěže. Tímto udělujeme velkou pochvalu nejen dětem, ale i rodičům, za splnění výzvy, kdy většina dětí přišla v masopustním kostýmu. Za zmínku také stojí naše každodenní výtvarné tvoření (viz nástěnky  v šatních prostorách). Rovněž  chvíle strávené venku na čerstvém vzduchu nám zpříjemnily tento pracovní týden.

Lucie Kalašová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 8.2. do 12.2.2021

Svatý Valentýn a úcta ke stáří

 

Věnovali jsme se otázkám přátelství a lásky. Povídali jsme si  s dětmi ve školce o srdíčkovém dni 14.února. Po celém světě se slaví svátek svatého Valentýna a my jsme to naše slavení pojali tak, že děti tvořily, poznávaly, učily se s obrázky, modelovaly, malovaly, tiskaly, hrály si i tancovaly. Prožily jsme krásné, živé a veselé chvíle a věříme, že dáreček od dětí pro své nejbližší se líbil a udělal radost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Básnička 

Po paprscích sluníčka, přináším vám srdíčka

a taky pár hubiček, posílá vám měsíček.

 

Týden od 1.2. do 5.2.2021

Týden knihy, z pohádky do pohádky

Náš pohádkový týden nám začal velmi krásně představením svých oblíbených knih, které si děti přinesly z domova. Každý den jsme četli několik pohádek či vyprávění. Děti tato forma seznamování se s knihou svého kamaráda velmi bavila. Děti měly možnost vyzkoušet si jak maňáskové, tak i hrané divadlo (Hrnečku vař), obléci si kostýmy. Mezi další naše aktivity patřily  smyslové hry „Na Jeníčka a Mařenku“( Mařenka měla zavázané oči a po hlase hledala mezi dětmi Jeníčka), Pohádkový kvíz (např. V Pařezové chaloupce žijí dva roztomilí skřítci. Jednou zasadili semínko a společně mu zpívali: „Vstávej semínko holala, bude z tebe fiala.“ Jak se oba skřítkové jmenují? Dále jsme společně pátrali kolik pohádkových dvojic známe. Každý den jsme si vyrobili jednu stránku do naší ilustrované pohádkové knížky, kterou jsme si vyzdobili šatní prostory.  Týden jsme zakončili krásnou procházkou na Mandavu k výběhu koní, bohužel nám však štěstí nepřálo a koníky jsme zahlédli pouze z dáli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 25.1. do 29.1. 2021

Zdraví a lékař

Hráli jsme si na lékaře, zdravotní sestřičky, na nemocnici i lékárnu. Děti se učily obvazovat sebe, ale i své nejmilejší plyšáčky. Povídali jsme si o tom, kdy vzniká úraz. Děti  se cíleně učily bezpečnému chování a jak úrazu předcházet. Prohlédly si lékařský kufřík a hádaly, k čemu věci slouží. Každý měl možnost si takový kufřík z papíru vyrobit. Nejvíce je ale bavilo, když se mohly obléknout do kostýmu pana doktora a sestřičky a ošetřovat nemocné pacienty. Děti simulovaly různé nemoci a situace, kdy je musela odvézt i záchranka do nemocnice. Ví, že na zavolání č.112 nebo 155 přijede lékařská pomoc. Při hře na lékárnu se děti dozvídaly, jak léky pomáhají. Zaměřili jsme se také na hygienu a prevenci nemocí, ale i zubního kazu. Společně jsme vyrobili model plic a pomůcku se zoubky, na které jsme si čištění mohli vyzkoušet. Děti si opakovaly říkanky Čistím zoubky, Umyjeme ruce, dlaně, Polámal se mraveneček. Hráli jsme hru na tělo s písničkou Když jsi šťastný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Říkanky

Čistím zoubky řízy řízy, ať jsou bílé jako břízy

Ať jsou bílé jako sníh, ať má každý radost z nich.

 

Polámal se mraveneček

Polámal se mraveneček, ví to celá obora.

O půlnoci zavolali mravenčího doktora.

Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis.

Tří krát denně prášek cukru, bude zdravý jako rys.

Dali práška podle rady, mraveneček stůně dál.

Celý den byl jako v ohni, celou noc jim proplakal.

Čtyři stáli u postýlky, pátý těšil, neplakej.

Pofoukám ti na bolístku, do rána ti bude hej.

Pofoukal mu na ramínko, pohladil ho po čele.

Hop a zdravý mraveneček ráno skáče z postele.

 

Týden od 18.1. do 22.1. 2021

Zimní sporty, barevný týden

 

Celý tento týden se nesl v duchu zimních školkových olympijských her. V pondělí jsme si vysvětlili význam barev na olympijských kruzích a co jednotlivé barvy představují za světadíly. Děti vybarvily vlajku České republiky, na kterou jsme si přilepili logo naší třídy “ Včeliček“.  Zimní hry byly slavnostně zahájeny na zahradě MŠ nástupem všech tříd a zapálením pochodně. Další dny už se děti s velkým zápalem pustily do soutěžení. Nejdříve sehrály hokejové zápasy, potom si vyzkoušely biatlon. Menší děti házely na terč míčkem, větší střílely z luku. Následující den si naši malí sportovci vyzkoušeli jízdu ve dvojbobu a lyže. Také jsme se věnovali společné práci, kdy jsme vytvářeli koláž z obrázků zimních sportů, které si děti donesly z domova. Na konci týdne byly zimní hry ukončeny, děti byly za své nasazení oceněny diplomy, medailemi a malou sladkostí. Po celý týden nás provázelo  olympijské heslo „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“

Lucie Kalašová

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 11.1. do 15.1. 2021

Kouzelná zima – Ptáci v zimě, Ekosystémy

 

Napadlo hodně sněhu a to je nejlepší počasí pro zimní radovánky. Děti se v něm mohly konečně pořádně vyválet a celý týden bobovat na nedalekém kopečku. Stavět sněhuláky a nejrůznější stavby a dělat různé pokusy se sněhem  a ledem. Tvořili jsme také ledové ozdoby s přírodninami, barevné bábovky ze sněhu a pozorovali, jaká je voda po tání sněhu nebo za jak dlouho roztaje led v místnosti, kde se topí a kde ne. Malovali jsme do sněhu. V tomto týdnu se ale děti také dozvídaly mnoho zajímavého o ptáčcích. Na badatelské procházce s dalekohledy jsme zjistili při mapování ptactva v okolí, že jsou tu sýkorky a  bažanti. U krmelce v lese jsme viděli, že si zvířátka na našich vánočních dobrotách pochutnala. Moc nezbylo. Pracovali jsme s encyklopedií a každý den jsme četli různé zajímavosti o různých opeřencích. O datlovi, sýkorce, vráně, ledňáčkovi i kukačce. Na ptáčky jsme si také zahráli. Prohlédli jsme si peří bažanta a soutěžili, kdo nejdál dofoukne pírko. Poměřovali jsme, co vše je těžší než peří. Vážili jsme hromádky sesbíraných zrníček a porovnávaly hromádky, kde je méně, více, stejně. Děti vypracovaly pr. listy na téma les a jak chránit přírodu a vyrobily si krmítko i vránu z papíru. Cvičily své jazýčky při jazykové chvilce hláskovaly a vytleskávaly slova. Naučili jsme se písničky s tanečkem tj.  Čížečku a Huboval vrbčák na zimu. Hráli  jsme pohybové hry Pan čáp ztratil čepičku, Všechno létá, co peří má, Na kukačku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 4.1. do 8.1. 2021

Nový rok – Tři králové a povánoční Eko úklid

Pondělí bylo plné zážitků a dojmů z vánočních prázdnin. Děti vyprávěly co dostaly pod stromeček, kde byly, co dobrého měly na štědrovečerní večeři a jaké zvyky a tradice dodržují. Další den jsme přivítali rok 2021 a pokládáním víček od pet lahví na číslici s novým rokem a řekli každý jedno přání. Tříkrálový den, který připadl na středu, přinesl dětem překvapení v podobě daru od Tří králů – velikou stavebnici Kapla. Zároveň nás velmi potěšilo, že paní Zima konečně zaťukala na naše vrátka a vše přikryla bílou peřinou. Pobyty venku si děti náležitě užívaly, stavěly sněhuláky, hrály koulovanou, bobovaly. Výtvarně jsme také nezaháleli, vyráběli jsme královské koruny, vybarvovali tříkrálové omalovánky a vypracovali spoustu pracovních listů se zimní tématikou. Týden jsme si opravdu náramně užili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Vám krásné Vánočné svátky, hodně zdraví a spokojenosti. 

Na shledanou v Novém roce 2021.

 

 

Týden od 14.12 do 18.12.

Vánoce, Nový rok a moje rodina

 

Poslední týden před vánoci, byl magické moci Ježíška.  Povídali jsme si o čekání, čím více se na něco těším, tím delší čekání je, může být dlouhé jako některé cesty, které jsme si následně postavili a každý si zvolil tu svou. Vyráběli jsme přáníčka a dárečky pro naše nejbližší. V polovině týdne nás navštívil Ježíšek, který byl od  brzských ranních hodin netrpělivě vyhlížen. S vánoční nadílkou byla ze stany dětí velká spokojenost. Děti byly seznámeny s příběhem o narození Ježíška, který jsme si následně zdramatizovali. Další dny jsme pilně nacvičovali na vánoční besídku, která byla vyvrcholením konce týdne.

Lucie Kalašová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 7.12 do 11.12.

Co dělají zvířátka v zimě? Na tuhle otázku jsme hledali odpověď ve Včeličkách. Hráli jsme si na zvířátka, zimní spánek i na ptáčky a děti poznávaly, kolik práce dá ptáčkům malým zobáčkem sesbírat různá  semínka.  Děti poznávaly semínka také podle barvy tvaru a vyloupaly slunečnici. Každý si postavil z dřevěných kostek své krmítko. Některým zvířátkům se shání v zimě potrava těžko a my jim v tom musíme pomáhat a tak jsme těm opravdovým zvířátkům donesli  plné ruce dobrot. Nabrali jsme vlastnoručně vyrobené  lojové koule i mrkvičku, jablíčka atd. a vydali se společně rozvěsit tyhle dobroty na stromečky v lese, aby tu zimu zvířátka lépe přečkala. Něco ještě přibylo do krmelce a i pod stromy, aby zvířátka měla také Vánoční nadílku.

 

Básnička

 

Vrabčák

Huboval vrabčák na zimu,

že nemá žádnou peřinu,

studí mě nohy, zebe mě nos,

protože skáču i v zimě bos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 30.11. do 4.12.

Advent, Mikuláš

Týden ve Včeličkách probíhal ve znamení adventu. Děti byly seznámeny s významem slova, řekli jsme si jak se nazývají neděle, které nám zbývají do Štědrého dne a svíčku, kterou jsme si jako první zapálili,  je svíčka „Naděje“. Společně jsme si nazdobili vánoční stromeček ve třídě, i na zahradě naší školky a zazpívali si několik známých koled. Výtvarně jsme tvořili, lepili, stříhali, vybarvovali. Každý den jsme podnikali vycházky do okolí MŠ, pozorovali proměny přírody a sbíraly větve z borovic, smrků, jedlí na výzdobu třídy i šatny. A hlavně v pátek nás navštívil Mikuláš, čert a anděl, obdaroval nás a hlavně nikoho nám čert neodnesl, protože ve Včeličkách máme samé hodné děti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 23.11. do 27.11.

Zdravý životní styl

Jak bychom se měli starat o své zdraví a jak správně jíst, odpočívat a hýbat se na čerstvém vzduchu, abychom nebyli nemocní, jsme si společně povídali tento týden. Zaměřili jsme se na potraviny a vystavěli  si potravinovou pyramidu. Děti měly za domácí úkol donést z domova obrázky  potravin, které pak lepily tak, jak do pyramidy patří. A protože se blíží čas Vánoc, zazpívali jsme si i koledy a naučili se novou říkanku ,,Černá Máry.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 16. 11 do 20.11.

Život ve školce a život v lese

 

V pondělí u příležitosti státního svátku 17. listopadu, jsme si s dětmi připomněli text České státní hymny, spojené s poslechem a následným zpěvem. Dětem jsme objasnili, kdy se hymna pouští a kdo je jejím autorem. Od středy jsme se věnovali tématu ekologie, probrali třídění odpadu, jaké druhy odpadků kam patří, barvy kontejnerů. Zdůraznili jsme nutnost třídění a jeho vliv na životní prostředí. Každý den jsme podnikali vycházky do okolí MŠ spojené se sběrem přírodnin, potřebných na výtvarné činnosti. Také jme měli možnost jako první provést zátěžový test pojízdné kladky na obecním hřišti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 9. 11 do 16.11.

Posvícení

 

,,To je zlatý posvícení, to je zlatá neděle…“

Tak tahle písnička nás provázela celý týden a o tom co je Posvícení a jaké se dodržují  posvícenské tradice jsme si povídali. Tradiční pečení  koláčků si děti vyzkoušely vyválet z keramické hlíny a upečené čekají na zdobení. Vysvětlovali jsme si i rčení pranostiky ,,Na Svatého Martina bývá bílá peřina. “ Děti si k tomuto tématu z  papíru vystřihly krásného koníka, na kterém se tu při hře po třídě proháněly. Namalovaly si i husu a k tomu si zpívaly  známou lidovou písničku. 

 

Písnička

 

To je zlatý posvícení, to je zlatá neděle.

Máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně.

To je zlatý posvícení, to je zlatý pondělí.

Máme maso a zas maso, jako včera v neděli.

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 2.11. do 6.11.

Dušičky, Halloween

 

Tento týden probíhal ve znamení halloweenských oslav. Děti tančily, soutěžily v maskách a ochutnávaly zdravé i strašidelné pohoštění od maminek. Vydlabali jsme společnými silami dýně a vykrájeli strašidelné obličeje, aby nám před školkou krásně svítily. Děti  si zahrály i na pavouky a utkaly z klubka pavoučí síť, kterou pak také podlézaly. Vystřihly si netopýry i strašidelný zámek, který ozdobily strašidly z papírových ubrousků.  Domů si také odnesly halloweenská přáníčka  a básničku pro maminky či tatínky. Byla to zábava.

 

 

 

Básnička

 

Koláče

 

Ať nám bříško nepláče, upečeme koláče.

Nejdřív těsto uplácáme, pak ho pěkně vyválíme

a na kousek každičký dáme čtyři třešničky. 

Mňamy mňam, mňamy mňam, to si ale pochutnám.

 

Dýně 

 

Byla jednou jedna dýně,

byla dobrá hospodyně.

Ráda jedla, hodně pila a

pěkně se kulatila.

A když měla tak tři kila,

nechtěla už ležet líně

na zahradě v mokré hlíně.  

A tak se k nám přikulila.

Tady mě máte přátelé,

se mnou Vám bude vesele.

 

Padá listí

 

Padá listí zlaté rudé.

je ho plná zahrada.

A co potom padat bude,

až to listí opadá?

Potom bude padat sníh,

pojedeme na saních.

 

Listopad

 

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad.

Zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora.

 

 

Halloween

 

Dýně támhle, dýně tady,

vydlabané mají hlavy.

Je tu svátek tolik známý.

Halloween teď každý slaví.

 

 

Týden od 19.10. do 23.10.

Řemesla a povolání

 

 

V úvodu týdne jsme měli možnost vidět v přímém přenosu krásnou práci skláře, který nám ukázal kouzla se sklem a jeho vlastnosti. Děti si pak vyfoukly samy skleněnou pískací kuličku, co může sloužit ale i jako lupa. Povídali jsme si o tom, čím by chtěly děti být a čím je maminka nebo tatínek. Také o zaniklých řemeslech a kdo je  např. dráteník, hrnčíř a na něj jsme si i zahrály a z keramické hlíny jsme si zkoušeli udělat kuličky, různé placičky a mističky, ale i ptáčky a krmítka. Pak jsme si z molitanových kostek postavili letadlo a pro změnu si společně hráli si na piloty, letušky, pasažéry. Děti si samy hrály i nejrůznější námětové hry na kadeřníky, pekaře,  kuchaře, prodavače, opraváře, chůvy atd. Naučili jsme se tento týden také při práci s provázkem,  jak se přišívá knoflík na papírové šaty. Opakovali jsme si i pravidla třídy s obrázky a důsledně dodržovali hygienická pravidla.

 

Básnička

 

Povolání

 

Každý má své povolání,

práci, čili zaměstnání.

Jeden třeba dobře vaří, 

jinému se v hudbě daří.

Další dobře sportuje,

jiný moři holduje.

Jeden učí malé děti,

jiný zase mete smetí.

Každý, kdo má práci rád, 

nebude mít nikdy hlad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 12.10. do 16.10.

Zvířátka, odlet ptáků

 

Shlédli jsme pohádku Jak Vašík přišel k rozumu. Další den jsme se vydali prozkoumat blízké okolí přes Kostelec a Kamenici a poznávat jeho přírodní krásy, zkoumat je lupou a také si užít pobyt v přírodě. Děti se učily přiřazovat plody ke stromům a rostlinám a jak chránit přírodu. Poznávaly k čemu se dají využít bylinky, dřevo, jak si pohrát s klacíky a šiškami při stavění domečků v lese a jak překonat nejrůznější překážky v terénu. Vytvořili jsme si společně zvířátka z papíru – žabičky, ježky, vlaštovky a naučili jsme se novou básničku i taneček s písničkou Žabička zelená. Procvičovali jsme grafomotoriku s pracovními listy a motoriku s různým pracovním nářadím. Popřáli jsme Terezkám k svátku.

 

Básnička

 

Žabička

 

Žába leze do bezu, já tam za ní polezu.

Kudy žába, tudy já, budeme tam oba dva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písnička 

 

Žabička

 

Žabička zelená z jara celá blažená,

vypere si košiličku, usuší jí na sluníčku.

Kvaky kvak, kvaky kvaj, je to pravda je to tak.

Nožičky si protahuje, na sluníčku poskakuje.

Kvaky  kvak, kvaky kvak, je to pravda, je to tak.

 

 

Týden od 5.10. do 9.10.2020

Příroda a živly

 

V tomto týdnu jsme se s dětmi věnovali Přírodě a živlům. V komunitním kruhu byly vedeny rozhovory jaké živly děti znají, rozdíly mezi užitkem a kdy naopak škodí. Při vycházkách do okolí MŠ jsme kromě pozorování přírody nasbírali různé druhy přírodnin, které jsme využili jak k výtvarné činnosti, tak k výzdobě šatny. Dalším zážitkem byly smyslové hry, při kterých děti ochutnávaly ovoce a zeleninu, poznávaly dle svých smyslů o jaký druh se jedná.

Nový poznatek z okolí MŠ: rozšíření obecního hřiště o nové prvky, na které se děti ze Včeliček již velmi těší.

 

 

Týden od 28.9. do 2.10

Sklizeň, Sv. Václav

 

Vyprávěli jsme si o podzimu a co se toto roční období sklízí na poli i na zahrádce. Děti si vyrobily papírová jablíčka z červíkem Pepíkem a zahrály si pohádku O veliké řepě, kterou umí už i krásně vyprávět. Nejvíc se jim líbily kostýmové čepičky, které na sebe oblékaly, aby mohly hrát různé role. Hráli jsme pohybovou hru Stromy a houby/obměna hry Škatulata/, kde jsme pracovali s prostorovou orientací. Třídili jsme didaktické obrázky a hledali podskupiny ovoce a zeleniny a také si  připomněly, jak vypadají např. jeřabiny, černý bez atd. Opakovaly jsme  říkanku Jeřabiny a spojili jí s hrou na tělo, pracovali jsme s předmatematickými představami a počítali oříšky, které jsme nasbírali na vycházce, dělili je na hromádky a určovali, kde je jich méně a více. Zpívali jsme podzimní písničky: Pod naším okýnkem, Já do lesa nepojedu, Koulelo se koulelo. Také se děti fotografovaly, aby měly krásnou památku na školku.

 

Říkanka 

 

Vezmeme si tužku, namalujeme hrušku.

A pod hrušku talíř, sláva, ty jsi malíř.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 21.9. do  25.9

Doprava, životní prostředí

 

Zaměřením tohoto týdne byla „Doprava, Životní prostředí.

V rámci daného tématu jsme hned v pondělí navštívili PARAZOO ve Vlašimi s výukovým programem zaměřeným na práci s přírodním materiálem (dřevem). Děti si prohlédly zvířátka s handicapem (havran, straka, veverka, liška..)

Počínaje úterým jsme se věnovali Dopravě ( dopr. prostředky, značky, bezpečnost). Poznávání bylo provázáno formou pohybových i naučných her, demonstračních obrázků, písní. Venku na zahradě MŠ si děti mohly vyzkoušet jízdu na kolech a odrážedlech s dopravním značením. Týden jsme zakončili „Malou digitální univerzitou“, kde  se děti dozvěděly jakým způsobem se přenáší (mezi počítači, tablety, telefony ) fotografie.

 

 

 

Týden od 14.9. do 18.9.

Rodina

 

Tentokrát jsme si povídali o rodině.

O tom, kdo jí tvoří, jak se jmenuje naše maminka, tatínek a sourozenci. A že do rodiny patří i babička a dědeček i nějaký ten domácí mazlíček. Děti se navzájem prohlížely fotografie, když byly miminky a hádaly, kdo to asi je. Většinou se poznaly a dost se nasmály.

Společně jsme tvořili domeček pro rodinu z papíru a miminko, kdy děti pracovaly s vlnou a omotávaly zavinovačku. Pro někoho to byl docela oříšek, ale nakonec byla miminka  přeci jen pořádně zavinutá.

Naučili  jsme se při hře s padákem písničku Chovejte mě má matičko. Zpívali jsme Koulelo se koulelo a Pásla ovečky. Děti zvládly při cvičení přeskok přes švédskou bednu a různé prvky na lavičce.  Máme šikovné děti! 

Poslední den jsme si užili hlavně venku, kdy jsme sbírali odpadky, aby to tu bylo krásné.😊

 

 

S říkankou jsme procvičovali  prstíky

 

To je táta, to je máma,

to je bába, to je dědek,

to je klouček, malý vnouček.

 

Ještě jedna básnička k správnému držení těla.

 

Narovnáme záda, záda budou ráda.

A co žáci školáci, co teď máme na práci,

Sešit pěkně nakloníme a rovně se posadíme.

Levá, pravá z rukou stříška, vejde se tam pampeliška.

A co hlavu, kam jí dáš? Hlavu pěkně narovnáš.

Nohy opři o podlahy, ať máš krásné čisté tahy.

 

Písnička

 

Chovejte mě má matičko jako míšenské jablíčko,

Chovejte mě má matičko jako z růže květ.

Až vy si mě vychováte, tak se na mě podíváte,

 jak mě bude pěkně slušet bílý kabátek.

 

 

 

 

 

Týden od 7.11. do 11.11.

 

tento týden jsme se zaměřili na kamarády, přátele

Každé ráno jsme se hezky přivítali s básničkou, popovídali si o tom co je nového, naučili se novou písničku, zopakovali jsme si jména svých nových spolužáků, pravidla chování ve třídě i mimo prostory MŠ (zahrada, okolí).

Děti byly seznámeny s novou hrou “ Pavučina přátelství“, kterou si velmi oblíbily.

Podnikli jsme 3 km vycházku do přírody, pozorovali jsme se měnící se barvy listí a veškeré změny v přírodě, které v nastávajícím podzimním počasí přicházejí.

Společně jsme celý týden pracovali na našem malém projektu “ Domeček s balónky přátelství“, který se nám všem moc povedl a již nyní nám zdobí naše šatní prostory.

 

Kamarádi pojďte s námi, přišla Ája hrát si s vámi.

Nikdo ať se nemračí, to nám k štěstí postačí.

O kom nám dnes asi poví? O mámě či o tátovi?

Ten kdo z vás už to ví, ať ostatním napoví.


 

 

První týden ve Včeličkách

 

děti zvládly bez větších problémů.

Jsou tu již starší a šikovné děti a pro většinu dětí mnohé z věcí nebylo již ničím zcela novým. Adaptace probíhala v pohodové náladě, zdravili jsme se s říkankou Dobrý den a děti poznávaly nové kamarády a povídaly si s nimi o tom, jak trávily prázdniny a co zajímavého zažily.

Společně jsme si hráli, zpívali a tancovali s písničkou  Sluníčko, sluníčko,  zahráli jsme  pohybové hry dle přání dětí  např. Kočka a myš, Rybičky, rybáři jedou, Pan čáp ztratil čepičku a tvořili jsme  pravidla se Včelkou Májou. Pomohly nám k tomu krásné obrázky i říkanky. Kreslili jsme Sluníčko  jako logo školky.

Vyšli jsme si také na procházku do okolí, sbírali jsme plody a přírodniny do ekologického koutku, nakrmili naše zvířátka na zahradě a nakonec se děti ještě pořádně vyřádily na nafukovacím hradu. Týden rychle utekl!

 

Naše vítací básnička

Dobrý den, dobrý den,

dneska zlobit nebudem,

teď se pěkně přivítáme,

protože se rádi máme. 

Ať jsi holka nebo kluk, 

ve Včeličkách je to fuk.

 

Také něco k hygieně

To jsou ruce, to jsou dlaně,

mýdlo s vodou patří na ně.

A po mýdle dobré jídlo

a po jídle zase mýdlo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

 

zdravíme Vás v novém školním roce!! Těšíme se na spolupráci!

Na této stránce najdete pravidelné informace z naší třídy!

 

Písničky a pohybové hry

 • Pohybové hry
 • Pan čáp ztratil čepičku
 • Škatulata
 • Semafor
 • Rybičky, rybáři jedou
 • Kopřiva
 • Cukr káva limonáda
 • Kočka a myš
 • Pešek
 • Židličkovaná
 • Sochy
 • Bublina
 • Ježek spí
 • Zlatá brána

Co mám znát a umět před zápisem do ZŠ


Sluníčkový ekokodex

 • JÍDLO – neplýtváme jídlem; pijeme čistou vodu; jíme zdravě
 • ODPADY – šetříme papír; třídíme odpad; sbíráme PET vršky; nakupujeme velká balení
 • PROSTŘEDÍ – udržujeme pořádek; zaléváme kytičky; staráme se o zahradu; staráme se o nástěnky a vystavujeme své výtvarné práce
 • VODA – šetříme vodou při mytí rukou a čištění zoubků; pijeme pitnou vodu
 • ENERGIE – zhasínáme; sledujeme teplotu ve třídě.

4 témata ekoškoly

Vybraná témata vám pomohou zaměřit se v Ekoškole a v jejím okolí na to podstatné, co je potřeba pro ochranu životního prostředí.

 • prostředí školy,
 • jídlo,
 • odpady,
 • voda

http://eko-skolky.cz/cz/4-temata


Funkce hospodáříčků

 • kontrola úklidu třídy po hře, každá hračka má své místo
 • utírání stolečků po svačině, po práci s výtvarnými potřebami
 • zametání drobečků po svačině, po pracovní činnosti
 • kontrola zastrčených židliček
 • dveřník
 • ekohlídka –správné třídění odpadu, zhasínání v umývárce, ve třídě a v šatně při odchodu
 • meteorolog – sledování počasí a zaznamenávání do kalendáře
 • popřejí dětem ke svačině a k obědu
 • na procházce chodí jako první dvojice
 • kontrola úklidu hraček při dopoledním pobytu na zahradě