Rodiče vítáni

Třídní nástěnka

Velikonoce

Týden od 11.4. do 15.4. 2022

Velikonoční týden začaly děti s paní učitelkou Ájou řetbou pohádky O kohoutkovi a slepičce, kterou si i následně zdramatizovaly. Na úterý a středu měly domácí úkol, kdy si ěly donést jedno vyfoiknuté vajíčko. To natíraly herkulesem a obalovaly v dětské krupičce, po zaschnutí nanášely temperové barvy, které se do krupičky vsakovaly a výsledný efekt byl moc hezký. S dětmi jsme si povídali co dělají s rodiči o Velikonocích, co vše k Velikonocům patří a naučili se kolednu. Také jsme si řekli, co znamenají jednotlivé dny před Velikonocemi. Na LCD tabuli jsme si zasoutěžili ve sběru a třídění vajíček podle barev. Tento týden v ůterý se také konal velikonoční jarmark, který byl velmi úspěšný a bylo zde možné zakoupit spoustu krásných věcí. Na Velikonoce se všichni už moc těšíme a i Vám všem přejeme bohatou pomlázku!

 

 

 

Ponožkový den a Den vody

Týden od 21. 3. do 25.3.

První jarní den, nesouvisí jen s počátkem jara. Ten den se také slaví Světový den Downova syndromu. Nemocní trpící Downovým syndromem mají nadbytečný chromozom 21. Proto byl vybrán 21. 3. jako připomínka takovéhoto onemocnění. A jak se takový den Downova syndromu slaví? Tak, že děti v pondělí na každou nožku, oblékly jinou ponožku. A z dalších nepotřebných ponožek si ještě vyrobily různé barevné tlusťoučké housenky.

Další den 22.3. se od roku 1993 po celém světě oslavuje Světový den vody. Vyhlásila ho Organizace spojených národů (OSN), aby připomínal důležitost vody pro celou naši planetu. Povídali jsme si proto o zdrojích vody za pomocí mapy, předvedli jsme si koloběh přírody a na kapky vody si zahráli a také i  výtvarně ztvárnili život pod hladinou. Po shlédnutí vzdělávacího pořadu Koloběh vody s návodem na čištění povrchové vody jsme si vyrobili formou pokusu  i my svou vlastní přírodní čističku. Opravdu fungovala. Závěr týdne patřil výletu a bádání okolí, hledání  rybníků. Došli jsme ke Struhařovskému, kde nově vede Trolí stezka. Tady jsme mohli nakrmit nejen kačenky, ale i nutrii, která se na nás připlavala pěkně zblízka podívat a děti si jí mohly krásně prohlédnout. Dále jsme pokračovali k Mýnskému rybníku, který byl vypuštěný a dětem  se naskytla jedinečná podívaná, co se na dně rybníka může ukrývat.

 

 

 

 

 

 

Měsíc knihy – knížka Bajky, zápis do školy

Týden od 14.3. do 18.3.

Také třetí březnový týden byl týdnem v naší MŠ ve znamení akce, zábavy, nových vědomostí, ale především týdnem knihy. Děti si ze svých domovů postupně přinášely své oblíbené knihy, které čtou společně s rodiči a představily je i ostatním dětem. Při výtvarné činnosti jsme si vyrobili vlastní záložku z barevného papíru, kterou jsme si pokreslili podle vlastní fantazie a na konci udělali bambulku z vlny. Při kresbě své nejoblíbenější pohádkové postavy jsme si i stihli zahrát hru „Hádej, kdo jsem“. Ve středu odpoledne jsme s předškoláky navštívili Základní školu Sulice, kde si děti  nanečisto vyzkoušeli, jaké je to být školáky. Čtvrtek byl den plný her a zábavy, který se nám trochu protáhl, bylo totiž spinkání v MŠ a nechyběla ani stezka odvahy. Děti byly opravdu moc statečné a všechny připravené úkoly hravě zvládly. Před večeří nám přečetl pohádku a zazpíval písničky Julián Záhorovský, který byl jedním z účastníků předchozích ročníků Superstar. O příjemnou zábavu pátečního dopoledne se postaraly všechny paní učitelky, které bravurně sehrály divadélko pro děti z MŠ Sluníčko i Pampelišky. Pohádka O dvanácti měsíčcích se opravdu vyvedla. 

 

 

 

 

MDŽ 8.3., Morena

od 7.3. do 11.3. 

První den v týdnu jsme společně oslavili MDŽ výrobou přáníček pro maminky a zahráli jsme si pohybovou hru Mám šáteček mám, která je u dětí velmi oblíbená. Děti také oživily starodávnou tradici – vynášení Moreny. Morena byla bohyní zimy a ochránkyní odpočinku během zimy, kdy lidé, země i příroda mohli načerpávat novou sílu. Během týdne jsme chystali vše potřebné pro tento rituál a připravovali jsme figuru Moreny. Děti měly za úkol vyrobit jí šaty a náhrdelník a v pátek jsme se vydali v průvodu s Morenou k malému rybníčku, kde děti odříkaly básničku, která vyháněla Moranu. Vhození Moreny do vody znamenalo symbolické rozloučení se zimou a tak cestou zpět do školky děti přivolávaly pokřikem jaro. V závěru týdne došlo i na jarní fotografování.

 

Říkanka 

Dupu dupu na zimu, jaro volá, já už jdu.

Smrtka plave po vodě, jaro tu už je.

 

 

 

 

Námořníci, piráti

od 28.1. do 4.3.

Tento týden jsme zahájili hrou na piráty, poté jsme vybírali pomocí obrázků vhodné plavidlo, které může plout po  moři. Při práci s atlasem jsme hledali vhodnou řeku, po které na moře doplujeme, nakonec jsme vybrali Vltavu. V duchu námořníků a pirátů se nesl celý týden, který jsme trávili formou her a cvičení, kdy jsme napodobovali chůzi po palubě pomocí lana, lavičky…. Naučili jsme se novou básničku „Námořníci, vyrobili si kotvu s pořádně dlouhým řetězem, chobotnici, záchranný kruh, který jsme omotovávali v barvách ukrajinské vlajky na jejich podporu. Naučili jsme se vázat uzle, dát signál v případě nebezpečí, nebo ztroskotání. Také jsme vyráběli lodičky z různých materiálů (papír, korkové špunty, klacíky, ze kterých jsme drátkem svázali vor), které jsme se vydali pouštět. Bohužel z důvodu velmi mrazivých nocí nám rybníček u školky zamrzl. Páteční den nám zpříjemnil hudební pořad v MŠ „Zelená pohádka“. Děti si celý týden užili a uý se moc těšíme na další dny.

Masopustní veselí

od 21. 2.do 25. 2. 

Tento týden byl ve znamení Masopustu a udržování lidových tradic. Masopust bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy. V této době se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Masopust byl pro lidi svátkem hodování, během kterého se připravovali na následný půst. Maškarní zábava tedy probíhala v tomto předjarním čase i u nás ve třídě Včeliček. Děti měly možnost po celý týden užít si zábavu, nové hry a tvoření. V pondělí jsme si společně upekli masopustní cukroví – cukrové brambory.  Děti míchaly, hnětly, válely kuličky, které se obalovaly v moučkovém cukru a pak společně ochutnávaly. Připomněli jsme si i jiné tradice jako je zabijačka, kterou děti již moc neznají. Děti měly možnost dle opravdové jitrnice namalovat tu svou. Také si cvičily prstíky při vázání uzlíků u zhotovování buřtíků z punčochy. Hry si užily i  ve vlastnoručně vyrobené bohatě zdobené škrabošce či masce z papíru. Typickou maskou bývá v době Masopustu kobylka. Děti si  hlavu koníka vyrobily a vyzdobili jsme si prostory šatny. Děti  se naučily novou pohybovou hru Medvědí honička. Tancovaly, dováděly a zpívaly písničky Kalamajka, Komáři se ženili,  To je zlaté posvícení za doprovodu rytmických nástrojů. Také soutěžily a stříhaly se zavázanýma očima balené bombony na provázku. Masopustní veselí v závěru týdne vyvrcholilo maškarním bálem a průvodem za doprovodu hudby i všelijakých nástrojů, kdy jsme se vydali do okolních ulic.

 

Medvědí honička

Ty medvěde chlupatý, co máš kožich na paty,

rychle, rychle utíkej, všechny si nás pochytej!

Jedna, dva, tři, čtyři, pět, už nás začni honit! Teď!

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesmír, planety, digitální gramotnost, Valentýn, senioři

od 14.2. do 18.2.2022

První den v týdnu jsme zahájili výrobou dárečků pro ty, které máme nejraději ku příležitosti svátku sv. Valentýna. Vyráběli jsme srdíčka, která jsme omotávali barevnou vlnou. Pondělní dopoledne nám také zpříjemnilo mobilní planetárium, které navštívilo naši MŠ. Při výukovém programu formou projekce, jsme měli možnost navštívit vesmír a dozvědět se tak něco více o nejznámějších planetách naší sluneční soustavy. Děti byly nadšené. V úterý část dětí jela na předplavecký kurz do Benešova a druhá část se účastnila besedy pořádané VZP „Vzpoura úrazům“. Hlavní myšlenkou byla prevence úrazovosti.  V následujících dnech jsme prohlubovali dosavadní znalosti o vesmíru, opakovali názvy planet a hráli pohybové hry a také jsme nezapomněli na básničku. Kreativně jsme se rozvíjeli – výroba souhvězdí za pomoci špejlí a marshmalow a rovněž jsme vytvořili sluneční soustavu (práce s pastelkami, temperami, lepidlem, nůžkami, krepovým papírem). Oslavili jsme narozeniny Kryštůfka a Terezky. Samozřejmě jsme nezapomněli na každodenní vycházky do okolí MŠ, kde jsme pozorovali proměny v přírodě.

Básnička naše Země

naše Země ta se točí,

i když nemá nožičky,

zvesela si neposkočí,

shodila by hvězdičky.

Po vesmíru tiše pluje, 

s Merkurem si promluví,

Venuše jí pozdravuje,

o Zemi už každý ví.

 

 

 

 

Příroda, živly, pokusy

Od 31.1. do 4.2.2022

Celým týdnem nás provázelo Hravé lyžování pro přihlášené děti. Všichni lyžaři se každé ráno scházeli ve třídě Berušek, odkud se autobusem přesouvali do Chotouně.  Děti nejprve seznámily s instruktory, nastavily se pravidla a bezpečnost na svahu. Poté následovala přivítání s básničkou a pokřik. Děti si užily běh v lyžařských botách do kopce a jízdu na pásu. Poté se děti rozdělily do skupinek a vymyslely si názvy týmu. Samotná výuka probíhala formou her, cvičení a netradičních soutěží. Děti si v průběhu týdne vyzkoušely cvičení na rovině, v mírném svahu, vstávání z pádu a obraty. V pátek byla výuka zakončena slavnostním vyhlášením vítězů, předávání cen a poděkování za skvělý týden. Všechny děti zaslouží obrovskou pochvalu 🙂 Máte doma šikovné lyžaře :).        Ale ani děti, které zůstávaly ve třídě nezahálely. Celý týden jsme se věnovali pokusům s vodou, octem, sodou a balonky, ledem. Také jsme zkoušeli krystalizaci soli, ale na výsledek si budeme muset ještě pár dní počkat. Obarvovaly pomocí potravinářského  barviva s vodou papírové kapesníčky a čínské zelí. Ve středu na Světový den mokřadů se děti vydaly na badatelskou vycházku. Ráno jsme si ve třídě ukazovali mokřady, jak mokřad vypadá, jak se vytvoří, jaký je rozdíl mezi mokřadem a rybníkem. Společné dílo z krepového papíru velkého mokřadu s různými druhy zvířat nám zdobí třídu. Po svačince se děti a paní učitelky vydaly hledat mokřady v okolí. Na louce u lesa jsme hned na jeden narazili. Poté jsme v lese objevili rybníček a z něj potůček, následovalo zkoumání potoku. Po proudu jsme se vydali na další dobrodružnou výpravu. Došli jsme k dalším dvěma rybníkům. Objevili jsme tři mokřady, významné biodiverzitní místo, které musíme chránit. Celá výprava se velice zdařila.  

Úkol na jarní prázdniny: zaznamenávat jaké je počasí od pondělí do pátku  (nakreslení symbolů sluníčko, mrak, děšť, vítr)

 

Básnička: Lyžařská

Jedna lyže, druhá lyže,

dolů svahem uhání.

My jsme totiž závoďáci,

hravého lyžování.

 

Lékař, tělo a zdraví

 

Od 24.1. do 28.1.

Tentokrát jsme se věnovali tématu Zdraví a nemoc. Děti se seznamovaly s lidským tělem, jak se bránit nemoci, předcházení úrazů ve škole i doma a dalšími zajímavými informacemi, které se promítly ve hře, při diskuzích nebo na společných procházkách. Prohlížely si lékařský kufřík a vyzkoušely si při hře Na nemocnici, jak to u lékaře chodí a co má na starost zdravotní sestřička. Zahráli jsme si  pohybové hry Na Bacila Cecila, Na lepidlo a s písničkou Hlava ramena kolena jsme si  zazpívali i zacvičili.

 

 

 

 

 

 

Distanční vzdělávání

Milí rodiče,

protože některé z dětí musely zůstat doma, tak aby mohly alespoň částečně pracovat a tvořit s námi, ukládáme zde nějaké materiály a náměty na činnosti. Děti si na lékaře či nemocnici a pečování o nemocného můžou s Vámi zahrát a když jim půjčíte nějaký starší nepotřebný obvaz, můžou si  na nějakém plyšáčkovi vyzkoušet techniku obvazování. 

 Pracovní list

 

 

 

Zimní sporty – zimní olympijské dny, barevný týden

Od 17.1.2022 do 21.1.2022

Náš olympijský týden započal hromadným nástupem všech tříd na školkové zahradě, kde jsme se s dětmi přivítali, složili fair play slib a zažehly olympijskou pochodeň. Následovalo představení sportovních kategorií, které děti budou celý týden plnit. Posléze se děti rozešly na připravená stanoviště a s chutí se pustily do soutěžení. Disciplíny pro první den byly hokej a skoky na lyžích. Druhý den bylo na pořadu krasobruslení jednotlivců a biatlon. Uprostřed týdne následovalo párové krasobruslení a hokej. Ve čtvrtek nám konečně napadl nějaký sníh, o to větší radost měly děti ze soutěže na bobech. A jak už to na olympiádě bývá na chvíli musela být soutěž z důvodu počasí přerušena. Všichni jsme naše sportovní hraní zdárně zakončily. Každé z dětí dostalo svou zaslouženou odměnu, jelikož pro nás byl vítěz úplně každý. V pátek jsme se opět setkali na zahradě mateřské školky a uhasili olympijský oheň.  Rovněž děkujeme všem malým sportovcům za jejich podporu, neboť jejich dalším úkolem tohoto týdne bylo nosit barvu oblečení, která byla učena na konkrétní den, dle barev na olympijských kruzích.

 

 

 

 

 

Sněhuláček panáček, Antarktida, Eskymáci

10. 1. – 15. 1. 

Celý týden děti objevovaly mrazivou krajinu Antarktidy a Arktidy  Děti tyto země hledaly na mapě a poznávaly, jaká zde žijí zvířata. Zahrály si na mrazíka, tučňáky i lední medvědy, bruslily po ledu z velkého igelitu, chodily po krách přesouváním papíru a postavily z papíru i iglú, lovily ryby. Dozvěděly se, jak se žije Eskymákům, a že oblíbená zmrzlina nanuk se jmenuje po ledních medvědech. V řeči Eskymáků je nanuk právě lední medvěd. Naučily se, že ledoborec je loď určená k plavbě zamrzlým oceánem, mořem k prorážení cest na zamrzlých vodních plochách. K pořádné zimě patří i pořádná koulovaná a tak nesměla tato hra chybět. Na zahradě ze sněhu a obarvených zmrzlých kousků ledu vzniklo ledové království a na to si děti také zahrály. Přišly Elzy, Anny i Sobík.  Masku Olafa si děti vyrobily a mohly pak společně tančit a dovádět ve svém království. Poslední den v týdnu jsme se vypravili hledat poklad. Počasí bylo mrazivé, ale jasné a slunečné a tak  jsme s dobrým výhledem na kopci viděli dalekohledy opravdu daleko a mohli jsme tak pozorovat oblohu i zimní přírodu.  

 

 

Eskymácká písnička 

Tam daleko na severu je krásná zem a tam žije Eskymačka s Eskymákem.

My bychom umrzli, jim není zima, snídají nanuky a eskyma.

 

Říkanka

 

 

Copyright © 2022 MŠ Sluníčko