Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Alexandra Hulvertová, DiS – učitelka MŠ
 • Anežka Kopáčová – učitelka MŠ
 • Ludmila Šimůnková – asistent pedagoga
 • Mgr. Eva Fišerová – asistent pedagoga
 • Dagmar Rezková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Šárka Vávrová – vedoucí učitelka MŠ, logopedický asistent, školní koordinátor EVVO
 • Adriana Vávrová – učitelka MŠ
 • Radka Altmanová – asistent pedagoga
 • Gabriela Jusková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

 • Pavla Čechová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Kalašová – učitelka MŠ
 • Dagmar Bartošová – asistent pedagoga, školní asistent
 • Alena Knoblochová – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

 • Bc. Tereza Dvořáková DiS. – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Bc. Jana Landová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Hladíková – asistent pedagoga
 • Lucie Dvořáková – provozní zaměstnanec
 • Markéta Hájková – hospodářka školy
 • Pavel Bareš – školník

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

 • Alena Kopáčová – zástupkyně ředitelky školy
 • Hana Dubnová – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Eva Vilímová – asistent pedagoga
 • Renata Procházková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

 • Mgr. Václava Kunická – ředitelka MŠ
 • Mgr. Magdaléna Wagnerová – učitelka MŠ, školní koordinátor EVVO
 • Alena Víšková – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Michaela Doležalová – asistent pedagoga
 • Miroslava Budáková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

 • Mgr. Miroslava Čížkovská – učitelka MŠ
 • Melisa Zákorová – učitelka MŠ
 • Eva Šérová – školní asistent

Tel.: 736 133 406

Aktuality

Vyhlášení 1.výtvarné soutěže pro celou rodinu

Vážení rodiče,

vzhledem k zapojení naší školky do celonárodního projektu Celé Česko čte dětem a ke snaze motivovat rodiče, aby co nejvíce četli ( kreslili, povídali… ) se svými dětmi, neboť výzkumy ukazují, že čtenářská či předčtenářská gramotnost je na velice špatné úrovni, dovoluji si vyhlásit 1. výtvarnou soutěž  ve škol. roce 2012/2013 na téma Máme rádi pohádky.

Cílem rodinné soutěže je společné výtvarné dílo ( libovolnou technikou ), ve kterém se objeví témata pohádkových postav a pohádek. Těšíme se na obrázky princů a princezen, draků i čarodějnic a dalších klasických pohádkových hrdinů. Z každé třídy budou vyhodnoceny
3 nejlepší práce, ve kterých nebude hrát klíčovou roli provedení a výtvarná stránka, ale spolupráce rodiny!
Z 12 nejlepších prací vyhlásíme absolutního vítěze!
Všechny práce budou vystaveny na venkovní nástěnce u Berušek. Každý obrázek, prosím, označte jménem dítěte.

Termín pro odevzdání soutěžních prací je 27.9. Všechny práce získají drobné ocenění.

 Děkuji Všem maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům a hlavně dětem!!!