Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (logopedická asistentka)
Martina Kapalová

Asistent pedagoga:
Radka Altmanová

Provozní:
Dagmar Rezková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (vedoucí učitelka a školní koordinátor EVVO)
Alexandra Hulvertová, Dis

Asistent pedagoga:
Anežka Kopáčová

Provozní:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Alena Knoblochová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Michaela Doležalová

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Šárka Belovická (logopedická asistentka)
Alena Kopáčová (vedoucí učitelka)

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Mgr. Magdalena Wagnerová (školní koordinátor EVVO)
Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

Učitelky:
Mgr. Miroslava Chizhkovska
Kateřina Vobořilová

Školní asistent:
Ivana Wallerová
Eva Šérová

Tel.: 736 133 406

Aktuality

Vyjádření Obecního úřadu Sulice

Zastupitelstvo obce Sulice, jakožto zřizovatel MŠ Sluníčko Sulice-Želivec, bude na svém zasedání rozhodovat o změně zřizovací listiny MŠ Sluníčko a o kritériích pro přijetí do MŠ tak, aby mohly být co nejlépe uspokojeny potřeby občanů naší obce, obcí smluvních a partnerů obce, kteří nám s bezproblémovým provozem MŠ pomáhají. Jde o legislativní změny ve Zřizovací listině MŠ v návaznosti na změnu zákona č.561/2004 školský zákon v platném znění.

V žádném případě nedochází k prodeji či jinému zcizení MŠ Sluníčko. Dětí, navštěvující MŠ Sluníčko, se tato změna nikterak nedotýká.

Zápis do MŠ Sluníčko bude vypsán v nejbližším možném termínu ředitelkou mateřské školy.

Více informací k připravované změně naleznete na internetových stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/firemni-skolka-informace