Obec Sulice

Vítá Vás Mateřská škola Sluníčko Sulice-Želivec

Mateřská škola Sluníčko Sulice (dále jen MŠ) je předškolní zařízení s celodenní péčí a se 3 pracovišti, jako příspěvkovou organizaci nás zřizuje Obec Sulice.
Další informace o školce

Aktuality

25.9.2020

Den české státnosti 28. září – MŠ UZAVŘENA

Den české státnosti je  český státní svátek a datum 28. září je zároveň svátkem sv. Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Narodil se asi v roce 907. 

Den české státnosti nám připomíná událost asi z roku 935, kdy byl kníže Václav ve Staré Boleslavi zavražděn svým bratrem Boleslavem. Bylo mu v té době asi 28 let.

Kde najdeme sv. Václava? 

Svatý Václav se stal symbolem českého státu, proto se po něm jmenuje například náměstí v Praze – Václavské náměstí, kde je pomník svatého Václava na koni. Pomník je jakýmsi symbolickým centrem Václavského náměstí a místo národních demonstrací. 

10.9.2020

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, že od dnešního dne 10. září respektujete nařízení o nošení roušek v uzavřených prostorách, děti a pedagogové ji nosit nemusí! 

Nové děti si pomalu zvykají, někteří ještě občas zapláčou, což je pochopitelné, maminka a tatínek jsou to nejdražší pro každého prcka a odloučení od rodičů je těžké. Buďte, prosím, trpěliví, uvidíte, přijde doba, kdy se dětem nebude chtít od kamarádů a ze školky domů!

V Třídních nástěnkách každé třídy najdete vždy na konci týdne informaci o tom, co se celý týden děti učily, co spolu zažily, co se jim líbilo, povedlo a na co se budou těšit příští týden! 

Na fotce jsou naše děti z Medvíďat v lesní školce! 

27.8.2020

Vítáme Vás v novém školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, milé děti,

prázdniny se chýlí k svému závěru a nový školní rok už pomalu klepe na dveře!

1. září se  těšíme na nové děti i Vás rodiče. Doufám, že první den budete mít dost času předat p. učitelkám dokumentaci a seznámit děti s novým prostředím. Všichni dospělí, kteří přivádějí děti, vstupují do budovy MŠ s rouškou, v předchodbičce použijí desinfekci na ruce. Jedno dítě přivádí jeden dospělý!

Školky budou fungovat ve svých běžných provozech – v MŠ Sluníčko a MŠ Pampeliška od 6:30 do 17:00 hod., v Lesní MŠ od 7:30 do 16:30 hodin.

Dbejte, prosím, zvýšených hygienických opatření, nezapomeňte, že předškolního vzdělávání se mohou zúčastnit pouze děti bez sebemenších příznaků onemocnění, viz přílohy.

Nedávejte, prosím, dětem hračky z domova.

Doufejme, že i přes veškerá opatření a omezení si s dětmi užijeme spoustu zábavy, něco se naučíme, něco společně zažijeme!!!

Další info: Důležitá Třídní schůzka kvůli změně dodavatele stravy – 31. 8. v 15 hod. v MŠ Pampeliška – pro rodiče z MŠP a LMŠ, od 16 hod. v MŠ Sluníčko – pro rodiče z MŠS.

S dotazy se neváhejte, prosím, v provozní době školky, kdykoliv na mě obrátit.

Děkuji.

Za celý kolektiv MŠ Sluníčko (myšleno všech tří školek) 🙂 Mgr. V. Kunická, ředitelka

Postup KHS

Provoz MŠ Sluníčko ve školním roce 2020-2021 vzhledem ke Covid-19

25.8.2020

Parkování před MŠ a ZŠ Sulice

„Na základě prostorových a finančních možností obce Sulice jsme
pro Vás rozšířili parkovací stání před MŠ a ZŠ Sulice v ulici
Školní na Želivci. Jedná se o parkoviště s novou kapacitou 40
míst, prostorem pro otáčení autobusu a veřejným osvětlením.
Nákladem ve výši více jak 1 milion korun jsme chtěli přispět ke
komfortnějšímu parkování při dopravě Vašich dětí do MŠ a ZŠ.
Současně upozorňujeme, že stávající parkovací místa před MŠ a
ZŠ jsou od 2.9.2020 vyhrazena jen pro krátkodobé parkování max. na
15 minut. Parkování přesahující tuto dobu bude postihováno v
souladu s platnými zákony. Věříme, že si na nové podmínky brzy
zvyknete a budete s nimi spokojeni. Osobně neznám MŠ a ZŠ, u které
by bylo k dispozici více jak 90 vyhrazených parkovacích míst na
třech parkovištích. Děkuji za spolupráci a přeji Vám i Vašim
dětem mnoho úspěchů v novém školním roce.

S úctou Ing. Petr Čuřík, starosta obce“

1.7.2020

Krásné prázdniny!

Vážení a milí rodiče, naše dětičky,
děkujeme za nádhernou účast na naší slavnosti, děkujeme moc za krásné květiny, za dárečky, děkujeme moc za Vaše milá slova! Opravdu máme z toho velkou radost!
Jsme smutní, že nás opouští naše Berušky a Včeličky, naši předškoláčci, čím jsme starší, tím je pro nás vzájemné loučení těžší! U vstupních dveří do Berušek si všimněte TABLA PŘEDŠKOLÁKŮ!
Poslední společný den jsme si užili při DISKOTÉCE na zahradě u Mravenečků a trochu jsme si také zamlsali se zmrzlinou.Vše uvidíte ve fotogalerii!
Přejeme Všem dětem, rodičů, prarodičům, sourozencům jen to dobré a hlavně štěstí na DOBRÉ LIDI, protože když je vůle, chuť a čas, DOKÁŽEME ZÁZRAKY!
Mějte se rádi!
P.S.
Děti jsou od zítra stále ve svých třídách, pouze Veverky a Ježečci z Pampelišky budou v Motýlcích, oranžový pavilon. Nezapomínejte, prosím, na kšiltovky a děti trochu namazat krémem, aby se nespálily.
V Dokumentech naleznete zápis z informativní schůzky pro nové děti, novinka i pro stávající děti – přes prázdniny dětem vytvořit Portfolio dítěte – vyzdobit, pokreslit…šanon, s kapsami…s fotkami rodiny…budeme vkládat pracovní listy…a hlavně bude sloužit ke komunikaci, ke spolupráci s Vámi, k Pedagogické diagnostice – bude zde vidět vývoj dítěte za celou dobu docházky do školky. Při podzimních prázdninách děti Portfolio dostanou domů, opět doplníte fotkami… Při konzultačních hodinách pohovoříme nad výsledky dítěte. Fantazie, tvořivost…vše je na Vás! Dítě si přinese do školky kousek domova!
Na informativní schůzce vznikla Rada školky (zapojení do plánování aktivit, do vzdělávacího procesu, pomoc….spolupráce = prostředníci mezi školkou a rodiči), pokud máte zájem o zapojení, kontaktujte, prosím, do konce týdne p. učitelku Áju z Mravenečků.
Rozdělení dětí do tříd na nový školní rok se dozvíte na Dni otevřených dveří  27. srpna 2020 od 9:30 – 11:30 a 13:30 – 15.30 hodin. Opět budou 2 třídy předškoláků, Berušky a Včeličky + předškoláci v Pampelišce. Budu se snažit netrhat kolektivy, ale ne vždy to bude možné.
Nezapomeňte, že v Beruškách visí logopedické vyšetření – DEPISTÁŽ – na nový školní rok – pro stávající děti 31. 8., pro nové děti 21. 9. 2020.
Užijte si báječné prázdniny, a hlavně se nám v pořádku vraťte, když pošlete pohled, budeme moc rádi, když děti přinesou kamínky, mušle a šišky…bude to ještě lepší!
Máme Vás rádi!
Za kolektiv našich školek Mgr. V. Kunická, ředitelka školy

29.6.2020

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2020 – ZMĚNA

Vážení rodiče,

zasílám důležité informace týkající se dnešní slavnosti!
Vzhledem k nepříznivému počasí a podmáčené louce se naše Zahradní slavnost a Rozloučení s předškoláky přesouvá do sálu Kulturního domu v Kostelci u Křížků 73, součástí je restaurace Na Kalifáči, kde si budete moci zakoupit občerstvení.
Pohoštění, které jste přinesli do školky pro děti zkonzumují dětičky dnes a zítra ve školce. Veliké poděkování paní starostce Petře Francové a Ladě Klimentové za rychlost, vstřícnost a ochotu pomoci nám!
Již včera jsem obdržela zprávu, že ze zdravotních důvodů dva členové Hudby Hradní stráže a Police ČR nemohou přijet, dnes ani ostatní členové, ozvučení nám proto zajistí zvukařský mistr – amatér Mirek Dvořák, zvaný ,,KISSÁK“. Moc děkujeme!
Organizace dnešního odpoledne, zodpovědnost za děti – Od 15 hodin můžete vcházet do sálu, bude pro Vás připraveno 160 židliček. Veverky a Ježečci se z Pampelišky přesouvají s rodiči,

Odvoz dětí ze Sluníčka linkovým busem – 1. sk. Včeličky a Berušky – ve 14:49, Motýlci a Mravenečci v 15:20 hod. Pokud si děti chcete odvést sami, určitě budeme rádi. Do vystoupení každé třídy máme odpovědnost za děti my, po vystoupení si děti přebírají rodiče.
Děkujeme moc za spolupráci!

Těšíme se na Vás!
Začátek v 15:30 hodin.

Za celý kolektiv Mgr. Václava Kunická, řed. školy

 

25.6.2020

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče nově přijatých dětí,
dnes 25. 6. 2020 se na Vás těšíme v Mateřské škole Sluníčko na
pracovišti v ul. Školní 349, Želivec od 15:30 hodin ve žlutém pavilonu s
názvem Berušky na 1. INFORMATIVNÍ SCHŮZCE.

Účast důležitá a prosím bez dětí.

Mgr. V. Kunická, řed. školy

22.6.2020

24.6. – Včeličky a Berušky – VÝLET NA ŘÍČANSKOU HÁJOVNU

Projektový den s odborníkem – Program Skřítek a zvířátka – aneb S Habřílkem do lesa,
2 skupiny,  3. + 4. tř., program  a doprava hrazena z našeho dotačního programu EU „Podporujeme inkluzi II“ .
Kde: V okolí Říčanské hájovny – autobus parkuje u hřiště ve Světicích, cesta k hájovně 10 min lesem.
Odjezd od školky po svačině v 8:30 hodin, návrat na oběd kolem cca 12:30 hod., s sebou: batůžek, kapesníčky, pití, malou svačinku, vhodné oblečení a obutí do lesa, doma použít ekologický repelent. I zde prosím písemný souhlas rodičů s touto akcí kvůli vyúčtování a výkazům. Děkuji.

 

Včelky Motýlci Berušky Mravenečci Ježečci Medvídci Veverky

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (školní koordinátor EVVO)
Mgr. Magdaléna Wagnerová

Asistent pedagoga:
Mgr. Myroslava Chizhkovska

Provozní:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

 

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (vedoucí učitelka)
Šárka Belovická

Provozní:
Dagmar Rezková

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Alena Knoblochová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Martina Kapalová

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Alena Kopáčová

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Mgr. Magdalena Wagnerová
Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Provozní:
Ilona Hozmanová

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

Učitelky:
Hana Zahradníková
Martina Kapalová
Alexandra Hulvertová, DiS.

Školní asistent:
Ivana Wallerová
Mgr. Myroslava Chizhkovska

Tel.: 736 133 406

EVROPSKÁ UNIE - Evropské strukturální a investiční fondy Ekoškola MAP ORP Říčany Obec Sulice