Obec Sulice

Vítá Vás Mateřská škola Sluníčko Sulice-Želivec

Jsme předškolní zařízení s celodenní péčí a se 2 pracovišti, Mateřskou školou Sluníčko se sídlem na Želivci a Lesní mateřskou školou Pampeliška se sídlem na Hlubočince. Jako příspěvkovou organizaci nás zřizuje Obec Sulice.
Další informace o školce

Aktuality

14.3.2020

MIMOŘÁDNÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ č. 3

S platností od pondělí 16. 3. 2020, vyhlašujeme v součinnosti s
naším zřizovatelem toto opatření  č. 3:
Provoz mateřské školy bude zajištěn pro pracující rodiče, pouze
pro ty rodiče a zákonné zástupce, kteří opravdu nutně potřebují
péči mateřské školy v této mimořádné době.
Provoz mateřské školy bude fungovat od 6:30 do 16:00 hodin tímto
způsobem:
Příchod dítěte do MŠ: 6:30 – 8:00 hodin, pozdější příchody
již nebudou akceptovány. Dítě u branky odebere paní učitelka, ve
třídě mu změří teplotu bezkontaktním teploměrem. Pokud by se
vyskytla zvýšená teplota, bude ihned kontaktovat zákonného
zástupce. Rodič nebude do areálu MŠ vůbec vpuštěn.
Odchod dítěte z MŠ: Dobu odchodu nahlásí rodič ráno při
předávání dítěte paní učitelce u branky. Na tuto dobu bude
dítě oblečeno a připraveno u branky k vyzvednutí.
Časy možných odchodů dítěte z MŠ: 12:30, 14:30, 15:30 a 16:00
hodin.

Děkuji Všem rodičům za podporu, spolupráci a lidský přístup a
zejména těm rodičům, kteří chápou naše opatření, jde opravdu o
zdraví nás všech!!

Mgr. Václava Kunická, řed. školy

12.3.2020

Mimořádné bezpečnostní opatření č.2

S platností od zítřejšího dne, tj. 13. 3. 2020, vyhlašujeme
v součinnosti s naším zřizovatelem toto opatření  č.2:
Při příchodu do mateřské školy, v čase od 6:30 do 8:00 hodin budou
všichni příchozí, dospělá osoba i dítě, podrobeni měření teploty
digitálním bezkontaktním teploměrem, přiblížením k čelu, v předchodbičce
u ředitelny.
Měření bude provádět paní hospodářka v roušce. Měření budou podrobeni i
zaměstnanci školy.
Pokud měření proběhne v pořádku a  nebude u dítěte a dospělého naměřena
zvýšená teplota, budou oba vpuštěni panem školníkem do areálu MŠ.
Jestliže u dítěte či dospělého bude naměřena zvýšená teplota, nebude do
areálu vpuštěn nikdo z nich.
Nezapomeňte, prosím, že v 8:00 hodin bude mateřská škola uzamčena,
branka i vchody do pavilonů.
Připomínám, že děti si můžete vyzvedávat po obědě od 12:00 do 12:30 hod.
a následně až ve 14:30 hod.

V zájmu zdraví nás všech, prosím, abyste respektovali toto opatření.
Děkuji Všem za spolupráci.

V. Kunická, ředitelka školy

 

 

11.3.2020

Mimořádné bezpečnostní opatření

S platností od zítřejšího dne, tj. 12. 3. 2020, vyhlašujeme v
součinnosti s naším zřizovatelem toto opatření:

Žádáme rodiče, aby své děti přivedli do školky nejpozději do 8:00
hodiny.
Paní učitelky převezmou jen dítě, které bude zdravé, bez viditelných
známek nachlazení (bez rýmy, bez kašle).
Poté bude mateřská škola uzamčena.
Děti si můžete vyzvedávat po obědě ve 12:30 hod. a následně až ve 14:30
hod.
Pokud budeme všichni respektovat daná pravidla, bude mateřská škola nadále
v provozu.
Děkuji Všem za spolupráci.

V. Kunická, ředitelka školy

8.3.2020

Povinná karanténa bez ohledu na datum návratu z Itálie

Informace k období karantény dítěte:

Vážení rodiče, prosíme, abyste bez ohledu na to, kdy jste se vrátili z
Itálie, nechali svoje dítě po dobu 14 dnů v karanténě a neposílali ho do
mateřské školy.
Věříme, že ve vzájemné toleranci a spolupráci vše zvládneme ku prospěchu
hlavně našich dětí.
Omluvenku, prosíme, zaslat přes aplikaci Naše MŠ.
Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání o učivo
nepřijdou, paní učitelky se budou dětem po návratu do MŠ věnovat
individuálně.
S Vašimi dotazy a nejasnostmi se, prosím, obracejte na paní ředitelku
Mgr. Václavu Kunickou, tel.: 725 459 970, email: reditelka@msslunicko.eu

Děkujeme.

3.3.2020

Informace k prevenci před koronavirem

Vážení rodiče,
v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru
(Covid – 19) se na Vás obracíme s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního
agens a omezení výskytu onemocnění:

 1. K dnešnímu dni (3.3.2020) je v České republice zaznamenáno 5 případů onemocnění
  způsobené novým typem koronaviru,
 2. Základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků,
  tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob,
  pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,
 3. V případě, že se vracíte po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie
  z oblasti Benátska a Lombardie, ihned po návratu kontaktujte územní pracoviště
  Krajské hygienické stanice Středočeskéhokraje podle místa bydliště.

Jako edukační pomůcku přikládáme informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav.

28.2.2020

Kampaň obyčejného hrdinství

Mateřská škola Sluníčko Sulice je zapojena, v týdnu od 20. – 24. 4. 2020 začneme plnit výzvy, přidejte se k nám!

1. Nenech téct zbytečně vodu při čištění zubů!
2. Zasaď strom nebo jen bylinu do květináče!
3. Využij svůj volný čas k pobytu venku v přírodě!
4. Využij místo plastové tašky jinu alternativu, nejlépe látkovou tašku co již máš doma nebo si vyrobíš! Nekupuj kvůli výzvě novou tašku, tím přírodě moc nepomůžeš.
5. Nakupuj a hospodař doma tak, aby vznikalo co nejméně odpadu a to i toho recyklovatelného!
6. Využívej auto efektivně, když už musíš jet, tak zaplň všechna místa nebo ještě lépe, využij hromadnou dopravu!
7. Omez maso na svém jídelníčku, pomůžeš snížit množství vypouštěných skleníkových plynů!

26.2.2020

Pátek 28.2. – Návštěva solné jeskyně

7. NÁVŠTĚVA V SOLNÉ JESKYNI NA HERINKU – pro Mravenečky a Motýlky, 1. skupina: 8:35 odjezd, 8.50 – 9:40 solná, 2. skupina: 9:15 odjezd, 9:40 – 10:30 solná jeskyně.

25.2.2020

Úterý 25.2 – Mravenečci a Motýlci na vycházce

Mravenečci a Motýlci – vycházka do zimního lesa, pozorování zimní přírody všemi smysly, pokusy a experimenty; batůžek s pitíčkem a malou svačinkou, od 10:00 do 11:30 hod., vhodné oblečení a obuv, při pěkném počasí. Zhluboka dýcháme a inhalujeme, přivoníme k jehličnanům, promneme si třeba větvičky.

20.2.2020

Pátek 21.2. – Návštěva v solné jeskyni (Mravenečci, Motýlci) a Kroužek vaření (Ježečci)

6. NÁVŠTĚVA V SOLNÉ JESKYNI NA HERINKU – pro Mravenečky a Motýlky, 1. skupina: 8:35 odjezd, 8.50 – 9:40 solná jeskyně, 2. skupina: 9:15 odjezd, 9:40 – 10:30 solná jeskyně.                                                                                                                                                                                                                                                                     
JEŽEČCI – KROUŽEK VAŘENÍ – Jablečný štrůdl

Včelky Motýlci Berušky Mravenečci Ježečci Veverky

2. Ježečci

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (školní koordinátor EVVO)
Hana Zahradníková

Asistent pedagoga:
Martina Kapalová

Tel.: 725 459 972

 

1. Veverky

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (vedoucí učitelka)
Hana Zahradníková

Školní asistent:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Provozní:
Ludmila Šimůnková

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Alena Kopáčová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Martina Kapalová

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Provozní:
Ilona Hozmanová

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

EVROPSKÁ UNIE - Evropské strukturální a investiční fondy Ekoškola MAP ORP Říčany Obec Sulice