Obec Sulice

Vítá Vás Mateřská škola Sluníčko Sulice-Želivec

Mateřská škola Sluníčko Sulice (dále jen MŠ) je předškolní zařízení s celodenní péčí a se 3 pracovišti, jako příspěvkovou organizaci nás zřizuje Obec Sulice.
Další informace o školce

Aktuality

30.11.2020

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021 – aktuální

Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna

 

Vážení rodiče,

jelikož epidemiologická siuace v naší zemi není dobrá, byl Vládou ČR prodloužen nouzový stav a vydáno krizové opatření, které omezuje osobní přítomnost dětí ve školách.

Provoz mateřských škol  je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu. Manual_k_provozu_skol_doplneni_25_srpna

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance), rodičů a zákonných zástupců, je do společných prostor škol  od 4. ledna 2021 do odvolání zakázán. 

Rodiče dětí z MŠ Sluníčko si zazvoní na svou třídu a vyčkají, až si paní učitelka přijde pro dítě a pro potřebné oblečení a obutí dítěte do školky. Rodič nebude do prostor MŠ vpuštěn (výjimku tvoří každé pondělní ráno a páteční odpoledne).

Prosím o neustále dodržování pravidel 3 R – RUCE – ROUŠKY – ROZESTUPY, vstup do aeálu MŠ je možný pouze se zakrytým obličejem! U vstupů do budov jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Děti si po příchodu do třídy jdou NEJPRVE umýt ruce teplou vodou a mýdlem.

K předškolnímu vzdělávání budou přijímány pouze děti zdravé a bez viditelných známek jakéhokoliv onemocnění (kašel, rýma, bolest hlavy, bolest v krku, dušnost, zvýšená teplota).

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Prosím o předávání informací  o nákaze onemocněním Covid – 19 u dítěte a rodinných příslušníků vedení školy.

Pobyt dětí mimo mateřské školy je povolen pouze za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích.

Děkuji Všem za spolupráci a dodržování pravidel.    V. Kunická, ředitelka školy

MŠMT_Informace k provozu škol do 10. 1. 2021

Ježíškova vnoučata v MŠ Sluníčko Sulice

Včera 20. 12. naše paní učitelky, Terezka, Majda, Lucka a Pavla, předaly dárečky babičkám a dědečkům v našem partnerském Domově seniorů v Pyšelích. Radost byla veliká! Děkujeme moc Všem, kteří se s malým dárkem zapojili. Na fotce jsou i zástupci domova.      

,,Umět udělat radost druhým bez očekávání, že dostaneme něco nazpět, nedělá bohatými pouze druhé, ale i nás samotné.“
Petr Havránek

Krásné vánoce! ❤️

 

Krásný den, vážení a milí rodiče,

budu se opakovat, ale DÍKŮ.  všem dárcům, sponzorům a skvělým a báječným rodičům, kteří nám pomáhají, jak jen to jde, není nikdy dost. Vážení rodiče, mooc děkujeme, za vše!!!

Doufám, že si užijete vánoce  v klidu a v pohodě, v kruhu rodinném, že budete mít čas prožít vánoce s radostí, vesele, s českými tradicemi, aby děti nezapomínaly, že na štědrý den se postíme, abychom večer viděli zlaté prasátko, proč krájíme jablko, proč si dáváme šupinku pod talíř, proč se slavnostně oblékáme, proč chodíme na hřbitov, co je to jmelí a kdo smí políbit dívku pod ním a proč musí být darované.

Užijte si vánoce a v plném zdraví se na Vás těšíme v novém roce!!!

Dnes se vidíme naposledy v tomto roce, v pondělí 4. ledna 2021 na viděnou!!! Věřím, že záznamy vánočních besídek Vás potěšily! 😊

Za celý kolektiv MŠ Sluníčko, MŠ Pampeliška a Lesní školka  

Mgr. Václava Kunická, ředitelka školy

Pro dlouhé zimní večery omalovánka od p. Hamajdové.

Vánoce-betlém  

Přání od přátel a spolupracovníků naší školky:

EDUin_PF2021

17.11.2020

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.

Provoz mateřských škol od pondělí 30. listopadu 2020:

Provoz mateřských škol (včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako
doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba (na nezbytnou dobu).

Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je jinak obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi.

Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci dětí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.

Opatření PES pro oblast školství

Metodický-návod-pro-nařizování-karantény-ve-školách-a-školských-zařízeních_04_09_2020

 

 

5.11.2020

Vycházky se školkou do přírody

Vážení rodiče,

 na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se objevila informace, totiž, že naše děti mohou chodit na procházky mimo areál mateřské školy!!! Jsme moc rádi, že se děti budou moci spontánně vyběhat, zahrát si volně v přírodě, vyjít opět do lesa, pozorovat krásnou podzimní přírodu, sbírat přírodniny, PROSTĚ SI UŽÍT NÁŠ ÚCHVATNÝ BAREVNÝ PODZIM!

Paní učitelky budou s dětmi udržovat odstup od jiných lidí, raději se jim vyhnou, dospěláci budou mít roušku, kterou v přírodě, v lese mohou odložit!

Citace:
Zákaz vycházení
Zákaz pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob se nevztahuje na děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních. Je tedy možné jít například s dětmi mateřské školy na procházku mimo areál školky pohromadě. Nařizuje se také zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Vše přečkáme ve zdraví, společně to zvládneme!! 🙂

Jsem laskavec 2020

2.11.2020

Změna provozní doby + Karanténa v Mravenečcích a Motýlcích do 5. 11. 2020

Dobrý den, vážení rodiče,

vzhledem k personální situaci ve školce (nepedagog covid pozitivní, učitelky v karanténě, učitelky a asistentky na OČR, učitelka nemocná) jsme nuceni, po projednání se zřizovatelem, zkrátit provozní dobu na všech pracovištích MŠ takto:

OD ZÍTŘEJŠÍHO DNE 3. 11. DO 7. 11. 2020 JE PROVOZNÍ DOBA na všech pracovištích MŠ od 6:30 (od 7:30 v LMŠ) do 16:00 hodin!!

Děkuji za Vaše pochopení, spolupráci a pomoc!!

Mgr. Václava Kunická, ředitelka školy

Karanténa Mravenečci a Motýlci

31.10.2020

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

30_10_2020 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Pro mateřské školy se stávající režim nemění!

V mateřských školách se může zpívat i provozovat sportovní činnost.

Původně plánované divadelní představení ve středu 4. 11. bylo zrušeno.

Děkujeme, že jste zodpovědní a dodržujete všechna opatření (hygiena, rouška, rozestup, omezení sociálních kontaktů, do MŠ jen zdravé děti, informování vedení školy o karanténě či onemocnění Covid -19).

Pokud jste doma se starším dítětem na distančním vzdělávání a chtěli byste si doma doma nechat i mladšího sourozence, na kterého se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, určitě můžete (je to Vaše právo), obraťte se, prosím, na třídní paní učitelky – každý týden Vám zašlou do emailu či fyzicky předají téma týdne, cíle, aktivity, pracovní listy, básničku atd. Nezapomeňte, že děti potřebují každodenní pobyt venku, v přírodě, na čerstvém vzduchu, minim. 2 hodiny denně!! Níže distanční vzdělávání – stručný a přizpůsobený podmínkám všech dětí 🙂

Děkujeme Všem rodičům za spolupráci. Pokud budeme dodržovat všechna opatření, přečkáme vše ve zdraví a v pohodě. 🙂

Distanční výuka – nejen pro předškoláky

28.10.2020

Krizové opatření Vlády ČR s účinností od 28. 10. 2020

Vláda s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59
hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky – podrobnosti a výjimky v příloze

Nařízení vlády ČR-omezeni-volneho-pohybu

Poděkování ministra školství, mládeže a tělovýchovy Všem zaměstnancům mateřských škol

Poděkování ministra školství Roberta Plagy všem zaměstnancům MŠ

25.10.2020

Ministr Plaga: Buďme zodpovědní i během podzimního volna

I když se netýká tento materiál mateřských škol, ale základních, rozhodli jsme se Vás o tom informovat.

dopis-z-MSMT

doporucene-odkazy-1

13.10.2020

Dobrý den, vážení a milí rodiče,

vzhledem k nařízení vlády s platností od zítřejšího dne, tj. 14. 10. 2020, činíme na všech pracovištích MŠ Sluníčko tato opatření:

Ruší se všechny aktivity plánované společně s rodiči. Zůstávají pouze dobrovolné aktivity pro jednu třídu – zítřejší fotografování ve třídě, MTU, MDU, Sklář, Sběr papíru.

Zakazuje se vstup rodičů do budov MŠ, pouze 1. den v týdnu, kdy můžete dětem přinést potřebné množství oblečení do školky a poslední den v týdnu, kdy si zase oblečení, pyžámko atd. odnesete.

Prosím o vstup do budov pouze jednoho člena rodiny (další členové čekají venku) a co nejkratší dobu strávení v šatně.

Rodiče budou vpouštěni do maximálního počtu 6 rodičů, jak nařizuje vláda.

Vzkaz rodičům malých dětí – prosíme o dostatečné množství oblečení, nejlépe podepsaného náhradního oblečení do třídy a na ven, děti se často polijí, stane se jim nehoda na WC, šlápnou do mokra atd. a nemají se do čeho převléknout! Dostatek náhradního oblečení je nejen nutnost, ale i povinnost daná školním řádem!

Děti budou více času trávit venku, jak doporučují odborníci, prosím o teplé oblečení a obutí!

Zakazuje se pobývat  mimo areál zahrad MŠ, zakazují se vycházky.

Do MŠ má přístup pouze dítě zdravé, bez jakýchkoliv známek rýmy či kašle. V opačném případě budete telefonicky vyzváni paní učitelkou k jeho vyzvednutí.

Prosím o dodržování principu Ruce – Roušky – Rozestup a používání dezinfekce na ruce u vchodu do každého pavilonu, do každé školky.

Veškeré odpolední aktivity, kroužky jsou do odvolání zrušeny. Lektoři se s Vámi domluví na náhradních termínech.

Provozní doba školky – pokud nastoupí několik zaměstnanců na OČR, po projednání se zřizovatelem, budeme muset zkrátit provozní dobu školky. Budu Vás včas informovat.

Děkuji Všem milým rodičům za sponzorské dary, ať už finanční či materiální, víte, že si toho opravdu vážíme!

Děkuji moc Všem za Váš příklad dětem, myslím, že společně to zvládneme s přehledem, tak jako doposud!!!

Jsem Vám k dispozici na telefonu či emailu.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Václava Kunická, ředitelka školy

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ účinnost 14.10.2020

Včelky Motýlci Berušky Mravenečci Ježečci Medvídci Veverky

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (vedoucí učitelka a školní koordinátor EVVO)
Alexandra Hulvertová, Dis

Asistent pedagoga:
Anežka Kopáčová

Provozní:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

 

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (logopedická asistentka)
Kateřina Vobořilová

Provozní:
Dagmar Rezková

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Alena Knoblochová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Michaela Doležalová

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Šárka Belovická
Alena Kopáčová

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Mgr. Magdalena Wagnerová (školní koordinátor EVVO)
Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

Učitelky:
Mgr. Myroslava Chizhkovska
Martina Kapalová

Školní asistent:
Ivana Wallerová
Eva Šérová

Tel.: 736 133 406

EVROPSKÁ UNIE - Evropské strukturální a investiční fondy Ekoškola MAP ORP Říčany Obec Sulice