Berušky

Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (vedoucí učitelka)
Hana Zahradníková

Školní asistent:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (školní koordinátor EVVO)
Hana Zahradníková

Asistent pedagoga:
Martina Kapalová

Tel.: 725 459 972

 

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Provozní:
Ludmila Šimůnková

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Alena Kopáčová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Martina Kapalová

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Provozní:
Ilona Hozmanová

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Charakteristika třídy

Učitelky

Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Martina Kapalová

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Provozní:
Ilona Hozmanová

Naše třída Berušek je heterogenní s počtem 26 dětí. Z tohoto počtu dětí je 13 děvčat a 13 chlapců. 

Barevné ladění třídy je v teplých barvách, převládá žlutá, která je doplněna zelenou. Tyto barvy vytvářejí příjemné a pohodové prostředí a působí uklidňujícím dojmem. Místnost je rozdělena na část herní (s kobercem), herní koutky (se stolečky) a část pracovní. V herně si děti hrají, tancují, cvičí a spí.  U stolečků zase převládají činnosti výtvarné, pracovní a samozřejmě stolování. Velkou dominantou třídy je akvárium a piano. Ve třídě jsou herní koutky např. kadeřnictví, obchůdek, kuchyňka, dřevěný domeček s nábytkem, klučičí dílna, pařeniště pro pěstování bylinek a eko-koutek, kde si dětí hrají s přírodními prvky. K naší třídě také přiléhá místnost na uskladnění výtvarného a pracovního materiálu, koupelna a šatna dětí. Vybavení všech těchto prostor je nadstandardní. K dispozici jsou různé didaktické a učební pomůcky jako třeba televize s DVD, PC, CD-přehrávač, magnetická tabule, interaktivní tabule, pomůcky na sportovní cvičení a tělovýchovné chvilky (šátky, tyče, obruče, míče, švihadla atd.).

Třída Berušek je složena z nejstarších dětí ve škole (5-7 let). Zaměření třídy je hlavně na rozvoj fyzické, psychické a sociální zralosti dětí a zvládnutí dovedností, které jsou podmínkou pro přijetí dítěte do ZŠ a také environmentální výchova. Výchozím a zároveň nejdůležitějším bodem je v předškolní výchově HRA. Hra dítěti zprostředkovává poznání světa, skutečnosti, učí je spolupráci, podřizování pravidlům, respektování ostatních dětí i dospělých, přináší nejen radost z úspěchu, ale učí je i prohrávat, nést neúspěch. Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a nenásilným způsobem se snažíme dětem v plánované řízené činnosti vytvořit zajímavý program. Ve třídě panuje přátelská atmosféra a všichni se snaží dodržovat společně dohodnutá pravidla.

Naše zahrádka je sice ze všech tříd nejmenší rozlohou, ale děti se zde skvěle zabaví na herních prvcích. Máme zde houpačky, které patří mezi nejoblíbenější u dětí v jakémkoliv ročním období, klouzačku, dřevěný domeček na využití námětových her. Pískoviště na tvoření kreativních staveb, stavbu z vrbového proutí, které děti pomáhají každé jaro proplétat o nově vyrostlé větvičky. Velkou dominantou naší zahrady je náš nově vybudovaný chodníček, který nazýváme „Stezka bosých nohou“. Máme i dva krásně velké záhony vyrobené ze dřeva, kde s dětmi každý rok pěstujeme bylinky a zeleninku. Společně o ni pečujeme a pak ji s láskou sníme 😊.

Výchovně vzdělávací práce vychází ze Školního vzdělávacího programu MŠ „Jaro, léto, podzim, zima kalendář nám ve Sluníčku připomíná“. Pravidelně zpracováváme třídní vzdělávací program, který doplňujeme vlastními postřehy. Naše třída se zapojila do několika velmi zajímavých projektů: Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, Mezi námi povídej, Skutečně zdravá školka (Letos jsme získali bronzovou plaketu!!!) a nově Ekoškola. Dále mezi naše nadstandardní aktivity patří spaní v MŠ, sportovní projekty – solná jeskyně, plavecký výcvik, školička bruslení, hravé lyžování, hravé in-line, odpolední dílničky s rodiči, škola v přírodě.

Svým harmonickým působením rozvíjí každá učitelka především osobnost a samostatnost dítěte, jeho komunikaci, osobní projev, toleranci, základní pravidla slušného chování a získání nových poznatků, které mu pomohou snáze se orientovat ve světě dospělých. Oceňujeme vstřícnou a ochotnou spolupráci našich maminek a tatínků.