Rodiče vítáni

Berušky

Aktuality ze třídy se dozvíte na Třídní nástěnce v sekci Aktuality.

Charakteristika třídy 2022/2023

Tým ve 4. třídě Berušky, pracoviště MŠ Sluníčko, žlutý pavilon, kde se nachází i ředitelna:

  • Mgr. Václava Kunická – ředitelka MŠ
  • Alena Víšková – učitelka MŠ
  • Bc. Jana Landová – učitelka MŠ, logopedický asistent
  • Michaela Doležalová – asistent pedagoga,  školní asistent
  • Petra Sedláčková, Dis. – asistent pedagoga
  • Miroslava Budáková – provozní zaměstnanec

Naše třída Berušek je heterogenní s počtem 24 dětí. Z tohoto počtu dětí je 8 děvčat a 16 chlapců. Na děti se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, které je splněno denní docházkou do MŠ od 8:30 do 12:30 hodin. V případě nepřítomnosti je nutná omluvenka, viz školní řád.

  Jelikož naše třída má velmi rozmanité složení osobností dětí, zařazujeme do naší vzdělávací činnosti mnoho různorodých činností přizpůsobených potřebám chlapců i děvčat. Celým rokem nás bude provázet beruška ,,Tečka“, která s námi proletí roční období, všechny dny v týdnu i měsíce a všechny akce ve školním roce. Užijeme si s ní spoustu zábavy a dozvíme se zajímavé informace.

Barevné ladění třídy je v uklidňujících tónech zelené barvy. Zelená je doplněna o žlutou. Tyto barvy vytvářejí příjemné a pohodové prostředí a působí uklidňujícím dojmem. Místnost je rozdělena na část herní (s kobercem), herní koutky (se stolečky) a část pracovní. V herně si děti hrají, tancují, cvičí a spí.  U stolečků zase převládají činnosti výtvarné, pracovní a samozřejmě stolování. Velkou dominantou třídy je akvárium a piano. Ve třídě jsou herní koutky např. kadeřnictví, obchůdek, kuchyňka, dřevěný domeček s nábytkem, klučičí dílna, pařeniště pro pěstování bylinek a eko-koutek, kde si dětí hrají s přírodními prvky. K naší třídě také přiléhá místnost na uskladnění výtvarného a pracovního materiálu, koupelna a šatna dětí. Vybavení všech těchto prostor je nadstandardní. K dispozici jsou různé didaktické a učební pomůcky jako třeba televize s DVD, PC, CD-přehrávač, magnetická tabule, interaktivní tabule, pomůcky na sportovní cvičení a tělovýchovné chvilky (šátky, tyče, obruče, míče, švihadla atd.).

Třída Berušek je složena z nejstarších dětí ve škole (5-7 let). Zaměření třídy je hlavně na rozvoj fyzické, psychické a sociální zralosti dětí a zvládnutí dovedností, které jsou podmínkou pro přijetí dítěte do ZŠ a také environmentální výchova. Výchozím a zároveň nejdůležitějším bodem je v předškolní výchově HRA. Hra dítěti zprostředkovává poznání světa, skutečnosti, učí je spolupráci, podřizování pravidlům, respektování ostatních dětí i dospělých, přináší nejen radost z úspěchu, ale učí je i prohrávat, nést neúspěch. Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a nenásilným způsobem se snažíme dětem v plánované řízené činnosti vytvořit zajímavý program. Ve třídě panuje přátelská atmosféra a všichni se snaží dodržovat společně dohodnutá pravidla.

Naše zahrádka je sice ze všech tříd nejmenší rozlohou, ale děti se zde skvěle zabaví na herních prvcích. Máme zde houpačky, které patří mezi nejoblíbenější u dětí v jakémkoliv ročním období, klouzačku, dřevěný domeček na využití námětových her. Pískoviště na tvoření kreativních staveb, stavbu z vrbového proutí, které děti pomáhají každé jaro proplétat o nově vyrostlé větvičky. Velkou dominantou naší zahrady je náš nově vybudovaný chodníček, který nazýváme „Stezka bosých nohou“. Máme i dva krásně velké záhony vyrobené ze dřeva, kde s dětmi každý rok pěstujeme bylinky a zeleninku. Společně o ni pečujeme a pak ji s láskou sníme  . Nově přibyla venkovní kuchyňka, kterou děti využívají k vaření různých lektvarů a dobrot. Výchovně vzdělávací práce vychází ze Školního vzdělávacího programu MŠ „Jaro, léto, podzim, zima kalendář nám ve Sluníčku připomíná“. Pravidelně zpracováváme

třídní vzdělávací program, který doplňujeme vlastními postřehy. Naše třída se zapojila do několika velmi zajímavých projektů: Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, Mezi námi povídej, Skutečně zdravá školka a  Ekoškola. Dále mezi naše nadstandardní aktivity patří spaní v MŠ, sportovní projekty –  plavecký výcvik, školička bruslení, hravé lyžování, hravé in-line, odpolední dílničky s rodiči, společná vaření, besedy, divadla, škola v přírodě. Svým harmonickým působením rozvíjí každá učitelka především osobnost a samostatnost dítěte, jeho komunikaci, osobní projev, toleranci, základní pravidla slušného chování a získání nových poznatků, které mu pomohou snáze se orientovat ve světě dospělých. Oceňujeme vstřícnou a ochotnou spolupráci našich maminek a tatínků. Jsme rády za jakoukoli pomoc, ať materiální či finanční. Děkujeme a těšíme se na nový školní rok a spolupráci s Vámi! 

Fotografie třídy

Copyright © 2023 MŠ Sluníčko