Berušky

Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Žabky Obec Sulice

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová
Bc. Hana Blísová

Provozní:
Dana Chotousová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis.
Veronika Štětková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Hana Zahradníková

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická
Veronika Gebrlínová
Alena Víšková
Jana Burdová - asistent pedagoga
Dagmar Bartošová - školní asistent

Vedoucí provozní:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Žabičky

Ve školním roce 2017/2018 je provoz Žabiček (detašovaného pracoviště) pozastaven z důvodů chybějící prostorové kapacity v ZŠ Sulice.

Charakteristika třídy

Učitelky

Mgr. Václava Kunická
Veronika Gebrlínová
Alena Víšková
Jana Burdová – asistent pedagoga
Dagmar Bartošová – školní asistent

Barevné ladění naší třídy je v teplých barvách, převládá žlutá, která je doplněna zelenou. Tyto barvy vytvářejí příjemné a pohodové prostředí a působí uklidňujícím dojmem. Místnost je rozdělena na část herní (s kobercem) a část pracovní. V herně si děti hrají, tancují, cvičí a spí.  U stolečků zase převládají činnosti výtvarné, pracovní a samozřejmě stolování. Velkou dominantou třídy je akvárium, piano a mapa světa. Ve třídě jsou herní koutky např. kadeřnictví, obchůdek, kuchyňka, dřevěný domeček s nábytkem. K naší třídě také přiléhá místnost na uskladnění výtvarného a pracovního materiálu, koupelna a šatna dětí. Vybavení všech těchto prostor je nadstandardní. K dispozici jsou různé didaktické a učební pomůcky jako třeba televize s DVD, PC, CD-přehrávač, magnetická a interaktivní tabule.

Třída Berušek je složena z nejstarších dětí ve škole (5-7 let). Zaměření třídy je hlavně na rozvoj fyzické, psychické a sociální zralosti dětí a zvládnutí dovedností, které jsou podmínkou pro přijetí dítěte do ZŠ a také environmentální výhova. Výchozím a zároveň nejdůležitějším bodem je v předškolní výchově HRA. Hra dítěti zprostředkovává poznání světa, skutečnosti, učí je spolupráci, podřizování pravidlům, respektování ostatních dětí i dospělých, přináší nejen radost z úspěchu, ale učí je i prohrávat, nést neúspěch. Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a nenásilným způsobem se snažíme dětem v plánované řízené činnosti vytvořit zajímavý program. Ve třídě panuje přátelská atmosféra a všichni se snaží dodržovat společně dohodnutá pravidla.

Výchovně vzdělávací práce vychází ze Školního vzdělávacího programu MŠ ,,Jaro, léto, podzim, zima kalendář nám připomíná“. Pravidelně zpracováváme třídní vzdělávací program, který doplňujeme vlastními postřehy. Naše třída se zapojila do třech velmi zajímavých projektů: Nechci kazy školka, Celé Česko čte dětem a Recyklohraní. Dále mezi naše nadstandardní aktivity patří spaní v MŠ, solná jeskyně, plavecký výcvik, odpolední dílničky s rodiči, škola v přírodě.

Svým harmonickým působením rozvíjí každá učitelka především osobnost a samostatnost dítěte, jeho komunikaci, osobní projev, toleranci, základní pravidla slušného chování a získání nových poznatků, které mu pomohou snáze se orientovat ve světě dospělých. Oceňujeme vstřícnou a ochotnou spolupráci našich maminek a tatínků.