Rodiče vítáni

Ekoškola pro mateřské školy – mezinárodní projekt (program)

Ekoškola: místo, kde děti samostatně a aktivně zlepšují životní prostředí.

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby děti snižovaly ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšily prostředí ve škole a jejím okolí.

Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.

Metodika 7 kroků

Metodika 7 kroků může učinit z vaší mateřské školy skutečně dobrou Ekoškolu. Dětem umožní získat dovednosti, které využijí nejen ve škole, ale i dále ve svém životě.

1. krok – EKOTÝM

Ekotým je základem fungování programu Ekoškola na mateřské škole. Je sestaven z dětí, ale i dospělých (dětí z různých tříd a různého věku, učitelů, rodičů i provozních zaměstnanců mateřské školy).

2. krok – ANALÝZA

Analýza je dalším důležitým krokem, který je třeba udělat na začátku. Analýza vám poskytuje reálnou představu o tom, jaké jsou silné a slabé stránky školy ve vybraných Tématech a na co byste se měli zaměřit v Plánu činností.  V pátrání po silných a slabých stránkách vám pomohou Otázky k Analýze školky.

3. krok – PLÁN ČINNOSTI

Při tvorbě Plánu činností vycházíte z toho, co jste zjistili v Analýze, tedy ze slabých a silných stránek. Hledáte řešení, stanovujete si cíle a plánujete si úkoly a aktivity, které vedou k nápravě slabých a k udržení silných stránek školy. Na tvorbě Plánu činností se podílí celý Ekotým a další členové školy. Důležité je myslet, již při tvorbě plánu na to, jakým způsobem budete plnění úkolů vyhodnocovat.

4. krok – SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ

Pravidelným sledováním a postupným vyhodnocováním Plánu činností zjišťujete, jak si vedete v naplňování jednotlivých cílů a úkolů.  Postupně vedete děti k rozvoji dovedností, především posuzovat výsledky své činnosti, pozorovat pokroky, hodnotit úspěchy a zjišťovat příčiny neúspěchů. 

5. krok – ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE

Cílem environmentální výchovy je seznámit děti s tématy, kterými se zabývají v Analýze, Plánu činností a dalších krocích. Je důležité věnovat tématům dostatek času, aby jim děti opravdu rozuměly a chápaly souvislosti. Tento krok má dětem pomoci pochopit, proč se mají vybraným tématům věnovat.

6. krok – INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE

Krok Informování a spolupráce slouží  k tomu, aby všichni věděli, co se u vás v Ekoškole děje.  Nabízíte všem možnost zapojit se do realizace programu a přispět svými nápady a silami. Stejný cíl má tento krok i směrem ven, kdy oslovujete rodiče, širokou veřejnost, zastupitele i možné finanční podporovateleDíky stálé spolupráci, informování ostatních a pořádáním zajímavých akcí se do programu postupně zapojuje celá mateřská škola, rodiče i širší veřejnost.

7. krok – EKOKODEX

Ekokodex je společným souborem hodnot a pravidel. Jde o seznam, který ukazuje, co ve škole vyznáváte v rámci jednotlivých Témat. Zároveň vám slouží jako návod pro celou mateřskou školu i rodiče, jak se ohleduplně chovat k životnímu prostředí. Ekokodex tvoříte společně průběžně během realizace programu nebo i na jeho počátku. K Ekokodexu je dobré se po čase vracet a Ekokodex aktualizovat.

Více na http://eko-skolky.cz/cz a http://eko-skolky.cz/cz/priklady-dobre-praxe a http://eko-skolky.cz/cz/materialy

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Školní rok 2023/2024

Školní rok 2022/2023

Školní rok 2021/2022 

VELIKÁ SLÁVA A OCENĚNÍ PRO NAŠE DĚTI A OBA EKOTÝMY NA OBOU PRACOVIŠTÍCH MŠ SLUNÍČKO!

VE SLUNÍČKU JSME OBDRŽELI STŘÍBRNÝ CERTIFIKÁT, V PAMPELIŠCE BRONZOVÝ CERTIFIKÁT!

VELIKÁ GRATULACE s platností na roky 2021 – 2024!

Školní rok 2020/2021

Ekoškolkový pozdrav

Ukliďme Česko

Nová Ekonástěnka ve Sluníčku

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2018/2019

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko