Rodiče vítáni

eTwinning – mezinárodní on-line vzdělávací projekt

7. prosince 2022 pedagogové naší Mateřské školy Sluníčko Sulice absolovali Metodický seminář eTwinning.

Cílem semináře bylo ukázat eTwinnerům, učitelům registrovaným v platformě https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning, jak začít realizovat mezinárodní online projekty.

Na semináři jsme se dozvěděli, jak realizovat mezinárodní projekt ve škole, resp. v NAŠÍ třídě.

Seznámili jsme se s metodikou projektů eTwinning a principy projektového vyučování.

Zjistili jsme, na co nezapomenout při přípravě, jak projekt začlenit do výuky a jak jej společně s projektovými partnery naplánovat a založit. 

Seznámili jsme se také s virtuální třídou TwinSpace a jejím využitím v projektech mezinárodní spolupráce. Díky příkladům dobré praxe pochopíte, na jakém principu toto prostředí funguje. 

Jak na kvalitní eTwinningový projekt

1. Pedagogická inovace

 • Projekt má originální téma.
 • Organizátoři využívají různé metodické postupy.
 • Hlavní roli hrají žáci, projekt se opírá o jejich individuální vlastnosti a dovednosti.
 • Žáci komunikují s partnery a spolupracují různými způsoby, mezi něž patří např. shromažďování informací, řešení problémů, výzkum či porovnávání.
 • Žáci vstupují do různých rolí, stávají se např. malíři, novináři, vědci, herci apod.
 • Žáci se učí pracovat s chybou – výstupy projektu nemusí být dokonalé a bez chyb.

2. Začlenění do vzdělávacího plánu

 • Projekt je začleněn do školního vzdělávacího plánu a do osnov.
 • Většina práce na projektu se odehrává během vyučování.
 • Začlenění projektu do vzdělávacího plánu je dobře zřejmé.
 • Žáci si prací na projektu rozvíjejí dovednosti a kompetence.
 • Žáci pracují ve TwinSpace v mezinárodních skupinách.
 • Učitel vysvětlil a zdokumentoval pedagogický rámec projektu.

3. Spolupráce partnerských škol

 • Spolupráce neznamená pouhou komunikaci partnerů – partneři tvoří společné výstupy.
  Příklad: Pokud vytvoříte prezentaci školy, kterou si nikdo nepřečte, nemá práce žádný mezinárodní rozměr. Prezentaci můžete doplnit o kvíz nebo doplňovačku, která bude žáky bavit.
 • Partnerské školy spolupracují na realizaci společných aktivit.
 • Virtuální třída TwinSpace není úložiště materiálů, ale aktivní výukové prostředí.
 • Partneři nejsou pouhými příjemci informací.
 • Výsledkem společných aktivit je „hmatatelný“ výstup (např. e-kniha, video, interaktivní mapa apod.).

4. Využití digitálních technologií

 • Digitální technologie pomáhají partnerům dosáhnout pedagogických cílů (množství a náročnost použitých aplikací není rozhodující).
 • Nástroje umožňují partnerům lepší vzájemnou spolupráci.

5. Výstupy, přínos a dokumentace

 • Zveřejnění výstupů on-line (v TwinSpace).
 • Dokumentace všech fází projektu, a to včetně plánování, popisu aktivit, evaluace a zpětné vazby.
 • Zhodnocení a zveřejnění toho, jaký dopad měl projekt na účastníky – žáky i učitele, tj. zjistit, zda projekt splnil své cíle a vaše očekávání.

Šířením informací o projektu a jeho výstupech – o realizaci eTwinningového projektu Vás budeme pravidelně informovat na svých webových stránkách, kde si projektové výstupy mohou prohlédnout rodiče i široká veřejnost.

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko