Rodiče vítáni

Motýlci

Aktuality ze třídy se dozvíte na Třídní nástěnce v sekci Aktuality.

Charakteristika třídy 2023/2024

Tým ve 2. třídě Motýlci, pracoviště MŠ Sluníčko, oranžový pavilon, kde se nachází kancelář p. hospodářky:

  • Bc. Tereza Dvořáková, DiS. – učitelka MŠ, logopedický asistent
  • Mgr. Magdaléna Wagnerová – učitelka MŠ, školní koordinátor EVVO
  • Lucie Hladíková – asistent pedagoga
  • Lucie Dvořáková – provozní zaměstnanec
  • Markéta Hájková – hospodářka
  • Pavel Bareš – technický pracovník – školník

Počet dětí: 23 (12 chlapců, 11 dívek)

Věkové složení: 2,5 – 7 let

  • 1 dítě s OŠD + SPC
  • 1 dítě OMJ
  • 6 předškoláků

Třída

Třída je rozdělena na dvě části – část s kobercem a část se stolečky. Část s kobercem je především využívaná jako herna, tělocvična a část lůžková. Druhou část se stolečky využíváme především k výtvarným činnostem a ke stolování.

Ve třídě se také nachází Eko koutek, kde děti mohou za pomocí svých smyslů a lupy zkoumat různý přírodní materiál. V prostorách se dále nachází umývárna, toalety a šatna.

V šatně jsou děti vedeny k samostatnosti – nejen aby se dokázaly samy obléci ale, aby si dokázaly i své věci srovnat, uklidit na svou značku či poprosit o pomoc.

Zahrada

Na školní zahradě má naše třída své hřiště, na kterém se nachází mnoho herních prvků – houpačky, dřevěný domeček, houpadla, pískoviště, skluzavka, tunel z proutí a altán. Dále máme na naší zahradě záhonek, kde s dětmi sázíme zeleninu, kterou si po sléze samy sklízíme, umýváme a ochutnáváme nebo z ní dokonce s dětmi vaříme během dopoledního kroužku vaření. Dále sázíme bylinky, které nám později teta provozní dává do pomazánek či jako ozdobu do polévky.

Materiálové zabezpečení

Během školního roku je třída doplňována novými hračkami, knížkami, didaktickými pomůckami a materiálem, aby si  děti mohly tvořit a rozvíjet jemnou motoriku a fantazii.

Zaměření třídy

Specifikace třídy je zaměřena na kamarádský vztah ve třídě. Řídíme se mottem: „S úsměvem jde všechno lépe“. Snažíme se zaměřit na příjemné klima ve třídě a přátelskou atmosféru. Ve třídě Motýlků často řešíme, jak vhodně motivovat děti ke společným hrám, aby nepřevažovaly pouze skupinky dívek nebo chlapců. Je zde velký zájem o stavebnice lego, duplo, velké molitanové kostky – z kterých si děti staví nedobytné hrady, domy a pevnosti.

Výchovně vzdělávací práce

Vycházíme ze ŠVP „Spolu na cestě životem“. Obě paní učitelky společně rozpracovávají jednotlivá témata a po vzájemné domluvě, střídavě vypracují týdenní plán činnosti. Na nástěnce rodiče najdou básničky a písničky, které se s dětmi učíme. Zároveň šatna slouží jako výstavní plocha pro dětské práce a výrobky. Na konci každého týdne vkládá paní učitelka na třídní nástěnku na internetu popis činností a aktivit, které jsme daný týden s dětmi vykonávali.

Jedna z paní učitelek ze třídy má kurz logopedického asistenta, který využívá v jazykových chvilkách. Druhá paní učitelka je koordinátorku EVVO a vede školkový ekotým. Rády pracující s motivačními a didaktickými obrázky u tabule. Většinu dětí nadchnou i pracovní a výtvarné činnosti k daným tématům.

Při hudebních činnostech rády využívají nejrůznější hudební nástroje. Velice rády zpívají nejrůznější písničky. Největší zájem ovšem projevují o práci s keramickou hlínou – tvoření zajímavých námětů na zvolená témata. 

Stolování a pitný režim

Děti jsou vedené k samostatnosti při stolování. Sami si připravují příbory, ubrousky k obědu, samostatně si točí pití a odnáší po sobě talíře. Zakládáme si na pitném režimu. Nápoje mají k dispozici po celý den – neslazené čaje, vodu a vodu s citrónem, pomerančem či matou.

Fotografie třídy

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko