Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (logopedická asistentka)
Martina Kapalová

Asistent pedagoga:
Radka Altmanová

Provozní:
Dagmar Rezková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (vedoucí učitelka a školní koordinátor EVVO)
Alexandra Hulvertová, Dis

Asistent pedagoga:
Anežka Kopáčová

Provozní:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

 

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Alena Knoblochová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Michaela Doležalová

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Šárka Belovická (logopedická asistentka)
Alena Kopáčová (vedoucí učitelka)

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Mgr. Magdalena Wagnerová (školní koordinátor EVVO)
Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

Učitelky:
Mgr. Myroslava Chizhkovska
Kateřina Vobořilová

Školní asistent:
Ivana Wallerová
Eva Šérová

Tel.: 736 133 406

Motýlci

Charakteristika třídy 2020/2021

 

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Michaela Doležalová

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Počet dětí: 24 (8 chlapců, 16 dívek)

Věkové složení: 2,5 – 5 let

Třída

Třída je rozdělena na dvě části – část s kobercem a část se stolečky. Část s kobercem je především využívaná jako herna, tělocvična a část lůžková. Druhou část se stolečky využíváme především k výtvarným činnostem a ke stolování.

Ve třídě se také nachází Eko koutek, kde děti mohou za pomocí svých smyslů a lupy zkoumat různý přírodní materiál. V prostorách se dále nachází umývárna, toalety a šatna.

V šatně jsou děti vedeny k samostatnosti – nejen aby se dokázaly samy obléci ale, aby si dokázaly i své věci srovnat, uklidit na svou značku či poprosit o pomoc.

Zahrada

Na školní zahradě má naše třída své hřiště, na kterém se nachází mnoho herních prvků – houpačky, dřevěný domeček, houpadla, pískoviště, skluzavka, tunel z proutí a altán. Dále máme na naší zahradě záhonek, kde s dětmi sázíme zeleninu, kterou si po sléze samy sklízíme, umýváme a ochutnáváme nebo z ní dokonce s dětmi vaříme během dopoledního kroužku vaření. Dále sázíme bylinky, které nám později teta provozní dává do pomazánek či jako ozdobu do polévky.

Materiálové zabezpečení

Během školního roku je třída doplňována novými hračkami, knížkami, didaktickými pomůckami a materiálem, aby si  děti mohly tvořit a rozvíjet jemnou motoriku a fantazii.

Zaměření třídy

Specifikace třídy je zaměřena na kamarádský vztah ve třídě. Řídíme se mottem: „S úsměvem jde všechno lépe“. Snažíme se zaměřit na příjemné klima ve třídě a přátelskou atmosféru. Ve třídě Motýlků často řešíme, jak vhodně motivovat děti ke společným hrám, aby nepřevažovaly pouze skupinky dívek nebo chlapců. Je zde velký zájem o stavebnice lego, duplo, velké molitanové kostky – z kterých si děti staví nedobytné hrady, domy a pevnosti.

Výchovně vzdělávací práce

Vycházíme ze ŠVP „Jaro, léto, podzim, zima, kalendář nám ve Sluníčku připomíná.“ Obě paní učitelky společně rozpracovávají jednotlivá témata a po vzájemné domluvě, střídavě vypracují týdenní plán činnosti.Na nástěnce rodiče najdou básničky a písničky, které se s dětmi učíme. Zároveň šatna slouží jako výstavní plocha pro dětské práce a výrobky. Na konci každého týdne vkládá paní učitelka na třídní nástěnku na internetu popis činností a aktivit, které jsme daný týden s dětmi vykonávali.

Jedna z paní učitelek ze třídy má kurz logopedického asistenta, který využívá v jazykových chvilkách. Rády pracující s motivačními a didaktickými obrázky u tabule. Většinu dětí nadchnou i pracovní a výtvarné činnosti k daným tématům.

Při hudebních činnostech rády využívají nejrůznější hudební nástroje. Velice rády zpívají nejrůznější písničky. Největší zájem ovšem projevují o práci s keramickou hlínou – tvoření zajímavých námětů na zvolená témata. 

Stolování a pitný režim

Děti jsou vedené k samostatnosti při stolování. Sami si připravují příbory, ubrousky k obědu, samostatně si točí pití a odnáší po sobě talíře. Zakládáme si na pitném režimu. Nápoje mají k dispozici po celý den – neslazené čaje a vodu.