Motýlci

Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Žabky Obec Sulice

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová
Bc. Hana Blísová

Provozní:
Dana Chotousová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis.
Veronika Štětková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Hana Zahradníková

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická
Veronika Gebrlínová
Alena Víšková
Jana Burdová - asistent pedagoga
Dagmar Bartošová - školní asistent

Vedoucí provozní:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Žabičky

Ve školním roce 2017/2018 je provoz Žabiček (detašovaného pracoviště) pozastaven z důvodů chybějící prostorové kapacity v ZŠ Sulice.

Charakteristika třídy

Učitelky

Bc. Tereza Dvořáková DiS.
Veronika Štětková

Třída

Třída se  skládá z dvou částí, v přední části  máme stolečky se židličkami na stolování a  na praktické a výtvarné činnosti, zadní část s kobercem slouží jako hrací plocha, prostor k cvičení i odpočinku.
Součástí společných prostor je umývárna, WC a šatna. Prostory jsou barevně laděny tak, aby pobyt v nich byl pro děti příjemný a uklidňující.
Po celý školní rok  průběžně obměňujeme výzdobu, na které spolupracují děti a  p. učitelky a většinou je zvolená tak, aby korespondovala s ročním obdobím a děti si tak připomínaly znaky ročních období a změny v přírodě. Při výzdobě také využíváme materiály a přírodniny, donesené z tématicky zaměřených vycházek.

 Materiálové zabezpečení

Během školního roku je třída doplňována novými hračkami, didaktickými pomůckami a materiálem, aby si  děti mohly tvořit a rozvíjet jemnou motoriku a fantazii. Díky sponzorským darům od rodičů, máme dostatek výtvarných potřeb (papíru), který děti využívají nejvíce.

Zaměření třídy

Specifikace třídy je zaměřena na zdravý tělesný a duševní rozvoj dítěte – motto:“ V zdravém těle, zdravý duch“.

Atmosféra ve třídě

Výchovně vzdělávací proces probíhá v příjemné atmosféře, p. učitelky respektují individuální potřeby dětí.Po celý den, kdy dítě je v MŠ, chceme, aby bylo spokojené, aby si vše, co se nově naučilo a poznalo, osvojilo postupně, nenásilně a hlavně s velkým prožitkem.

Výchovně vzdělávací práce

Vycházíme ze ŠVP „Jaro, léto, podzim, zima, kalendář nám připomíná.“ Obě p. učitelky společně rozpracovávají jednotlivá témata a po vzájemné domluvě, střídavě vypracují týdenní plán činnosti. Ten je vyvěšen i v šatně dětí, aby rodiče měli přehled, co děti dělají. Na nástěnce též rodiče najdou básničky a písničky, které se s dětmi učíme. Zároveň šatna slouží jako výstavní plocha pro dětské práce a výrobky.

Stolování a pitný režim

Děti jsou vedené k samostatnosti při stolování. Dbáme, aby zábavnou, ale současně výchovně vzdělávací formou dodržovaly  hygienické a společenské návyky. Pitný režim je realizovaný formou čajů nebo různých zdravých nápojů, kdy děti pijí z vlastních hrníčků. Nápoje mají k dispozici po celý den.