Motýlci

Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová
Hana Zahradníková

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky:
Jana Fořtová

nepedagogický zaměstnanec:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

V letošním  roce třída Ježečků nebyla naplněna.

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová
Ilona Skřivanová

Školní asistent:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Dana Chotousová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis.
Martina Kapalová

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Alena Kopáčová

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky:
Jana Fořtová

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická
Veronika Gebrlínová
Alena Víšková
Dagmar Bartošová – školní asistent

Vedoucí provozní:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Charakteristika třídy Motýlků

Školní rok: 2018/2019

Počet dětí: 28 – 11 chlapců, 17 dívek

Věkové složení: 3 – 5 let

Paní učitelky: Bc. Tereza Dvořáková DiS., Martina Kapalová

Paní provozní: Lucie Dvořáková

Třída

Třída je rozdělena na dvě části – část s kobercem a část se stolečky. Část s kobercem je především využívaná jako herna, tělocvična a část lůžková. Druhou část se stolečky využíváme především k výtvarným činnostem a ke stolování.

Ve třídě se nachází Eko koutek, kde děti mohou za pomocí svých smyslů a lupy zkoumat různý přírodní materiál. Máme zde ipařeniště, kde si děti sami vypěstují bylinky, o které se společně staráme a zaléváme. V prostorách se dále nachází umývárna, toalety a šatna.

V šatně jsou děti vedeny k samostatnosti – nejen aby se dokázaly samy obléci ale, aby si dokázaly i své věci srovnat a uklidit na svou značku.

Zahrada

Na školní zahradě má naše třída své hřiště, na kterém se nachází mnoho herních prvků – houpačky, dřevěný domeček, pískoviště, skluzavka, tunel z proutí, altán, který nás za teplých dnů chrání před sluncem. Dále máme na naší zahradě záhonek, kde s dětmi sázíme zeleninu, kterou si po sléze samy sklízíme, umýváme a ochutnáváme. Dále sázíme bylinky, které nám později teta provozní dává do pomazánek.

Materiálové zabezpečení

Během školního roku je třída doplňována novými hračkami, didaktickými pomůckami a materiálem, aby si  děti mohly tvořit a rozvíjet jemnou motoriku a fantazii.

Zaměření třídy

Specifikace třídy je zaměřena na kamarádský vztah ve třídě. Řídíme se mottem: „S úsměvem jde všechno lépe“. Snažíme se zaměřit na příjemné klima ve třídě a přátelskou atmosféru. Ve třídě Motýlků často řešíme, jak vhodně motivovat děti ke společným hrám, aby nepřevažovaly pouze skupinky dívek nebo chlapců. Při volné hře dětí lze vypozorovat velký zájem dětí o poznávání druhých. Děti si rády hrají motivační a námětové hry – na obchod, na rodinu, na školku. Fantazijní hry s dinosaury a kostýmy. Je zde velký zájem o stavebnice lego, duplo, velké molitanové kostky – z kterých si děti staví nedobytné hrady, domy a pevnosti.

Výchovně vzdělávací práce

Vycházíme ze ŠVP „Jaro, léto, podzim, zima, kalendář nám připomíná.“ Obě p. učitelky společně rozpracovávají jednotlivá témata a po vzájemné domluvě, střídavě vypracují týdenní plán činnosti. Ten je vyvěšen i v šatně dětí, aby rodiče měli přehled, co děti dělají. Na nástěnce též rodiče najdou básničky a písničky, které se s dětmi učíme. Zároveň šatna slouží jako výstavní plocha pro dětské práce a výrobky.

Jedna z paní učitelek ze třídy má kurz logopedického asistenta, který využívá v jazykových chvilkách. Při jazykových chvilkách lze pozorovat velký zájem o mluvený projev před ostatními dětmi, ve třídě je jen malé procento dětí, které se stydí či projevují zdrženlivě. Děti rády besedují nad nejrůznějšími zajímavými tématy. Rády pracující s motivačními a didaktickými obrázky u tabule. Většinu dětí nadchnou i pracovní a výtvarné činnosti k daným tématům.

Při hudebních činnostech rády využívají nejrůznější hudební nástroje. Velice rády zpívají nejrůznější písničky. Některé děti jsou schopně zazpívat i sólo. Největší zájem ovšem projevují o práci s keramickou hlínou – tvoření zajímavých námětů na zvolená témata. 

Stolování a pitný režim

Děti jsou vedené k samostatnosti při stolování. Sami si připravují příbory, ubrousky k obědu, samostatně si točí pití a odnáší po sobě talíře. Zakládáme si na pitném režimu. Nápoje mají k dispozici po celý den – neslazené čaje a nápoje, voda.