Režim dne

Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Žabky Obec Sulice

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová
Bc. Hana Blísová

Provozní:
Dana Chotousová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis.
Veronika Štětková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Hana Zahradníková

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická
Veronika Gebrlínová
Alena Víšková
Jana Burdová - asistent pedagoga
Dagmar Bartošová - školní asistent

Vedoucí provozní:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Žabičky

Ve školním roce 2017/2018 je provoz Žabiček (detašovaného pracoviště) pozastaven z důvodů chybějící prostorové kapacity v ZŠ Sulice.

6.30 – 8..45 příchod dětí, spontánní hra a činnost dle výběru a zájmu dětí, tělových. a pohybové chvilky, zdravotní cvičení, individuální práce s jednotlivci či se skupinou dětí, komunikativní kruh
8.45 – 9.15 hygiena, příprava na stolování, přesnídávka
9.00- 10.00 starší děti – řízená výchovně vzdělávací činnost
9.15- 9.45 mladší děti- řízená vých. vzděl. činnost, hra
10.00- 11.45 hygiena, pobyt venku, hra
11.45 – 12.15 starší děti – hygiena, oběd, hygiena – čištění zubů
11.45- 12.30 hygiena, oběd, hygiena, odcházení dětí po obědě
12.15 – 13.00 starší děti – odpočinek, klidové činnosti – četba, poslech, vyprávění
12.15 – 14.00 mladší děti – odpočinek a spánek dle potřeby dětí, klidové činnosti, spontánní hra
13.00 – 14.00 starší děti – řízené a individuální činnosti, spontánní hra, tělových. chvilky, interaktivní tabule, svačina
14.00-14.30 hygiena, odpolední svačina
14.30- 17.00 pobyt venku, herní a zájmové aktivity volné i řízené, pohybové činnosti, v zimě pobyt ve školce-prožitkové učení, rozcházení dětí domů