Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (logopedická asistentka)
Martina Kapalová

Asistent pedagoga:
Radka Altmanová

Provozní:
Dagmar Rezková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (vedoucí učitelka a školní koordinátor EVVO)
Alexandra Hulvertová, Dis

Asistent pedagoga:
Anežka Kopáčová

Provozní:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

 

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Alena Knoblochová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Michaela Doležalová

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Šárka Belovická (logopedická asistentka)
Alena Kopáčová (vedoucí učitelka)

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Mgr. Magdalena Wagnerová (školní koordinátor EVVO)
Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

Učitelky:
Mgr. Myroslava Chizhkovska
Kateřina Vobořilová

Školní asistent:
Ivana Wallerová
Eva Šérová

Tel.: 736 133 406

Režim dne

Rozvrh základních režimových činností týkajících se organizačního chodu školek je dostatečně flexibilní, umožňuje nám reagovat na nečekané situace, neplánované události a individuální potřeby dětí.

od 6.30
v MŠ 
od  7.30
v LMŠ
příchod dětí, hry podle jejich zájmu, individuální práce s dětmi, logopedické chvilky, pohybové chvilky, volná hra, ranní úkol
8.30 – 12.30 rozsah povinného předškolního vzdělávání
8.30 – 9.15 (9.30) komunitní kruh (malé děti potřebují více času na jednotlivé činnosti)
tělovýchovné chvilky, zdravotní cviky pro správný tělesný vývoj
přesnídávka – velké děti pomáhají s její přípravou
9.15 (9.30) – 11.45
  • řízené činnosti a pobyt dětí v přírodě – individuální a skupinové činnosti často venku, většina řízených činností se otáčí kolem našich tradic a soužití dětí s koloběhem v přírodě a kolem vnitřního etického, sociálního a estetického vývoje
  • výtvarné, pracovní, hudební a dramatizující činnosti
  • pohybové, psychomotorické, kontaktní hry a dopravní výchova
  • hry pro rozvoj rozumových, sociálních a fyzických znalostí a dovedností dětí
  • hry podporující rozvoj tvořivosti, řeči, matematických představ
  • hry podporující rozvoj prostorové orientace, paměti, logického myšlení
  • pobyt venku omezen, jestliže je silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší a teplota pod -10 ° C
11.45 – 12.15 (12.30) oběd, hygiena, příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí po obědě (Prosíme rodiče, kteří si chtějí vyzvednout dítě po obědě, aby dodrželi stanovenou dobu příchodu pro děti ve12.30 hod. a ráno toho dne poznamenali vyzvednutí dítěte po obědě do sešitků v šatnách.)
12.15 – 13.00
13.00 – 15.00
předškoláci relaxace, četba či vyprávění na pokračování, klidové činnosti
předškolní přípravka – i venku v přírodě, svačina
12.30 – 14.15
14.15 – 15.00
malé děti četba a odpočinek, spánek, relaxace
oblékání, úklid lůžkovin, cvičení, svačina
15.00 – 17.00
v MŠ
 do 16.30
v LMŠ
herní i zájmové aktivity dle výběru dětí, pohybové činnosti, pobyt venku

 
MŠ se otvírá v 6.30 hodin a provoz zajišťuje jedna ze tříd dle celoročního rozvrhu. Od 7:00 hod. probíhá výchovně-vzdělávací proces již ve všech třídách, v Beruškách od 7.30 hod. V odpoledních hodinách opět dle aktuálního rozvrhu jsou děti zhruba v 15:45 – 16:30 hod. postupně spojeny do jedné ze tříd. 
Podobný režim probíhá i v LMŠ. Děti se postupně scházejí od 7:30 hod., od 8:30 hod. funguje 2. oddělení (pokud je naplněno). Odpoledne je provoz v 15:30 hod. sloučen do jedné skupiny. Lesní mateřská škola funguje do 16:30 hodin.Děti se postupně scházejí v jedné třídě od 6:30 hod., od 8:00 hod. funguje 2. třída. Odpoledne je provoz v 15:00 hod. spojen do jedné třídy. Školky svůj provoz končí v 17:00 hodin.