Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Alexandra Hulvertová, DiS – učitelka MŠ
 • Anežka Kopáčová – učitelka MŠ
 • Ludmila Šimůnková – asistent pedagoga
 • Mgr. Eva Fišerová – asistent pedagoga
 • Dagmar Rezková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Šárka Vávrová – vedoucí učitelka MŠ, logopedický asistent, školní koordinátor EVVO
 • Adriana Vávrová – učitelka MŠ
 • Radka Altmanová – asistent pedagoga
 • Gabriela Jusková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

 • Pavla Čechová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Kalašová – učitelka MŠ
 • Dagmar Bartošová – asistent pedagoga, školní asistent
 • Alena Knoblochová – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

 • Bc. Tereza Dvořáková DiS. – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Bc. Jana Landová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Hladíková – asistent pedagoga
 • Lucie Dvořáková – provozní zaměstnanec
 • Markéta Hájková – hospodářka školy
 • Pavel Bareš – školník

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

 • Alena Kopáčová – zástupkyně ředitelky školy
 • Hana Dubnová – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Eva Vilímová – asistent pedagoga
 • Renata Procházková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

 • Mgr. Václava Kunická – ředitelka MŠ
 • Mgr. Magdaléna Wagnerová – učitelka MŠ, školní koordinátor EVVO
 • Alena Víšková – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Michaela Doležalová – asistent pedagoga
 • Miroslava Budáková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

 • Mgr. Miroslava Čížkovská – učitelka MŠ
 • Melisa Zákorová – učitelka MŠ
 • Eva Šérová – školní asistent

Tel.: 736 133 406

Režim dne

Rozvrh základních režimových činností týkajících se organizačního chodu školek je dostatečně flexibilní, umožňuje nám reagovat na nečekané situace, neplánované události a individuální potřeby dětí.

od 6.30
v MŠ 
od  7.30
v LMŠ
příchod dětí, hry podle jejich zájmu, individuální práce s dětmi, logopedické chvilky, pohybové chvilky, volná hra, ranní úkol
8.30 – 12.30 rozsah povinného předškolního vzdělávání
8.30 – 9.15 (9.30) komunitní kruh (malé děti potřebují více času na jednotlivé činnosti)
tělovýchovné chvilky, zdravotní cviky pro správný tělesný vývoj
přesnídávka – velké děti pomáhají s její přípravou
9.15 (9.30) – 11.45
 • řízené činnosti a pobyt dětí v přírodě – individuální a skupinové činnosti často venku, většina řízených činností se otáčí kolem našich tradic a soužití dětí s koloběhem v přírodě a kolem vnitřního etického, sociálního a estetického vývoje
 • výtvarné, pracovní, hudební a dramatizující činnosti
 • pohybové, psychomotorické, kontaktní hry a dopravní výchova
 • hry pro rozvoj rozumových, sociálních a fyzických znalostí a dovedností dětí
 • hry podporující rozvoj tvořivosti, řeči, matematických představ
 • hry podporující rozvoj prostorové orientace, paměti, logického myšlení
 • pobyt venku omezen, jestliže je silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší a teplota pod -10 ° C
11.45 – 12.15 (12.30) oběd, hygiena, příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí po obědě (Prosíme rodiče, kteří si chtějí vyzvednout dítě po obědě, aby dodrželi stanovenou dobu příchodu pro děti ve12.30 hod. a ráno toho dne poznamenali vyzvednutí dítěte po obědě do sešitků v šatnách.)
12.15 – 13.00
13.00 – 15.00
předškoláci relaxace, četba či vyprávění na pokračování, klidové činnosti
předškolní přípravka – i venku v přírodě, svačina
12.30 – 14.15
14.15 – 15.00
malé děti četba a odpočinek, spánek, relaxace
oblékání, úklid lůžkovin, cvičení, svačina
15.00 – 17.00
v MŠ
 do 16.30
v LMŠ
herní i zájmové aktivity dle výběru dětí, pohybové činnosti, pobyt venku

 
MŠ se otvírá v 6.30 hodin a provoz zajišťuje jedna ze tříd dle celoročního rozvrhu. Od 7:00 hod. probíhá výchovně-vzdělávací proces již ve všech třídách, v Beruškách od 7.30 hod. V odpoledních hodinách opět dle aktuálního rozvrhu jsou děti zhruba v 15:45 – 16:30 hod. postupně spojeny do jedné ze tříd. 
Podobný režim probíhá i v LMŠ. Děti se postupně scházejí od 7:30 hod., od 8:30 hod. funguje 2. oddělení (pokud je naplněno). Odpoledne je provoz v 15:30 hod. sloučen do jedné skupiny. Lesní mateřská škola funguje do 16:30 hodin.Děti se postupně scházejí v jedné třídě od 6:30 hod., od 8:00 hod. funguje 2. třída. Odpoledne je provoz v 15:00 hod. spojen do jedné třídy. Školky svůj provoz končí v 17:00 hodin.