Rodiče vítáni

Polytechnika a Tvořivá hra

Spolupráce S MUZEEM ŘÍČANY

Řemeslné dílničky

Již tradičně v naší Mateřské škole Sluníčko působí každý měsíc v rámci projektu Řemeslných dílniček kvalifikované lektorky, které k nám přijíždí z Muzea Říčany. Se svými krásnými a propracovanými pomůckami i metodickými postupy jsou dětem velkým přínosem.

V polytechnicky zaměřených činnostech se děti dozvídají o tradičních řemeslech i některých zaniklých povoláních a pokaždé získávají informace zajímavou a zábavnou formou a učí se novým praktickým dovednostem.

Mohly si vyzkoušet, co dělá např. truhlář Tonda, švadlenka Štěpánka, pekař Pavel, dráteník Dalibor a pradlenka Pavlínka. Mohly poznávat, jak vypadá např. surové dřevo z různých stromů a udělat si dřevěný knoflík. Pracovaly s pilkou, vrtačkou, zatloukaly hřebíčky, pracovaly s drátky. Viděly množství druhů látek, a co vše se z nich dá ušít. Jak se barví ovčí vlna a že z ní může být i teplý svetr. Děti poznaly, z jakých potravin se dělá těsto, které se po upečení promění v křupavé a chutné houstičky. Naučily se, počínat si s jehlou tak, aby přišily knoflík a vyrobit si jednoduchý šperk. Učily se ohýbat drátek a udělat si tak svůj vlastní a originální bublifuk.

Děti při manipulačních činnostech s různým nářadím i materiály rozvíjejí své schopnosti a zručnost a zkoumají jejich různé vlastnosti i využití. Na základě svých postřehů a zkušeností vyhodnocují situace tak, aby si počínaly s největší opatrností k dosažení vytyčených cílů. Vyjadřováním svých pocitů hodnotí zdařilost své práce a jsou vedeny tak, aby našly vlastní možnost využití např. obdarováním někoho, koho mají rády.

Přístup takového prožitkového učení děti obohacuje a rozvíjí jejich přístup k manuální práci a snad může i částečně vytvářet představu o tom „Čím bych chtěl nebo mohl být.“

Více na webu muzea Říčany

Tvořivá hra

Proč tvořivá hra?

Zapojení do projektu s celým pedagogickým sborem na podzim roku 2020.

Děti poznávají svět skrze hru. Umožňujeme jim naplňovat jejich potřebu – tvořit podle své fantazie, své výrobky zapojovat do hry, znovu je přetvářet a dále si s nimi hrát.

Poskytujeme jim přírodní materiály, které jsou jejich přirozenosti nejblíže, opravdové nástroje, jednoduchá pravidla a důvěru.

Umožňujeme dětem dělat chyby, aby si prošly i slepé cesty a mohly samy zjišťovat, jaké řešení bude nejlepší.

Když děti nekopírují vzorové výrobky, které jim předložíme, ale vymýšlejí nové věci – učí se, ohromně rychle rostou a stávají se samostatnými bytostmi. A děti při hře vždy vymyslí něco, co by nás dospělé nenapadlo.

Hra se prolíná s tvořením.

Při tvořivé hře necháváme děti, aby si se svými výrobky hrály, upravovaly je podle potřeby, vylepšovaly nebo třeba spojily s  výrobkem jiného dítěte. Z  pouhého výrobku se najednou stává něco živého, děti mají ze své práce radost, posiluje to jejich sebedůvěru.

Přenášíme aktivitu z dospělého na dítě.

Často se nám dospělým stává, že za děti děláme více, než je potřeba – v  dobrém úmyslu. Nenecháme je ani dělat chyby, které ale člověk přirozeně potřebuje ke svému učení. V  tvořivé hře v  různé míře rozhoduje samo dítě proč, co, jak a z  čeho bude tvořit.

Zaměřujeme se na proces, ne na výsledek.

Není pro nás důležité, co dítě vytvoří (jestli vůbec něco vytvoří), cílem jsou získané dovednosti z  procesu tvorby. S  dětmi hovoříme o tom, co při tvoření zjistily, jak řešily problémy, co se jim podařilo – ne jen o tom, co vyrobily a jak je jejich výrobek „hezký“. 

Při zavádění prvků Tvořivé hry do procesů ve školce, možností, jak se naučit tvořivou hru, to vše nám pomohla pochopit metodika tvořivé hry v  knize Tvořivá hra:

Kniha vás provede principy a pravidly tvořivé hry. Popisuje dobré příklady z praxe, obsahuje fotografie z mateřských škol, ukázky nářadí a dílenských koutů. Dočtete se zde, jak připravit vhodné prostředí, jak naučit děti bezpečně používat nástroje a jaké metody používat. Zjistíte, jak metodu uzpůsobit pro tvořivé činnosti s dětmi různého věku, doma i na zahradě MŠ. Odpovídáme zde na nejčastější otázky, které nám pedagogové na workshopech tvořivé hry pokládají. Popisujeme zde „lidsky“, nikoli přehnaně odborně, metody, které lze využívat (např. reflektivní dialog). Ukazujeme, jak je metoda provázaná s RVP PV.

Technické vzdělávání

Zapojení pedagogů naší mateřské školy do projektu Středočeského kraje na jaře roku 2020

Cílem projektu byla realizace uceleného cyklu 8 lekcí zaměřených na podporu technického vzdělávání dětí v MŠ a žáků na 1. stupni ZŠ.

Výstupem projektu je inspirativní materiál, v rámci kterého mají zapojení pedagogové k dispozici poklady k jednotlivým lekcím a další náměty, jak dále s dětmi rozvíjet polytechnické vzdělávání. Materiál je interaktivní, po kliknutí na danou lekci se otevře příslušná složka s materiály.

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko