Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (logopedická asistentka)
Kateřina Vobořilová

Provozní:
Dagmar Rezková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (vedoucí učitelka a školní koordinátor EVVO)
Alexandra Hulvertová, Dis

Asistent pedagoga:
Anežka Kopáčová

Provozní:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

 

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Alena Knoblochová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Michaela Doležalová

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Šárka Belovická
Alena Kopáčová

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Mgr. Magdalena Wagnerová (školní koordinátor EVVO)
Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

Učitelky:
Mgr. Myroslava Chizhkovska
Martina Kapalová

Školní asistent:
Ivana Wallerová
Eva Šérová

Tel.: 736 133 406

Polytechnika

Spolupráce S MUZEEM ŘÍČANY

ŘEMESLNÉ DÍLNIČKY

Již tradičně v naší Mateřské škole Sluníčko působí každý měsíc v rámci projektu Řemeslných dílniček kvalifikované lektorky, které k nám přijíždí z Muzea Říčany. Se svými krásnými a propracovanými pomůckami i metodickými postupy jsou dětem velkým přínosem.

V polytechnicky zaměřených činnostech se děti dozvídají o tradičních řemeslech i některých zaniklých povoláních a pokaždé získávají informace zajímavou a zábavnou formou a učí se novým praktickým dovednostem.

Mohly si vyzkoušet, co dělá např. truhlář Tonda, švadlenka Štěpánka, pekař Pavel, dráteník Dalibor a pradlenka Pavlínka. Mohly poznávat, jak vypadá např. surové dřevo z různých stromů a udělat si dřevěný knoflík. Pracovaly s pilkou, vrtačkou, zatloukaly hřebíčky, pracovaly s drátky. Viděly množství druhů látek, a co vše se z nich dá ušít. Jak se barví ovčí vlna a že z ní může být i teplý svetr. Děti poznaly, z jakých potravin se dělá těsto, které se po upečení promění v křupavé a chutné houstičky. Naučily se, počínat si s jehlou tak, aby přišily knoflík a vyrobit si jednoduchý šperk. Učily se ohýbat drátek a udělat si tak svůj vlastní a originální bublifuk.

Děti při manipulačních činnostech s různým nářadím i materiály rozvíjejí své schopnosti a zručnost a zkoumají jejich různé vlastnosti i využití. Na základě svých postřehů a zkušeností vyhodnocují situace tak, aby si počínaly s největší opatrností k dosažení vytyčených cílů. Vyjadřováním svých pocitů hodnotí zdařilost své práce a jsou vedeny tak, aby našly vlastní možnost využití např. obdarováním někoho, koho mají rády.

Přístup takového prožitkového učení děti obohacuje a rozvíjí jejich přístup k manuální práci a snad může i částečně vytvářet představu o tom „Čím bych chtěl nebo mohl být.“

Více na http://www.ricany.cz/org/muzeum/pro-skoly/remeslne-dilny/ms-a-1-trida-zs

 
Učíme-řemesla_dikobraz
 

TVOŘIVÁ HRA

Proč tvořivá hra?

Zapojení do projektu s celým pedagogickým sborem na podzim roku 2020.

Děti poznávají svět skrze hru. Umožňujeme jim naplňovat jejich potřebu – tvořit podle své fantazie, své výrobky zapojovat do hry, znovu je přetvářet a dále si s nimi hrát.

Poskytujeme jim přírodní materiály, které jsou jejich přirozenosti nejblíže, opravdové nástroje, jednoduchá pravidla a důvěru.

Umožňujeme dětem dělat chyby, aby si prošly i slepé cesty a mohly samy zjišťovat, jaké řešení bude nejlepší.

Když děti nekopírují vzorové výrobky, které jim předložíme, ale vymýšlejí nové věci – učí se, ohromně rychle rostou a stávají se samostatnými bytostmi. A děti při hře vždy vymyslí něco, co by nás dospělé nenapadlo.

Hra se prolíná s tvořením.

Při tvořivé hře necháváme děti, aby si se svými výrobky hrály, upravovaly je podle potřeby, vylepšovaly nebo třeba spojily s  výrobkem jiného dítěte. Z  pouhého výrobku se najednou stává něco živého, děti mají ze své práce radost, posiluje to jejich sebedůvěru.

Přenášíme aktivitu z dospělého na dítě.

Často se nám dospělým stává, že za děti děláme více, než je potřeba – v  dobrém úmyslu. Nenecháme je ani dělat chyby, které ale člověk přirozeně potřebuje ke svému učení. V  tvořivé hře v  různé míře rozhoduje samo dítě proč, co, jak a z  čeho bude tvořit.

Zaměřujeme se na proces, ne na výsledek.

Není pro nás důležité, co dítě vytvoří (jestli vůbec něco vytvoří), cílem jsou získané dovednosti z  procesu tvorby. S  dětmi hovoříme o tom, co při tvoření zjistily, jak řešily problémy, co se jim podařilo – ne jen o tom, co vyrobily a jak je jejich výrobek „hezký“. 

 

sbornik_ucime_v_prirode-1

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

zapojení pedagogů naší mateřské školy do projektu Středočeského kraje na jaře roku 2020

Cílem projektu byla realizace uceleného cyklu 8 lekcí zaměřených na podporu technického vzdělávání dětí v MŠ a žáků na 1. stupni ZŠ.

Výstupem projektu je inspirativní materiál, v rámci kterého mají zapojení pedagogové k dispozici poklady k jednotlivým lekcím a další
náměty, jak dále s dětmi rozvíjet polytechnické vzdělávání. Materiál je interaktivní, po kliknutí na danou lekci se otevře příslušná složka
s materiály.

Polytechnické vzdělávání pro MŠ

Polytechnika – karty MS_final

http://www.itveskole.cz/