Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (vedoucí učitelka)
Šárka Belovická

Provozní:
Dagmar Rezková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (školní koordinátor EVVO)
Mgr. Magdaléna Wagnerová

Asistent pedagoga:
Mgr. Myroslava Chizhkovska

Provozní:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

 

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Alena Knoblochová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Martina Kapalová

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Alena Kopáčová

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Mgr. Magdalena Wagnerová
Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Provozní:
Ilona Hozmanová

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

Učitelky:
Hana Zahradníková
Martina Kapalová
Alexandra Hulvertová, DiS.

Školní asistent:
Ivana Wallerová
Mgr. Myroslava Chizhkovska

Tel.: 736 133 406

O školce


Mateřská škola Sluníčko Sulice (dále jen MŠ) je předškolní zařízení s celodenní péčí a se 3 pracovišti, jako příspěvkovou organizaci nás zřizuje Obec Sulice.

O děti pečuje a bezproblémový chod školek zajišťuje profesionální tým 23 zaměstnanců, pedagogů i nepedagogů. Kolektiv tvoří vedoucí učitelky, paní učitelky MŠ, logopedické asistentky, školní koordinátorky EVVO, asistentky pedagoga, školní asistent, paní hospodářka, paní kuchařky a paní uklízečky a naše nová posila, jediný muž v kolektivu, nepostradatelný pan školník. Každý pracovník je důležitý, každého pracovníka si vážíme.

Důležité jsou pro nás kvalitní vzájemné vztahy, důvěra, úcta, empatie, láska, vstřícnost k jinakostem, optimismus, radost, vzájemná podpora, pochopení, slušnost. Snažíme se být našim dětem kladným vzorem, chválíme je, inspirujeme, podporujeme jejich kreativitu, snažíme se je nadchnout pro všechny naše aktivity – ať je to bádání, pozorování, cvičení, zpívání, hraní, kreslení, plavání, povídání a mnoho dalších činností. Nasloucháme jeden druhému, aktivně spolupracujeme s rodiči, zveme je do školky, rádi s nimi trávíme odpolední čas při dílničkách, slavnostech, besídkách, oslavách, turnajích. Rodina je to nejdůležitější v životě každého dítěte!

Převážnou část dne trávíme v přírodě, učíme se znát její zákonitosti, podporujeme vztah ke zvířátkům, lásku ke stromům, ke kytičkám, učíme se milovat naši obec, vlast, být hrdý na to, že jsme Češi, hodně sportujeme.

Naše motto:

„Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné!“
Malý princ, Antoine de Saint-Exupéry

Pracoviště školy č. 1 Školní 349, Želivec 251 68 Sulice (dále jen MŠS)
Typ zařízení č. 1 Mateřská škola s celodenním provozem – 4 třídy
Provozní doba MŠS 6:30 – 17:00 hodin
Detašované pracoviště č. 2 Lesní mateřská škola, Ke Kapličce, Hlubočinka,
251 68 Sulice (dále jen LMŠ)
Detašované pracoviště a typ zařízení č. 2 Lesní mateřská škola s celodenním provozem – 2 oddělení
Provozní doba LMŠ 7:30 – 16:30 hodin
Detašované pracoviště č. 3 Mateřská škola Pampeliška, Ke Kapličce 1040, Hlubočinka
251 68 Sulice (dále jen MŠP)
Detašované pracoviště č. 3 Mateřská škola s celodenním provozem – 2 třídy
Provozní doba MŠP od 1. 3. do 31. 8. 2020 od 7:30 – 16:30 hodin, od 1. 9. 2020 od 6:30 – 17:00 hodin

 

Charakteristika pracoviště č. 1 – Mateřská škola SluníčkoMateřská škola Sluníčko zahájila svou činnost 1. září 2011 a nachází se v krásném přírodním prostředí v obci Želivec, stranou od frekventované silnice zvané „stará benešovská“, s velmi dobrou dopravní dostupností z Prahy. Želivec je jedna z osad Obce Sulice. Dalšími jsou již zmíněné Sulice, Hlubočinka a Nechánice. Škola jednou stranou svých pozemků sousedí s rodinnými domy, druhou stranou s nově postavenou Základní školou Sulice, se kterou jsme navázali vstřícnou a kreativní spolupráci např. tím, že využíváme pravidelně tělocvičnu ke sportovním a pohybovým aktivitám s dětmi. Z jižní strany Obec Sulice postupně buduje nádherný lesopark se vzrostlými stromy a malým rybníčkem, který vyprojektoval známý přírodovědec RNDr. Václav Větvička, český botanik, popularizátor vědy a spisovatel. Dětem se tak naskýtá nejen nádherný výhled do zeleně, ale i úžasná oblast k rozvoji environmentální výchovy podporující přirozené zkoumání, objevování, experimentování a kladné a nenásilné rozvíjení vztahu k přírodě. Kolem naší školy též prochází cesta pro pěší směrem na Kostelec u Křížků, kterou často využíváme s dětmi k pěším výletům, když navštěvujeme jednu ze svých partnerských školek a to MŠ v Kostelci u Křížků nebo při předvánočních návštěvách kostela a rotundy sv. Martina v téže obci. Při pohybu po obci i mimo ní uplatňujeme prvky dopravní výchovy, využíváme reflexní vesty a často také navštěvujeme klidnější části obce k nejrůznějším hrám, průzkumům, pozorováním. Na Mandavě, nové části obce, se též nachází malý soukromý statek, takže s dětmi velmi často chodíme na procházky a sledujeme koníky na pastvě. V nedaleké blízkosti školy se také obdivujeme rozmanité přírodě, bohaté na různé ekosystémy – najdeme zde jehličnaté a listnaté lesíky, remízky, pole, louky, mokřad a dva malé rybníčky. U školy poletují i různé druhy ptactva. Z tohoto důvodu jsme pro názvy našich tříd vybrali zvířátka z louky – Mravenečci, Motýlci, Včeličky a Berušky.

Charakteristika detašovaného pracoviště č. 2 – Lesní mateřská škola

Lesní mateřská škola zahájila svou činnost 28. září 2018. Je tedy mladším sourozencem Sluníčka, ale jen o 7 let. LMŠ se nachází na kraji obecní části Hlubočinka, stranou od veškerých silnic pro motorová vozidla, na klidném a příjemném místě a v těsné blízkosti dětského sportoviště, které je rozděleno na malé, asfaltové s velikostí 20×40 metrů a větší, travnaté, na kterém již tradičně pořádá Obec Sulice velké množství kulturních a sportovních akcí, např. Oslavy Dne dětí a Drakiádu, nedaleko louky a krásného lesoparku, který obec udržuje dle požadavků odborné poradenské firmy a obecního smíšeného lesa s názvy jeho částí V doubí, Sulický Vrchánov, Bukovnice a s rozlohou o několika hektarech. Les s velkou hustotou vysázených stromů je úžasný prostor k poznávání a objevování přírody a rozvíjení vztahu dětí k přírodě. Děti poznávají různé druhy stromů, zjišťují, co to znamená, když se řekne, že „Lesy jsou plíce planety Země“ a že „V lese prší dvakrát“, co to jsou vegetační patra, jak voní les a jaká zvířátka zde žijí. Proto jsme pro názvy tříd v LMŠ vybrali zvířátka z lesa – Medvídci a Lištičky.
Dětem se nabízí i další přírodní učebny pod širým nebem s velkým množstvím různých druhů ekosystémů (přírodních i umělých) – louka, strouha, potok, údolí. Nedaleko LMŠ se nachází velké množství lesních cestiček, některé vedou údolím Sulického potoka do Psár, do Horních i Dolních Jirčan, ke Štědříku, některé kolem chatové osady, kde mohou děti pozorovat rostlinky, keře, květiny. Když se děti vydají na delší výpravu či přírodovědnou expedici mohou se ocitnout
u Záhořanského potoka, který jako pravostranný přítok Vltavy nabízí dětem přímý kontakt s některými druhy vodních živočichů. V docházkové vzdálenosti děti mohou pozorovat slepičky a kozičky ve venkovním areálu drobného zvířectva u obchodního centra ABC Sulice. Přímo naproti zase zasportovat s florbalovou hokejkou či badmintonovou pálkou ve Sportcentru Hlubočinka.

Charakteristika detašovaného pracoviště č. 3 – Mateřská škola Pampeliška

Mateřská škola Pampeliška byla postavena z dotace za neuvěřitelné 3 měsíce a zkolaudována v prosinci roku 2019. Jako třetí sourozenec je tedy nejmladší. Původně měla zahájit svou činnost 1. 3. 2020, ale pandemie virové choroby Covid-19 změnila naše plány, na slavnostní zahájení čekáme. Školka se nachází v areálu LMŠ, na jejím druhém konci velké zahrady, oddělené plůtkem. Dvě třídy převzaly původní pojmenování oddělení z LMŠ – Veverky a Ježečci. Věkové složení tříd bude heterogenní – věkově smíšené, od 3 do 6 – 7 let, s maximální kapacitou 24 dětí na třídu. Do Pampelišky mohou docházet děti od 3 let, ne mladší. Ve smíšených třídách vznikají přirozené skupinky dětí, a to nejen podle věku, ale i podle individuálních schopností a podle formujících se osobností jednotlivých dětí. Společně si ve třídě hrají, tvoří a z nabídky činností si během dne vybírají. Mají možnost si postupně vyzkoušet roli mladšího a později staršího kamaráda, což je pro řadu dětí nová zkušenost, kterou z rodiny neznají. Heterogenní třída umožňuje mladším dětem učit se od starších a starším získávat prosociální zkušenosti v kontaktu s menšími dětmi – mohou je učit, pomáhat jim a naučit se respektu.
Hlavním cílem bude seznamovat děti s přírodou, obohatit výuku a podnětné prostředí o možnosti vyrábění z přírodnin, rozvíjet slovní zásobu i fyzickou zdatnost dětí. Různorodé a motivačně zvolené činnosti, budou vycházet z třídního vzdělávacího programu a vždy budou přizpůsobeny věku dětí.