O školce

Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (vedoucí učitelka)
Hana Zahradníková

Školní asistent:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (školní koordinátor EVVO)
Hana Zahradníková

Asistent pedagoga:
Martina Kapalová

Tel.: 725 459 972

 

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Provozní:
Ludmila Šimůnková

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Alena Kopáčová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Martina Kapalová

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Provozní:
Ilona Hozmanová

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu


Jsme předškolní zařízení s celodenní péčí a se 2 pracovišti, Mateřskou školou Sluníčko se sídlem na Želivci (dále jen MŠ) a Lesní mateřskou školou Pampeliška se sídlem na Hlubočince (detašované pracoviště, dále jen LMŠ). V MŠ je maximální kapacita 4 tříd 112 dětí, provozní doba je 6:30 – 17:00 hodin. V LMŠ je max. kapacita 30 dětí ve 2 odděleních, provozní doba je 7:30 – 16:30 hodin. O děti pečuje a bezproblémový chod obou školek zajišťuje profesionální tým zaměstnanců. Jako příspěvkovou organizaci nás zřizuje Obec Sulice.
 

 

Charakteristika Mateřské školy SluníčkoMateřská škola Sluníčko se nachází v krásném přírodním prostředí v obci Želivec, stranou  od frekventované silnice zvané,,stará benešovská“, s velmi dobrou dopravní dostupností z Prahy. Želivec je jedna z osad Obce Sulice. Dalšími jsou již zmíněné Sulice, Hlubočinka a Nechánice. Škola jednou stranou svých pozemků sousedí s rodinnými domy, druhou stranou s nově postavenou Základní školou Sulice, se kterou jsme navázali vstřícnou a kreativní spolupráci např. tím, že využíváme pravidelně tělocvičnu ke sportovním a pohybovým aktivitám s dětmi. Z jižní strany Obec Sulice postupně buduje nádherný lesopark se vzrostlými stromy a malým rybníčkem, který vyprojektoval známý přírodovědec RNDr. Václav Větvička, český botanik, popularizátor vědy a spisovatel. Dětem se tak naskýtá nejen nádherný výhled do zeleně, ale i úžasná oblast k rozvoji environmentální výchovy podporující přirozené zkoumání, objevování, experimentování a kladné a nenásilné rozvíjení vztahu k přírodě. Kolem naší školy též prochází cesta pro pěší směrem na Kostelec u Křížků, kterou často využíváme s dětmi k pěším výletům, když navštěvujeme jednu ze svých partnerských školek a to MŠ v Kostelci u Křížků nebo při předvánočních návštěvách kostela a rotundy sv. Martina v téže obci. Při pohybu po obci i mimo ní uplatňujeme prvky dopravní výchovy, využíváme reflexní vesty a často také navštěvujeme klidnější části obce k nejrůznějším hrám, průzkumům, pozorováním. Na Mandavě, nové části obce, se též nachází malý soukromý statek, takže s dětmi velmi často chodíme na procházky a sledujeme koníky na pastvě.
V nedaleké blízkosti školy se také obdivujeme rozmanité přírodě, bohaté na různé ekosystémy – najdeme zde jehličnaté a listnaté lesíky, remízky, pole, louky, mokřad a dva malé rybníčky. U školy poletují i různé druhy ptactva. Z tohoto důvodu jsme pro názvy našich tříd vybrali zvířátka z louky- Mravenečci, Motýlci, Včeličky a Berušky.

 

Charakteristika Lesní mateřské školy Pampeliška

Lesní mateřská škola Pampeliška zahájila svou činnost v září 2018. Je tedy mladším sourozencem Sluníčka, ale jen o 7 let. LMŠ se nachází na kraji obecní části Hlubočinka, stranou od veškerých silnic pro motorová vozidla, na klidném a příjemném místě a v těsné blízkosti dětského sportoviště, které je rozděleno na malé, asfaltové s velikostí 20×40 metrů a větší, travnaté, na kterém již tradičně pořádá Obec Sulice velké množství kulturních a sportovních akcí, např. Oslavy Dne dětí a Drakiádu, nedaleko louky a krásného lesoparku, který obec udržuje dle požadavků odborné poradenské firmy a obecního smíšeného lesa s názvy jeho částí V doubí, Sulický Vrchánov, Bukovnice a s rozlohou o několika hektarech. Les s velkou hustotou vysázených stromů je úžasný prostor k poznávání a objevování přírody a rozvíjení vztahu dětí k přírodě. Děti poznávají různé druhy stromů, zjišťují, co to znamená, když se řekne, že ,,Lesy jsou plíce planety Země“ a že ,,V lese prší dvakrát“, co to jsou vegetační patra, jak voní les a jaká zvířátka zde žijí. Proto jsme pro názvy tříd v LMŠ vybrali zvířátka z lesa – Veverky a Ježečci.
Dětem se nabízí i další přírodní učebny pod širým nebem s velkým množstvím různých druhů ekosystémů (přírodních i umělých) – louka, strouha, potok, údolí. Nedaleko LMŠ se nachází velké množství lesních cestiček, některé vedou údolím Sulického potoka do Psár, do Horních i Dolních Jirčan, ke Štědříku, některé kolem chatové osady, kde mohou děti pozorovat rostlinky, keře, květiny.  Když se děti vydají na delší výpravu či přírodovědnou expedici mohou se ocitnout u Záhořanského potoka, který jako pravostranný přítok Vltavy nabízí dětem přímý kontakt s některými druhy vodních živočichů.
V docházkové vzdálenosti děti mohou pozorovat slepičky a kozičky ve venkovním areálu drobného zvířectva u obchodního centra ABC Sulice. Přímo naproti zase zasportovat s florbalovou hokejkou či badmintonovou pálkou ve Sportcentru Hlubočinka.

Vizí naší mateřské školy je umožnit dětem prožít šťastné a aktivní dětství s vytvořením pohodového a kamarádského prostředí plného empatie, porozumění, lásky, respektu a tolerance. Probouzet a rozvíjet u dětí vztah k přírodě, schopnost přírodu vnímat, prožívat, zkoumat, chápat v její pestrosti, propojenosti, uvědomovat si problémy, s kterými se příroda potýká, i hledat cesty, jak jí pomoci. Navazovat na rodinnou výchovu a rozvíjet samostatné, zdravě sebevědomé děti, připravené pro úspěšné zahájení školní docházky.