O školce

Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Žabky Obec Sulice

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová
Bc. Hana Blísová

Provozní:
Dana Chotousová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis.
Veronika Štětková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Hana Zahradníková

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická
Veronika Gebrlínová
Alena Víšková
Jana Burdová - asistent pedagoga
Dagmar Bartošová - školní asistent

Vedoucí provozní:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Žabičky

Ve školním roce 2017/2018 je provoz Žabiček (detašovaného pracoviště) pozastaven z důvodů chybějící prostorové kapacity v ZŠ Sulice.

Jsme předškolní zařízení s celodenní péčí a kapacitou 112 dětí. Provozní doba je 6.30-17.00 hodin. Jako příspěvkovou organizaci nás zřizuje Obec Sulice.
Naše krásná, nově postavená Mateřská škola Sluníčko zahájila svůj provoz 5. září 2011. Nachází se v blízkosti rozmanité přírody (louka, lesy, remízky, rybníčky) ve čtyřech barevných a velmi prostorných pavilonech:

  • 1. třída – modrý pavilon – Mravenečci – děti 3 leté
  • 2. třída – oranžový pavilon – Motýlci – děti 3-4 leté
  • 3. třída – zelený pavilon – Včeličky – děti 4-5 leté
  • 4. třída- žlutý pavilon – Berušky – děti 6-7 leté

Věkové složení dětí ve třídách je homogenní. Ke každému pavilonu přiléhá rozsáhlá zahrada, která je koncipována jako dopravní hřiště. V listopadu 2011 jsme za pomoci šikovných tatínků vysázeli 15 vzrostlých stromů.

Školní vzdělávací program s názvem „Jaro, léto, podzim, zima kalendář nám připomíná“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mezi naše výchovné a vzdělávací priority patří: vytváření pohodového a podnětného prostředí, mezilidské vztahy, komunikace, vstřícná spolupráce s rodiči, prožitkové učení, zájem o přírodu a vše živé (třídíme odpady), zdravý životní styl, příprava na vstup do ZŠ a nabídka zajímavých aktivit – odpolední tvoření, spaní ve školce, škola v přírodě, solná jeskyně, předplavecký výcvik, předvánoční a velikonoční jarmarky, různé projekty a soutěže a nabídka zájmových kroužků – taneční školička, flétna, angličtina, logopedie, keramika.

Školní stravování se řídí spotřební normou (spotřební koš), která stanovuje vyživovací hodnoty podle  platné vyhlášky o školním stravování. Vzhledem k tomu, že naše MŠ nedisponuje vlastní kuchyní, dovážíme hlavní jídlo z firmy J+J Říčany. Na základě jejich nabídky sestavíme jídelníček na celý týden, kam doplníme dopolední přesnídávky a odpolední svačinky. Vše dle zásad zdravé výživy.