Mravenečci

Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Žabky Obec Sulice

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová
Bc. Hana Blísová

Provozní:
Dana Chotousová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis.
Veronika Štětková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Hana Zahradníková

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická
Veronika Gebrlínová
Alena Víšková
Jana Burdová - asistent pedagoga
Dagmar Bartošová - školní asistent

Vedoucí provozní:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Žabičky

Ve školním roce 2017/2018 je provoz Žabiček (detašovaného pracoviště) pozastaven z důvodů chybějící prostorové kapacity v ZŠ Sulice.

Charakteristika třídy

Učitelky

Marie Marcínová
Hana Zahradníková
Alena Kopáčová

Třída

Třída je rozdělena na dvě části, jedna s kobercem na hraní, cvičení a odpočinek dětí, druhá část je zařízena nábytkem pro stolování a pro výtvarné a pracovní činnosti dětí.

V budově se nachází WC s umývárnou a šatny.
Na výzdobě třídy a šatny se podílejí především děti, ale i paní učitelky. Děti si při výrobě výzdoby a obrázků, rozvíjejí jemnou motoriku a estetické cítění.

Pomůcky a hračky

Hračky mají děti k dispozici na dostupných místech, aby si je během hry mohly samy vzít, ale také uklidit na správné místo.
Pomůcky na výtvarné a jiné činnosti, jsou uloženy na bezpečném místě a děti si je mohou půjčit jen s dovolením pí učitelky.

Zaměření třídy

Hlavním cílem obou paní učitelek je klidným, milým, vstřícným a trpělivým přístupem, naučit děti samoobslužným činnostem, a příjemným vystupováním vytvořit ve třídě přátelskou a pohodovou atmosféru. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému dítěti.

Výchovně vzdělávací práce

Vycházíme ze ŠVP „Jaro, léto, podzim, zima, kalendář nám připomíná.“
ŠVP  je rozdělen do čtyř integrovaných bloků podle ročních období.  Po vzájemné domluvě daná témata pí učitelky zpracovávají a vytvářejí si týdenní plány.
Naše školka se zapojila do několika projektů: Recyklohraní, Celé Česko čte dětem a Nechci kazy, školka. Do těchto projektů jsme zapojili i rodiče dětí, kteří s námi ochotně a rádi spolupracují.

Stolování a pitný režim

Děti se mohou dojít napít kdykoli během dne, pijí z vlastních hrnečků a samy se obsluhují. Protože děti v naší třídě jsou ještě velice malé a mohly by se opařit, jídlo jim roznášíme. Ale prázdné talíře si děti odnášejí samy. Děti do jídla nenutíme, ale dbáme na to, aby jídlo alespoň ochutnaly.