Mravenečci

Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová
Hana Zahradníková

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky:
Jana Fořtová

nepedagogický zaměstnanec:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

V letošním  roce třída Ježečků nebyla naplněna.

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová
Ilona Skřivanová

Školní asistent:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Dana Chotousová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis.
Martina Kapalová

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Alena Kopáčová

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky:
Jana Fořtová

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická
Veronika Gebrlínová
Alena Víšková
Dagmar Bartošová – školní asistent

Vedoucí provozní:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Charakteristika třídy 2018/2019

Učitelky:
Marie Marcínová
Alena Kopáčová

Chůva:
Jana Fořtová

Provozní:
Renata Procházková

Do třídy Mravenečků tento rok dochází 12 holčiček a 16 chlapců ve věku od 2 do 4 let.

Třída se skládá ze dvou částí, herny a prostorem se stolečky. V herně si děti hrají, cvičí a odpočívají na lůžku po obědě.  Prostor se stolečky slouží ke stolování, k výtvarným a pracovním činnostem. Součástí třídy je také koupelna a WC a šatna.

Hračky mají děti na dosah, aby si mohly vybrat, s čím si budou hrát, ale také po hře samy uklidit. Ve třídě se nachází EKO koutek, kde mají děti k dispozici různé přírodní materiály, které mohou nejen pomocí lupy a mikroskopu pozorovat.

Na výzdobě třídy se podílejí především děti svými výtvory a výkresy.

Zahrada u třídy Mravenečků je vybavena houpačkami, pískovištěm, kolotočem, iglú z proutí a dřevěným domečkem. Děti mají na hřišti k dispozici motorky, odrážedla, kola, koloběžky, bábovky na písek, kočárky s panenkami a mnoho dalších hraček. Na zahradě jsou zasazeny okrasné a ovocné keře a stromy. Do budoucna je v plánu na zahradě vybudovat hmatovou stezku a různé herní prvky z přírodnin. Děti se s naší pomocí starají o svoji zahrádku, na které každý rok pěstují květiny (tulipány, narcisky, měsíčky, slunečnice) a zeleninu (mrkev, hrách, ředkvičky, papriky, rajčata, dýně). Na jaře se snaží předpěstovat bylinky v malém pařníku, který je umístěn ve třídě. Děti plejí, zalévají a ochutnávají velmi rády.

Hlavním cílem obou paní učitelek je klidným, milým, vstřícným a trpělivým přístupem naučit děti samoobslužným činnostem, začlenit děti do kolektivu, dodržovat nejen pravidla třídy, ale také pravidla společnosti, seznámit děti s prvními krůčky při pracovních činnostech (malování vodovými barvami, lepení lepidlem, hry s papírem: skládání, trhání, střihání nůžkami, práce s keramickou hlínou, hra s kinetickým pískem, hra s modelínou), při hudebních činnostech, při seznamování se sportovním nářadím a náčiním (navštěvujeme tělocvičnu ZŠ Sulice). Ulehčit dětem adaptaci v MŠ a individuálním přístupem děti rozvíjet nám tento rok pomáhá chůva.

Naše Mateřská škola je zapojena do mnoha projektů a programů. Např. Recyklohraní, EKO školka, Zdravá MŠ, Celé Česko čte dětem a také spolupracujeme s Domovem důchodců v Pyšelích.