Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Alexandra Hulvertová, DiS – učitelka MŠ
 • Anežka Kopáčová – učitelka MŠ
 • Ludmila Šimůnková – asistent pedagoga
 • Mgr. Eva Fišerová – asistent pedagoga
 • Dagmar Rezková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Šárka Vávrová – vedoucí učitelka MŠ, logopedický asistent, školní koordinátor EVVO
 • Adriana Vávrová – učitelka MŠ
 • Radka Altmanová – asistent pedagoga
 • Gabriela Jusková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

 • Pavla Čechová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Kalašová – učitelka MŠ
 • Dagmar Bartošová – asistent pedagoga, školní asistent
 • Alena Knoblochová – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

 • Bc. Tereza Dvořáková DiS. – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Bc. Jana Landová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Hladíková – asistent pedagoga
 • Lucie Dvořáková – provozní zaměstnanec
 • Markéta Hájková – hospodářka školy
 • Pavel Bareš – školník

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

 • Alena Kopáčová – zástupkyně ředitelky školy
 • Hana Dubnová – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Eva Vilímová – asistent pedagoga
 • Renata Procházková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

 • Mgr. Václava Kunická – ředitelka MŠ
 • Mgr. Magdaléna Wagnerová – učitelka MŠ, školní koordinátor EVVO
 • Alena Víšková – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Michaela Doležalová – asistent pedagoga
 • Miroslava Budáková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

 • Mgr. Miroslava Čížkovská – učitelka MŠ
 • Melisa Zákorová – učitelka MŠ
 • Eva Šérová – školní asistent

Tel.: 736 133 406

Trénink jazykových schopností podle Elkonina

O metodě tréninku jazykových schopností podle Elkonina

Trénink jazykových schopností podle Elkonina je metodika vycházející z poznatků ruského psychologa D. B. Elkonina. Ten se od poloviny 20. století zabýval výzkumy, které se týkaly výuky čtení. Svou metodiku založil na rozvoji fonematického uvědomování. Dítě má pochopit, že každé slovo má kromě významu také svoji zvukovou formu, a že je tvoří řetězce hlásek fonémů, které vyslovujeme. Současní odborníci uvádějí jako jednu z hlavních příčin vývojových poruch čtení a psaní nedostatečně rozvinuté fonologické schopnosti.

„Elkonin“ v naší mateřské škole

Metodika (TJS), podle které v kroužku pracujeme, je dílem kolektivu autorek pod vedením M. Mikulajové, které Elkoninovu metodiku upravily. Adaptovaly ji na slovenský a později i český jazyk a primárně jí zaměřily na děti předškolního věku (od 5 let). Metodika je rozdělena na dvě etapy: v první se pracuje se zvukovou stránkou jazyka, ve druhé se k hláskám přidávají také písmena. Náplní našeho kroužku je první etapa metodiky.

Začíná se od slabik, které jsou přirozenou artikulační jednotkou řeči. Děti dělí slova na slabiky, rozlišují délku slabik, pohybem i graficky je znázorňují (obloučky, čárkami). Později se seznámí s hláskami. Vydělují první a poslední hlásku, postupně pak všechny hlásky ve slově. Učí se skládat slova z jednotlivých hlásek nebo s hláskami manipulovat (přidat, ubrat, změnit) a zjistit, jaké nové slovo vznikne. Seznámí se s pojmy samohláska, souhláska, dvojhláska, naučí se rozlišovat souhlásky tvrdé a měkké. Jelikož operace s hláskami pouze ve zvukové rovině jsou pro děti náročné, používají barevné žetony, které tuto mentální činnost modelují a činí názornější.

Během setkání děti pracují s Hláskářem – obrázkovým pracovním sešitem, ve kterém vybarvují, kreslí, spojují, zaškrtávají. Potkávají se v něm s obyvateli Krajiny slov, kteří jim přinášejí nové poznatky. Děti se s nimi setkávají nejen v Hláskáři na obrázcích, ale i v podobě látkových postaviček a maňásků.

Trénink jazykových schopností podle Elkonina se využívá u běžných předškolních dětí (jako prevence dyslexie), u dětí s nesprávnou výslovností (dyslálií), s narušeným vývojem řeči (vývojovou dysfázií) či u dětí, jejichž rodným jazykem není čeština. Metodika nenahrazuje logopedickou péči!

Setkání „Elkonina“ probíhají jednou týdně a trvají 30min. Z každé třídy předškoláků může chodit 6 dětí, tedy celkem tři dvojice. Každá třída má vyhrazen den: děti z Berušek – úterý, ze Včeliček – středu, z Veverek a Ježečků – čtvrtek, setkání se konají mezi 12:45 a 13:15. Děti docházejí na sezení na základě doporučení třídních učitelů a souhlasu rodičů. Sezení povede proškolený odborník p. ředitelka Mgr. Václava Kunická.

Trénink jazykových schopností podle Elkonina je hrazen z krajských zdrojů, náklady na Hláskáře 1 v ceně 330,-Kč hradí rodiče.

Více na http://www.elkonin.cz/uvod/