Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (logopedická asistentka)
Martina Kapalová

Asistent pedagoga:
Radka Altmanová

Provozní:
Dagmar Rezková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (vedoucí učitelka a školní koordinátor EVVO)
Alexandra Hulvertová, Dis

Asistent pedagoga:
Anežka Kopáčová

Provozní:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Alena Knoblochová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Michaela Doležalová

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Šárka Belovická (logopedická asistentka)
Alena Kopáčová (vedoucí učitelka)

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Mgr. Magdalena Wagnerová (školní koordinátor EVVO)
Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

Učitelky:
Mgr. Miroslava Chizhkovska
Kateřina Vobořilová

Školní asistent:
Ivana Wallerová
Eva Šérová

Tel.: 736 133 406

Ježečci

Charakteristika třídy 2020/2021

 

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (vedoucí učitelka, školní koordinátor EVVO a logopedická asistentka)
Alexandra Hulvertová, Dis., Danuše Macháčková

Asistent pedagoga:
Anežka Kopáčová

Provozní:
Gabriela Jusková

Třída Ježečků má zapsaných 23 dětí ve věku 3 – 5 let, složením 11 chlapců a 12 dívek ve věku 3-6 let.
Smíšená – heterogenní třída má mnoho výhod:

 • nově přicházející děti si lépe zvykají, snadněji se začleňují do stávajícího kolektivu
 • sourozenecké dvojice mají možnost být spolu, pokud si to rodiče přejí
 • děti zastávají různé sociální role (jednou je dítě ten, kdo se od někoho učí, později ten, kdo někoho učí)
 • starší děti přirozeně a nápodobou učí pravidla mladší děti, kontrolují jejich dodržování a pomáhají jim (předávání poznatků a zkušeností staršími dětmi je přirozenější)
 • během poledního klidu, kdy mladší děti odpočívají na lehátkách, předškoláci individuálně pracují s učitelkou, která na ně má v tu dobu více času, může sledovat podrobně každého z nich, zaměřovat se a vracet se k tomu, co mu nejde
 • s dětmi se pracuje víc individuálně než v homogenních třídách
 • ve třídě je klidnější a celkově přátelštější atmosféra, nevzniká tolik rivalských sporů, ale vytvářejí se základy přátelství

V nové budově školky jsou dvě třídy vybavené moderním nábytkem přizpůsobeným věku dětí.
U Ježečků převládá žlutá barva a nábytek je poskládaný do dětmi oblíbených herních koutků.
Pro děti jsou volně přístupné poličky se šuplíky, kde jsou hračky, didaktický materiál, knížky, hry a stavebnice. K polytechnické výchově je ve třídě dřevěný ponk s nástroji.
Stěny třídy Ježečků jsou zdobeny malbou zvířátek z lesa a louky.

MŠ je umístěna na kraji obce Hlubočinka mimo veškerý dopravní ruch a s krásným výhledem na kopcovité Brdy a vysílač Cukrák.
Bezpečně oplocená zahrada přímo sousedí s hřištěm a je v dosahu lesa.
Na zahradě děti mohou využívat dvě velká pískoviště, kolotoče, trampolínu, pružinová houpadla, dřevěnou kladinu a ohniště.
V malém zahradním domku jsou uložena kola, odrážedla, badmintonové pálky, míče, kočárek, hokejky.
Postupně vznikají bylinkové a zeleninové záhonky, které budeme průběžně k dalšímu využití rozšiřovat.
Pro korely je zde voliéra, králíčci a morčata mají krásnou králíkárnu. Děti mají možnost se se zvířátky pomazlit, každý den se o ně starají, krmí je a vyměňují vodu.
Máme v plánu vybudovat hmatový chodník z přírodnin, velký hmyzí dům, ještěrkovník i ježčí domek. Postupně chceme zasadit nové stromy a stavbu z vrbového proutí. Budeme instalovat kompostér a učit děti třídit i bioodpad – pozorovat, co se se vším za nějakou dobu stane.

Spolupráce s rodiči:

 • usilujeme o to, aby vztah mezi učitelkami, dětmi i rodiči byl upřímný, otevřený, plný vzájemného naslouchání a povzbuzování.
 • vedeme s rodiči průběžný dialog o jejich dětech, o jejich prospívání a pokrocích ve školce
 • vážíme si průběžné spolupráce s rodiči a jejich kladných ohlasů k naší práci, které nám vytvářejí zpětnou vazbu

Pracujeme dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

,,Jaro, léto, podzim, zima, kalendář nám ve Sluníčku připomíná“.

 • vytváříme podnětné prostředí pro celkový, harmonický rozvoj dítěte
 • vedeme děti k samostatnosti při všech činnostech – sebeobsluze, stolování, oblékání
 • klademe důraz na individualitu dítěte, jeho potřeby, rozvoj sebedůvěry a sebejistot dítěte a jeho přirozenému pocitu sounáležitosti s přírodou, našimi učebnami bude zahrada, louka, les i potok
 • upřednostňujeme prožitkové učení hrou a činnosti podporující zvídavost, aby děti měly dostatek prostoru pro své zájmy, individuální a kooperativní hry, možnost poznávat, experimentovat a tvořit dle vlastní fantazie
 • děti vedeme k samostatnosti, vzájemné spolupráci, pomoci, ochotě poradit druhému a poučit se z předchozích neúspěchů
 • každý den budeme trochu zpívat, tancovat, cvičit, počítat, trochu si hrát, malovat a vždycky půjdeme ven
 • velký důraz klademe na prevenci, rozvoj a podporu řečových dovedností, stimulujeme rozvoj řeči, vedeme děti k tomu, aby zvládly klást otázky, ptát se
 • učíme se vzájemně respektovat, tolerovat a pomáhat jeden druhému

Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti ve školce. Tohle jsem se tam naučil:

O všechno se rozděl, hraj fér, nikoho nebij. Vracej věci tam, kde jsi je našel, uklízej po sobě, neber si nic, co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni, promiň. Před jídlem si umyj ruce, splachuj. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj. Každý den odpoledne si zdřímni. Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku – kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví. Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce i to semínko v kelímku – všichni umřou. My také.

A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil – největší slovo ze všech – DÍVEJ SE.                                                                                         

Robert Fulghum