Ježečci

Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (vedoucí učitelka)
Hana Zahradníková

Školní asistent:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (školní koordinátor EVVO)
Hana Zahradníková

Asistent pedagoga:
Martina Kapalová

Tel.: 725 459 972

 

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Provozní:
Ludmila Šimůnková

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Alena Kopáčová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Martina Kapalová

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Provozní:
Ilona Hozmanová

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Charakteristika třídy

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Paní učitelky MŠ:

Šárka Vávrová (školní koordinátor EVVO)
Hana Zahradníková

Asistent pedagoga:

Martina Kapalová

Třída Ježečků má zapsaných 15 dětí ve věku 3 – 5 let, složením 9 chlapců a 6 dívek.

LMŠ je umístěna na kraji obce Hlubočinka mimo veškerý dopravní ruch a s krásným výhledem na kopcovité Brdy a vysílač Cukrák. Bezpečně oplocená zahrada přímo sousedí s hřištěm a je v dosahu lesa.
Na zahradě děti mohou využívat pískoviště, trampolínu, dvě pružinová houpadla, dřevěnou kladinu, labyrint a ohniště. V malém zahradním domku jsou uložena kola, odrážedla, badmintonové pálky, míče, kočárek, hokejky.
Postupně vznikají bylinkové a zeleninové záhonky, které budeme průběžně k dalšímu využití rozšiřovat. Máme v plánu vybudovat hmatový chodník z přírodnin.
Pro korely je zde voliéra, králíčci a křeček mají krásnou králíkárnu. Děti mají možnost se se zvířátky pomazlit, každý den se o ně starají, krmí, vyměňují vodu.
Dětem k užívání slouží dřevěná pergola, s možností přitápění. Zde se děti ráno (zejména při nepěkném počasí) scházejí, mohou si pohrát s hračkami i různými přírodními materiály. Jsou zde i stolky se židličkami, plátěnými koši, botníkem. Místnost během roku zdobí dětské výtvory.
K pergole jsou přistaveny dva karavany (v zimě vytápěné). Zde děti jedí (vše se dováží z MŠ Sluníčko, oběd z naší dodavatelské firmy J+J Říčany) a po obědě odpočívají.
Společné toalety a umývárna jsou pár metrů od pergoly v sanitárním kontejneru. Zde mají děti k dispozici teplou a studenou tekoucí pitnou vodu a splachovací WC.
Pracujeme dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

,,Jaro, léto, podzim, zima, kalendář nám ve Sluníčku připomíná“.

  • Chceme vytvořit podnětné prostředí pro celkový, harmonický rozvoj dítěte, jeho osobnosti.
  • Povedeme děti k samostatnosti při všech činnostech – sebeobsluze, stolování, oblékání.
  • Budeme klást důraz na individualitu dítěte, jeho potřeby, rozvoj sebedůvěry a sebejistot dítěte a jeho přirozenému pocitu sounáležitosti s přírodou. Našimi učebnami bude zahrada, louka, les i potok.
  • V rámci výchovně vzdělávacího procesu budeme upřednostňovat prožitkové učení hrou a činnosti podporující zvídavost
  • Každý den budeme trochu zpívat, tancovat, cvičit, počítat, trochu si hrát, malovat a vždycky půjdeme ven.
  • Naučíme se vzájemně se respektovat, tolerovat a pomáhat jeden druhému.
  • Chceme stimulovat rozvoj řeči – vést děti k tomu, aby zvládly klást otázky, ptát se.
  • Budeme usilovat o to, aby vztah mezi učitelkami, dětmi i rodiči byl upřímný, otevřený, plný vzájemného naslouchání a povzbuzování.
  • Povedeme s rodiči průběžný dialog o jejich dětech, o jejich prospívání a pokrocích ve školce.