Třídy

Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová
Hana Zahradníková

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky:
Jana Fořtová

nepedagogický zaměstnanec:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

V letošním  roce třída Ježečků nebyla naplněna.

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová
Ilona Skřivanová

Školní asistent:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Dana Chotousová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis.
Martina Kapalová

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Alena Kopáčová

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky:
Jana Fořtová

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická
Veronika Gebrlínová
Alena Víšková
Dagmar Bartošová – školní asistent

Vedoucí provozní:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

1. Mravenečci / modrý pavilon

Učitelky Provozní Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Kontakty
Marie Marcínová
Alena Kopáčová
Renata Procházková Jana Fořtová Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

 

2. Motýlci / oranžový pavilon

Učitelky Provozní Kontakty
Bc. Tereza Dvořáková Dis
Martina Kapalová
Lucie Dvořáková Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

 

3. Včeličky / zelený pavilon

Učitelky Školní asistent Provozní Kontakty
Pavla Čechová Dagmar Bartošová Dana Chotousová Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

 

4. Berušky / žlutý pavilon

Učitelky Školní asistent Provozní Kontakty
Mgr. Václava Kunická
Veronika Gebrlínová
Alena Víšková
Dagmar Bartošová Miroslava Budáková Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

 

1. Veverky / detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Kontakty
Hana Zahradníková
Martina Kapalová
Jana Fořtová Tel.: 725 459 972

 
 

2. Ježečci / detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky Školní asistent Nepedagogický zaměstnanec Kontakty
Bc. Hana Blísová
Mgr. Václava Kunická
Dagmar Bartošová Gabriela Jusková Tel.: 725 459 972