Včeličky

Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Žabky Obec Sulice

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová
Bc. Hana Blísová

Provozní:
Dana Chotousová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis.
Veronika Štětková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Hana Zahradníková

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická
Veronika Gebrlínová
Alena Víšková
Jana Burdová - asistent pedagoga
Dagmar Bartošová - školní asistent

Vedoucí provozní:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Žabičky

Ve školním roce 2017/2018 je provoz Žabiček (detašovaného pracoviště) pozastaven z důvodů chybějící prostorové kapacity v ZŠ Sulice.

Charakteristika třídy

Učitelky

Pavla Čechová
Bc. Hana Blísová

Naše třída se nazývá Včeličky a nachází se v zeleném pavilonu Mateřské školy Sluníčko.

Herna i třída je vybavena množstvím stavebnic, hraček, knih pro naši věkovou kategorii.

Pracujeme podle rámcového vzdělávacího plánu, který se snažíme využívat v plném obsahu. Zaměřili jsme se na výtvarnou výchovu, kdy děti využívají svou fantazii, procvičují jemnou motoriku, procvičují barvy, učí se správně držet pastelku, tužku, štětec.

Filosofií naší třídy je vytvářet dětem podnětné a motivující prostředí pro zdravý tělesný a duševní rozvoj, pro radostné prožívání dětství. Podporujeme vše, co je pro děti prospěšné , snažíme se chránit děti před nepříznivými vlivy, zajistit spokojenost a bezpečnost dětí.

Během školního roku jsme zapojeni do mnoha projektů např. Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, Nechci kazy, Vánoční malování, atd.

Děti mají na výběr z mnoha kroužků a aktivit.

Snažíme se být partnery rodičů a pomocníky pro jejich výchovu.