Rodiče vítáni

Včeličky

Aktuality ze třídy se dozvíte na Třídní nástěnce v sekci Aktuality.

Charakteristika třídy 2023/2024

Tým ve 3. třídě Včeličky, pracoviště MŠ Sluníčko, zelený pavilon, kde se nachází keramická dílna:

  • Pavla Čechová – učitelka, logopedická asistentka
  • Hanka Dubnová – učitelka
  • Alena Knoblochová – provozní zaměstnanec

Naše třída Včeliček se nachází se v zeleném pavilonu Mateřské školy Sluníčko.

V letošním školním roce je ve třídě Včeliček 25 dětí, z toho 17 chlapců a 8 děvčat. Třída je smíšená. Děti jsou ve věku 3, 5 – 6 let. Předškoláků (dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání) je 14.

Herna i třída je vybavena množstvím stavebnic, hraček, knih a pomůckami  výtvarnými, hudebními, polytechnickými a metodickými. Nově je třída také vybavena novou LCD tabulí a jinými digitálními pomůckami jako je Albi tužka, robotická včelka, tablet, digitální mikroskop, diktafon apod.

Pracujeme podle rámcového vzdělávacího plánu, který se snažíme využívat v plném rozsahu a podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem Spolu na cestě životem.

Zaměřujeme se na enviromentální a polytechnické činnosti, kdy se děti učí, jak žít v souladu s přírodou a šetřit životní prostředí. Využívají svou fantazii, procvičují motoriku, manuální zručnost, učí se správně zacházet s nejrůznějšími pomůckami a nástroji i jak třídit odpad. Děti poznávají prostředí lesa, louky, zvířata žijící v okolí, hmyz a ptactvo, jak sbírat a využívat rostliny a plody. Rozvíjíme fyzickou zdatnost, otužování pohybem a pobytem v přírodě.

Chceme dětem vytvářet podnětné a motivující prostředí pro zdravý tělesný a duševní rozvoj pro radostné prožívání dětství. Podporujeme vše, co je pro děti prospěšné, snažíme se chránit děti před nepříznivými vlivy, zajistit spokojenost a bezpečnost dětí.

Během školního roku se zapojujeme do mnoha projektů např. Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, Se Sokolem do života, Ekoškolka, Skutečně zdravá školka.

Snažíme se být partnery rodičů a pomocníky pro jejich výchovu.

Fotografie třídy

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko