Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Alexandra Hulvertová, DiS – učitelka MŠ
 • Anežka Kopáčová – učitelka MŠ
 • Kateřina Kreuzová – učitelka MŠ, asistent pedagoga
 • Mgr. Eva Fišerová – asistent pedagoga
 • Dagmar Rezková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Šárka Vávrová – vedoucí učitelka MŠ, logopedický asistent, školní koordinátor EVVO
 • Adriana Vávrová – učitelka MŠ
 • Radka Altmanová – asistent pedagoga
 • Gabriela Jusková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

 • Pavla Čechová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Kalašová – učitelka MŠ
 • Dagmar Bartošová – asistent pedagoga, školní asistent
 • Alena Knoblochová – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

 • Bc. Tereza Dvořáková DiS. – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Bc. Jana Landová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Hladíková – asistent pedagoga
 • Eva Vilímová – asistent pedagoga
 • Lucie Dvořáková – provozní zaměstnanec
 • Markéta Hájková – hospodářka školy
 • Pavel Bareš – školník

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

 • Alena Kopáčová – zástupkyně ředitelky školy
 • Hana Dubnová – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ, asistent pedagoga
 • Renata Procházková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

 • Mgr. Václava Kunická – ředitelka MŠ
 • Mgr. Magdaléna Wagnerová – učitelka MŠ, školní koordinátor EVVO
 • Alena Víšková – učitelka MŠ
 • Michaela Doležalová – asistent pedagoga
 • Miroslava Budáková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

 • Mgr. Miroslava Čížkovská – učitelka MŠ
 • Melisa Zákorová – učitelka MŠ
 • Eva Šérová – školní asistent

Tel.: 736 133 406

Včeličky

Charakteristika třídy 2020/2021

 

Tým ve třídě Včeličky:

 • Pavla Čechová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Kalašová – učitelka MŠ
 • Dagmar Bartošová – asistent pedagoga, školní asistent
 • Alena Knoblochová – provozní zaměstnanec

Naše třída Včeliček se nachází se v zeleném pavilonu Mateřské školy Sluníčko.

V letošním školním roce je ve třídě Včeliček 25 dětí. Třída je smíšená – heterogenní. Děti jsou  zde ve věku od čtyř do šesti let. Z toho 13 chlapců a 12 holčiček. Předškoláků je 17 (děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání).  2 děti  jsou  s odkladem školní docházky a 1 dítě s podpůrným opatřením.

Herna i třída je vybavena množstvím stavebnic, hraček, knih a cvičebními, výtvarnými, hudebními, polytechnickými a metodickými pomůckami. Vytvořili jsme ve třídě také centra aktivit pro zájmové činnosti dětí. 

Pracujeme podle rámcového vzdělávacího plánu. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj  a podporování individuálních schopností a dovedností. Rozvíjíme děti v oblasti enviromentální a polytechnické. Děti se učí žít v souladu s přírodou a jak šetřit životní prostředí a třídit odpad. V polytechnických  činnostech mají děti možnost rozvíjet manuální zručnost, tvořivost, prostorovou představivost, fantazii, kreativitu, hrubou i jemnou motoriku. Učí se při tom také správnému zacházení s nejrůznějšími pomůckami a nástroji. V okolí školky je krásné prostředí a děti tak mají možnost poznávat blízké prostředí lesa, louky, odlišné biotopy a  různá zvířata, hmyz a ptactvo v nich žijících. Učí se, jaké využití mají  v přírodě rostliny a plody. Rozvíjíme také fyzickou zdatnost a povědomí, jak důležitý je pohyb a pobyt v přírodě.

Filosofií naší třídy je vytvářet dětem podnětné a motivující prostředí pro zdravý tělesný a duševní rozvoj, pro radostné prožívání dětství. Podporujeme vše, co je pro děti prospěšné , snažíme se chránit děti před nepříznivými vlivy, zajistit spokojenost a bezpečnost dětí.

Během školního roku jsme zapojeni do mnoha projektů např. Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, Nechci kazy, Vánoční malování, Ekoškolka, Zdravá školka.

Děti mají na výběr z mnoha kroužků a aktivit.

Snažíme se být partnery rodičů a pomocníky pro jejich výchovu.