Rodiče vítáni

Včeličky

Aktuality ze třídy se dozvíte na Třídní nástěnce v sekci Aktuality.

Charakteristika třídy 2020/2021

Tým ve třídě Včeličky:

  • Pavla Čechová – učitelka MŠ, logopedický asistent
  • Lucie Kalašová – učitelka MŠ
  • Dagmar Bartošová – asistent pedagoga, školní asistent
  • Alena Knoblochová – provozní zaměstnanec

Naše třída Včeliček se nachází se v zeleném pavilonu Mateřské školy Sluníčko.

V letošním školním roce je ve třídě Včeliček 25 dětí. Třída je smíšená – heterogenní. Děti jsou zde ve věku od čtyř do šesti let. Z toho 13 chlapců a 12 holčiček. Předškoláků je 17 (děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání). 2 děti jsou s odkladem školní docházky a 1 dítě s podpůrným opatřením.

Herna i třída je vybavena množstvím stavebnic, hraček, knih a cvičebními, výtvarnými, hudebními, polytechnickými a metodickými pomůckami. Vytvořili jsme ve třídě také centra aktivit pro zájmové činnosti dětí. 

Pracujeme podle rámcového vzdělávacího plánu. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj  a podporování individuálních schopností a dovedností. Rozvíjíme děti v oblasti enviromentální a polytechnické. Děti se učí žít v souladu s přírodou a jak šetřit životní prostředí a třídit odpad. V polytechnických  činnostech mají děti možnost rozvíjet manuální zručnost, tvořivost, prostorovou představivost, fantazii, kreativitu, hrubou i jemnou motoriku. Učí se při tom také správnému zacházení s nejrůznějšími pomůckami a nástroji. V okolí školky je krásné prostředí a děti tak mají možnost poznávat blízké prostředí lesa, louky, odlišné biotopy a  různá zvířata, hmyz a ptactvo v nich žijících. Učí se, jaké využití mají  v přírodě rostliny a plody. Rozvíjíme také fyzickou zdatnost a povědomí, jak důležitý je pohyb a pobyt v přírodě.

Filosofií naší třídy je vytvářet dětem podnětné a motivující prostředí pro zdravý tělesný a duševní rozvoj, pro radostné prožívání dětství. Podporujeme vše, co je pro děti prospěšné , snažíme se chránit děti před nepříznivými vlivy, zajistit spokojenost a bezpečnost dětí.

Během školního roku jsme zapojeni do mnoha projektů např. Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, Nechci kazy, Vánoční malování, Ekoškolka, Zdravá školka.

Děti mají na výběr z mnoha kroužků a aktivit.

Snažíme se být partnery rodičů a pomocníky pro jejich výchovu.

Fotografie třídy

Copyright © 2022 MŠ Sluníčko