Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (logopedická asistentka)
Martina Kapalová

Asistent pedagoga:
Radka Altmanová

Provozní:
Dagmar Rezková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (vedoucí učitelka a školní koordinátor EVVO)
Alexandra Hulvertová, Dis

Asistent pedagoga:
Anežka Kopáčová

Provozní:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

 

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Alena Knoblochová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Michaela Doležalová

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Šárka Belovická (logopedická asistentka)
Alena Kopáčová (vedoucí učitelka)

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Mgr. Magdalena Wagnerová (školní koordinátor EVVO)
Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

Učitelky:
Mgr. Myroslava Chizhkovska
Kateřina Vobořilová

Školní asistent:
Ivana Wallerová
Eva Šérová

Tel.: 736 133 406

Veverky

Charakteristika třídy 2020/2021

 

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (logopedická asistentka)
Martina Kapalová

Asistent pedagoga:
Radka Altmanová

Provozní:
Dagmar Rezková

   

Ve třídě je zapsáno 24 dětí ve věku od 3 do 5 let. V průběhu školního roku 4 děti dovrší 6 let. Z toho je 12 chlapců a 12 dívek. Třída je heterogenní.

Ve smíšených třídách vznikají přirozené skupinky dětí, a to nejen podle věku, ale i podle individuálních schopností a podle formujících se osobností jednotlivých dětí. Společně si ve třídě hrají, tvoří a z nabídky činností si během dne vybírají. Mají možnost si postupně vyzkoušet roli mladšího a později staršího kamaráda, což je pro řadu dětí nová zkušenost, kterou z rodiny neznají.

Heterogenní třída umožňuje mladším dětem učit se od starších a starším získávat prosociální zkušenosti v kontaktu s menšími dětmi – mohou je učit, pomáhat jim a naučit se respektu. V těchto třídách není tak častá nezdravá soutěživost, jak tomu mnohdy bývá ve třídách homogenních.

Smíšené třídy jsou výhodné také pro některé sourozence, kde mladším pomáhá starší sourozenec při postupné adaptaci a dává mu podporu při separaci od rodičů. Nevýhodou je pro učitele obtížnější sladění společného programu pro děti – rozdíl je v samostatnosti dětí, a tedy v míře nutné dopomoci ze strany učitele, ale také ve fyzické odolnosti (například délka a program pobytu venku). Mnohdy není možné se cíleně věnovat předškolákům a vytvořit jim optimální podmínky pro pracovní činnosti.

Zaměření třídy: 

Naším záměrem je citlivě a harmonicky rozvíjet dětskou individualitu a osobnostní potenciál každého dítěte. Vedeme děti k úctě k přírodě, vzájemné spolupráci, kooperaci, ohleduplnosti, respektu, samostatnosti, sebevyjádření a v neposlední řadě k vlastnímu prožitkovému učení. Mají možnost poznávat svět všemi smysly. Pohybem v terénu rozvíjí svou hrubou motoriku. Rádi zpíváme, výtvarničíme, tančíme, aktivně se pohybujeme, experimentujeme, bádáme, při vycházkách každý den zkoumáme krásy přírody ve všech formách.  Děti jsou vedeny k dodržování společně dohodnutých pravidel, podle kterého náš kolektiv funguje a učí se tak do budoucna zákony společnosti. Děti směřujeme již od prvopočátku k samostatnosti při stolování, sebeobsluze a oblékání.

Výchovně vzdělávací práce:

Vycházíme ze Školního vzdělávacího programu: „ Jaro, léto, podzim, zima, kalendář nám ve Sluníčku připomíná.“  Paní učitelky společně pracují s okruhy a jednotlivými tématy. Primárně však vycházejí z potřeb a zájmu dětí i z přirozených situací každého dne. Obsah výchovně vzdělávací práce může být aktuálně změněn, podle vzniklé situace. 

Další vzdělávací okruhy:

  • Grafomotorika, malování, kresba
  • Logopedické hrátky, podpora samostatného projevu
  • Základy předmatematických operací
  • Hudební projev, recitace, eurytmie
  • Základy sportovních dovedností
  • Ruční práce
  • Dopravní výchova
  • Základy turistiky
  • Environmentální výchova a zdravý životní styl
  • Projektové dny, divadla, výlety, exkurze

Spolupráce s rodiči:

Velmi si vážíme ochoty, vstřícnosti a spolupráce rodičů. Naší snahou je aktivně spolupracovat s rodiči, vytvořit základy postavené na důvěře, porozumění při společné výchově jejich dětí. V průběhu roku a jednotlivých ročních obdobích jsou připraveny různé společné akce, do kterých se rodiče s dětmi mohou zapojovat.

O školce:

MŠ Pampeliška sídlí v klidné části obce Hlubočinka. Zde máme krásný výhled na blízký les, kopec Brdy a vysílač Cukrák.

Třída:

Třída Veverek je vybavena novým moderním nábytkem, osmi skříněmi, kde mají uloženy své hračky, knihy, didaktické pomůcky, stolní hry, stavebnice, kostky atp. Ze skříní mají utvořeny koutky, kde si mohou hrát. Součástí je dětská kuchyňka, obchůdek a truhlářský ponk. Třída je pěkně barevně laděna do veselých pestrých barev. Dominantou třídy je namalovaný strom se zvířátky.

Zahrada:

Na školní zahradě je umístěna pergola a dva karavany, které slouží jako zázemí LMŠ třídě Medvíďat. Zde máme možnost postarat se se o dvě morčátka, Bojínka a Zrzečku a tři korely, o které se děti starají a mazlejí se s nimi.

Zahrada je vybavena dvěma pískovišti herními prvky kolotočem, skluzavkou, lanovým kolotoč ve tvaru pyramidy, průlezový tunel, houpačky na pružinách, tabule na volnou kresbu, kladina. Součástí je malý zahradní domeček, kde mají rodiče uloženy odstrkávadla, kola, kočárek a míče.

Před školkou průběžně vzniká skalka, bylinková záhon.

Do budoucnosti máme v plánu zhotovit, záhony na zeleninu a bylinky, hmatový chodník,kamenný domeček pro ještěrky, iglú z vrbového proutí.

 Naše Motto:

„ Pomoz mi, abych to dokázal“

Pojď, dej mi ruku a otevřeme spolu okno poznání.

Ne, nemusíš se bát, budu stále s tebou.

Provedu tě, pomůžu ti, ochráním tě.

Spolu zvládneme vše, podívej se, to je náš svět.

 

Marie Montessori