Veverky

Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (vedoucí učitelka)
Hana Zahradníková

Školní asistent:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (školní koordinátor EVVO)
Hana Zahradníková

Asistent pedagoga:
Martina Kapalová

Tel.: 725 459 972

 

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Provozní:
Ludmila Šimůnková

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Marie Marcínová
Alena Kopáčová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Martina Kapalová

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Provozní:
Ilona Hozmanová

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Charakteristika třídy

detašované pracoviště Lesní mateřská škola Pampeliška

Učitelky

Bc. Hana Blísová (vedoucí učitelka)
Hana Zahradníková

Školní asistent:
Gabriela Jusková

 Naše Motto:

„ Pomoz mi, abych to dokázal“

Pojď, dej mi ruku a otevřeme spolu okno poznání.

Ne, nemusíš se bát, budu stále s tebou.

Provedu tě, pomůžu ti, ochráním tě.

Spolu zvládneme vše, podívej se, to je náš svět.

Charakteristika třídy Veverek pro školní rok 2019 – 2020 v Lesní mateřské škole

Ve třídě Veverek je zapsáno 15 dětí, 7 dívek a 8 chlapců. Jedno místo je sdílené, to znamená, že dvě holčičky se střídají v pravidelné docházce do Sluníčka a do Pampelišky. Tato třída je heterogenní ve věku od 2,5 do 6 let. V této třídě jsou tři děti předškolního věku, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a které po prázdninách nastoupí do základní školy.

Zaměření lesní  třídy: 

Naším záměrem je citlivě a harmonicky rozvíjet dětskou individualitu a osobnostní potenciál každého dítěte. Vedeme děti k úctě k přírodě, vzájemné spolupráci, kooperaci, ohleduplnosti, respektu, samostatnosti, sebevyjádření a v neposlední řadě k vlastnímu prožitkovému učení. Děti v LMŠ chodí každý den, za každého počasí ven. Tak mají možnost poznávat svět všemi smysly. Pohybem v terénu rozvíjí svou hrubou motoriku. Rádi zpíváme, výtvarničíme, tančíme, aktivně se pohybujeme, experimentujeme, bádáme, sbíráme různé dary přírody a ukládáme do svých portfolií, starší děti si vytvářejí své herbáře s popiskem a svou kresbou, každý den zkoumáme krásy přírody ve všech formách. 

Kontakt s přírodou:

 • Snižuje nadváhu a obezitu, snižuje počet nemocí.
 • Zlepšuje imunitní systém.
 • Snižuje stres, úzkost a deprese.
 • Zvyšuje spokojenost.
 • Zlepšuje pozornost a soustředění.
 • Rozvíjí sociálně a emočně.
 • Zlepšuje vzdělávací výsledky.

 Děti jsou vedeny k dodržování společně dohodnutých pravidel, podle kterého náš kolektiv funguje a učí se tak do budoucna zákony společnosti. Děti směřujeme již od prvopočátku k samostatnosti při stolování, sebeobsluze a oblékání.

Výchovně vzdělávací práce:

Vycházíme ze Školního vzdělávacího programu: „ Jaro, léto, podzim, zima, kalendář nám ve Sluníčku připomíná.“  Paní učitelky společně pracují s okruhy a jednotlivými tématy. Primárně však vycházejí z potřeb a zájmu dětí i z přirozených situací každého dne. Obsah výchovně vzdělávací práce může být aktuálně změněn, podle vzniklé situace. 

Další vzdělávací okruhy:

 • Grafomotorika, malování, kresba
 • Logopedické hrátky, podpora samostatného projevu
 • Základy předmatematických operací
 • Hudební projev, recitace, eurytmie
 • Základy sportovních dovedností
 • Ruční práce
 • Dopravní výchova
 • Základy turistiky
 • Environmentální výchova a zdravý životní styl
 • Projektové dny, divadla, výlety, exkurze

Zázemí:

Třída je tvořena zateplenými karavany. První karavan slouží k scházení dětí, pokud je velmi nepříznivé počasí, ale i k odpolednímu odpočinky a relaxaci. Zde jsou uloženy hračky a didaktické pomůcky z přírodního materiálu. Děti mají k dispozici dětské časopisy, obrázkové knihy a společenské stolní hry.  V druhém karavanu provozní pracovnice „teta“ vydává dětem svačinky, teplý čaj a oběd, vše se dováží z MŠ Sluníčko, oběd z naší dodavatelské firmy J+J Říčany.

Mezi oběma karavany tvoří spojnici prostorná dřevěná pergola, vyhřívaná dvěma ohřívači. Celý prostor je obehnán venkovní neprodyšnou fólií. Prostor je vybaven stolky s židličkami, úložnými prostory, látkovými koši, botníkem. I zde děti mají k dispozici hračky, přírodní materiál (kaštany, žaludy, oblázky, mušle, klacíky, provázky atp.).

Děti se převážně scházejí právě v pergole, kterou jsme si společně vyzdobili svými výtvarnými kresbami a výtvory.  

Společné toalety a umývárna jsou několik pár metrů od karavanu v sanitárním kontejneru.

Ke školce náleží i prostorná zahrada s krásným výhledem na les. Prozatím je na zahradě ohniště s lavičkami (Již bylo využito při seznamovacím odpoledni s rodiči při pečení buřtíků! J), labyrint, dvě pružinová houpadla, dřevěná kladina, venkovní tabule, trampolína, pískoviště. Zahrada je nově osázená ovocnými a listnatými stromy. V nejbližších dnech budeme instalovat voliéru pro korely, králíkárnu pro králíčky a křečka. Na jaře máme v plánu vytvořit bylinkové a zeleninové záhony, které poslouží nejen ke vzdělávání, ale i k přímému užitku.

Zahradě náleží i malý zahradní domek, kde mají děti uloženy, kola, odrážedla, badmintonové pálky, míče, kočárek, hokejky, které využíváme na nedalekém sportovním hřišti.

Spolupráce s rodiči:

Velmi si vážíme ochoty, vstřícnosti a spolupráce rodičů. Naší snahou je aktivně spolupracovat s rodiči, vytvořit základy postavené na důvěře, porozumění při společné výchově jejich dětí. V průběhu roku a jednotlivých ročních obdobích jsou připraveny různé společné akce, do kterých se rodiče s dětmi mohou zapojovat.

Rodiče jsou o výchovně vzdělávacích aktivitách každý den informováni.