Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Alexandra Hulvertová, DiS – učitelka MŠ
 • Anežka Kopáčová – učitelka MŠ
 • Ludmila Šimůnková – asistent pedagoga
 • Mgr. Eva Fišerová – asistent pedagoga
 • Dagmar Rezková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

 • Šárka Vávrová – vedoucí učitelka MŠ, logopedický asistent, školní koordinátor EVVO
 • Adriana Vávrová – učitelka MŠ
 • Radka Altmanová – asistent pedagoga
 • Gabriela Jusková – provozní zaměstnanec

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

 • Pavla Čechová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Kalašová – učitelka MŠ
 • Dagmar Bartošová – asistent pedagoga, školní asistent
 • Alena Knoblochová – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

 • Bc. Tereza Dvořáková DiS. – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Bc. Jana Landová – učitelka MŠ, logopedický asistent
 • Lucie Hladíková – asistent pedagoga
 • Lucie Dvořáková – provozní zaměstnanec
 • Markéta Hájková – hospodářka školy
 • Pavel Bareš – školník

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

 • Alena Kopáčová – zástupkyně ředitelky školy
 • Hana Dubnová – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Eva Vilímová – asistent pedagoga
 • Renata Procházková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

 • Mgr. Václava Kunická – ředitelka MŠ
 • Mgr. Magdaléna Wagnerová – učitelka MŠ, školní koordinátor EVVO
 • Alena Víšková – učitelka MŠ
 • Andrea Melenová – učitelka MŠ
 • Michaela Doležalová – asistent pedagoga
 • Miroslava Budáková – provozní zaměstnanec

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

 • Mgr. Miroslava Čížkovská – učitelka MŠ
 • Melisa Zákorová – učitelka MŠ
 • Eva Šérová – školní asistent

Tel.: 736 133 406

Veverky

Charakteristika třídy 2021/2022

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Tým ve třídě Veverek:

 • Alexandra Hulvertová, DiS – učitelka MŠ
 • Anežka Kopáčová – učitelka MŠ
 • Ludmila Šimůnková – asistent pedagoga
 • Mgr. Eva Fišerová – asistent pedagoga
 • Dagmar Rezková – provozní zaměstnanec

 

Třída Veverek je heterogenní, vznikla spojením věkově mladších dětí z obou tříd z Ježečků a Veverek a nově příchozími dětmi. Navštěvuje ji 22 dětí 3 – 5,5 letých (15 dívek a 7 chlapců). Ve třídě jsou i asistenti pedagoga, kteří pomáhají s integrací dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve smíšených (heterogenních) třídách vznikají přirozené skupinky dětí, a to nejen podle věku, ale i podle individuálních schopností a podle formujících se osobností jednotlivých dětí. Společně si ve třídě hrají, tvoří a z nabídky činností si během dne vybírají. Mají možnost si postupně vyzkoušet roli mladšího a později staršího kamaráda, což je pro řadu dětí nová zkušenost, kterou z rodiny neznají.

Heterogenní třída umožňuje mladším dětem učit se od starších a starším získávat prosociální zkušenosti v kontaktu s menšími dětmi – mohou je učit, pomáhat jim a naučit se respektu. V těchto třídách není tak častá nezdravá soutěživost, jak tomu mnohdy bývá ve třídách homogenních.

Zaměření třídy: 

Naším záměrem je citlivě a harmonicky rozvíjet dětskou individualitu a osobnostní potenciál každého dítěte. Vedeme děti k úctě k přírodě, vzájemné spolupráci, kooperaci, ohleduplnosti, respektu, samostatnosti, sebevyjádření a v neposlední řadě k vlastnímu prožitkovému učení. Mají možnost poznávat svět všemi smysly. Pohybem v terénu rozvíjí svou hrubou motoriku. Rádi zpíváme, výtvarničíme, tančíme, aktivně se pohybujeme, experimentujeme, bádáme, při vycházkách každý den zkoumáme krásy přírody ve všech formách.  Děti jsou vedeny k dodržování společně dohodnutých pravidel, podle kterých náš kolektiv funguje a učí se tak do budoucna zákony společnosti. Děti směřujeme již od prvopočátku k samostatnosti při stolování, sebeobsluze a oblékání.

Výchovně vzdělávací práce:

Vycházíme ze Školního vzdělávacího programu: „ Jaro, léto, podzim, zima, kalendář nám ve Sluníčku připomíná.“  Paní učitelky společně pracují s okruhy a jednotlivými tématy. Primárně však vycházejí z potřeb a zájmu dětí i z přirozených situací každého dne. Obsah výchovně vzdělávací práce může být aktuálně změněn, podle vzniklé situace. 

Spolupráce s rodiči:

Velmi si vážíme ochoty, vstřícnosti a spolupráce rodičů. Naší snahou je aktivně spolupracovat s rodiči, vytvořit základy postavené na důvěře, porozumění při společné výchově jejich dětí. V průběhu roku a jednotlivých ročních obdobích jsou připraveny různé společné akce, do kterých se rodiče s dětmi mohou zapojovat.

O školce:

MŠ Pampeliška sídlí v klidné části obce Hlubočinka. Zde máme krásný výhled na blízký les, kopec Brdy a vysílač Cukrák.

Třída:

Třída Veverek je vybavena novým moderním nábytkem, osmi skříněmi, kde mají uloženy své hračky, knihy, didaktické pomůcky, stolní hry, stavebnice, kostky atp. Ze skříní mají utvořeny koutky, kde si mohou hrát. Součástí je dětská kuchyňka, obchůdek a truhlářský ponk. Třída je pěkně barevně laděna do veselých pestrých barev. 

Zahrada:

Na školní zahradě je umístěna pergola a dva karavany, které slouží jako zázemí LMŠ třídám Medvíďat a Liščat. Máme možnost se pomazlit a postarat o dva králíčky – Oriona a Karlose a dvě korely.

Zahrada je vybavena dvěma pískovišti, herními prvky – kolotočem, skluzavkou, lanovým kolotočem ve tvaru pyramidy, průlezovým tunelem, houpačkami na pružinách, tabulí na volnou kresbu, kladinou. Součástí je malý zahradní domeček, kde mají děti uloženy odstrkovadla, kola, kočárek a míče.

Děti mohou využívat k pěstování záhony na zeleninu a bylinky, hmatový chodník, kamenný domeček pro ještěrky, iglú z vrbového proutí.

VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti ve školce. Tohle jsem se tam naučil:

O všechno se rozděl, hraj fér, nikoho nebij. Vracej věci tam, kde jsi je našel, uklízej po sobě, neber si nic, co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni, promiň. Před jídlem si umyj ruce, splachuj. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj. Každý den odpoledne si zdřímni. Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku – kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví. Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce i to semínko v kelímku – všichni umřou. My také.

A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil – největší slovo ze všech – DÍVEJ SE.                                                                                         

Robert Fulghum