Rodiče vítáni

Medvíďata a Lištičky

Aktuality ze třídy se dozvíte na Třídní nástěnce v sekci Aktuality.

Charakteristika třídy 2021/2022

detašované pracoviště 1. a 2. třída Lesní mateřské školy

Tým ve třídě Medvíďat

  • Miroslava Čížkovská – učitelka MŠ
  • Melisa Zákorová – učitelka MŠ
  • Eva Šérová – školní asistent

Tým ve třídě Liščat

  • Iveta Hola, PhD. – učitelka MŠ
  • Václava Kunická – ředitelka MŠ
  • Eva Šérová – asistent pedagoga
  • Marie Mauerová – školní asistent

Do třídy Medvíďat v Lesní mateřské škole bylo přijato celkem 13 dětí, z toho je 6 chlapců a 7 dívek. Třída je heterogenní, věkově smíšená. Věková kategorie je od 3 do 6 let.

Do třídy Liščat dochází 12 dětí, 7 chlapců a 5 dívek. Třída je heterogenní, věkově smíšená. Věková kategorie je 2,5 – 4,5 let. Ve třídě je  asistent pedagoga, který pomáhá s integrací dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.

Metody výuky ve školce probíhají podle rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu s názvem: „Spolu na cestě životem“.

Naše lesní školka je velmi blízká přírodě. Je zaměřena na ekologické působení na přírodu, třídění a sběr odpadu, udržitelný rozvoj, vztah k živé přírodě (péče o naše zvířátka, korely ve voliéře a králíčky v králíkárně) a neživé přírodě. Čerpáme z asociace lesních mateřských škol. Jsme školka, která podporuje zdraví dítěte, zdravou výživou, kterou děti dostávají v průběhu celého dne. Formou motivace, přímým pozorováním živé i neživé přírody. Nabízíme rodičům možnost zlepšovat komunikaci, naplňovat ji formou výběru z kritérií – RODIČE VÍTÁNI!! Chceme využívat prvky Přírodní pedagogiky – působení lesa a přírody na rozvoj dítěte, pochopit princip a význam volné hry, osvojit si principy dětské hry s přírodninami, nástroji, loutkami.

Naše priority jsou vlastně cíle, kterými rozvíjíme životní kompetence každého dítěte tak, aby úcta ke zdraví a schopnost chovat se odpovědně ke zdraví svému i druhých, zvláště v této koronavirové složité situaci, patřila mezi současná prvenství.

 LMŠ se nachází na kraji obecní části Hlubočinka, stranou od veškerých silnic pro motorová vozidla, na klidném a příjemném místě a v těsné blízkosti dětského sportoviště, které je rozděleno na malé, asfaltové s velikostí 20×40 metrů a větší, travnaté, na kterém již tradičně pořádá Obec Sulice velké množství kulturních a sportovních akcí, např. Oslavy Dne dětí a Drakiádu, nedaleko louky a krásného lesoparku, který obec udržuje dle požadavků odborné poradenské firmy a obecního smíšeného lesa s názvy jeho částí V doubí, Sulický Vrchánov, Bukovnice a s rozlohou o několika hektarech. Les s velkou hustotou vysázených stromů je úžasný prostor k poznávání a objevování přírody a rozvíjení vztahu dětí k přírodě. Děti poznávají různé druhy stromů, zjišťují, co to znamená, když se řekne, že „Lesy jsou plíce planety Země“ a že „V lese prší dvakrát“, co to jsou vegetační patra, jak voní les a jaká zvířátka zde žijí.

Dětem se nabízí i další přírodní učebny pod širým nebem s velkým množstvím různých druhů ekosystémů (přírodních i umělých) – louka, strouha, potok, údolí. Nedaleko LMŠ se nachází velké množství lesních cestiček, některé vedou údolím Sulického potoka do Psár, do Horních i Dolních Jirčan, ke Štědříku, některé kolem chatové osady, kde mohou děti pozorovat rostlinky, keře, květiny. Když se děti vydají na delší výpravu či přírodovědnou expedici mohou se ocitnout u Záhořanského potoka, který jako pravostranný přítok Vltavy nabízí dětem přímý kontakt s některými druhy vodních živočichů. V docházkové vzdálenosti děti mohou pozorovat slepičky a kozičky ve venkovním areálu drobného zvířectva u obchodního centra ABC Sulice. 

Fotografie třídy

Copyright © 2022 MŠ Sluníčko