Rodiče vítáni

Akce na měsíc březen 2023

Účast dětí na VŠECH placených akcích v MŠ je DOBROVOLNÁ!
Na každou placenou akci nad rámec školného můžete své dítě přihlásit v on-line aplikaci Naše MŠ, pokud máte zájem.
Pokud nemáte zájem, aby se Vaše dítě akce zúčastnilo a nepřihlásíte ho na akci, bude mít běžnou výchovně vzdělávací činnost v MŠ s pedagogem. Děkujeme!

Pojďte pane, budeme si číst – 2 týdenní téma

Měsíc knihy, bajky, pohádky, pohádkové postavy, výroba knížky, třídění a výroba papíru, ekologie – chraňme naše lesy, MDŽ 8. 3., dobro a zlo

1.3.
středa

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ 2. pololetí – 5. lekce

Veverky – Celé Česko čte dětem – rodiče z Veverek přijdou přečíst dětem pohádku

LMŠ – děti si mohou přinést svou oblíbenou knihu; výroba knížky

2.3.
čtvrtek

Motýlci – Celé Česko čte dětem s panem školníkem

Mravenečci – děti si přinesou svoji oblíbenou knihu

Včeličky – výroba knížky

DIGITALIZACE – seminář pro pedagogy s Mgr. M. Pískovou, p. řed. MŠ Nespeky a lektorkou NPI – Základní přehled termínů: digitalizace, informatika, robotika, algoritmizace, informatické myšlení, kritické myšlení, virtuální realita. Přehled dostupných možností a pomůcek, workshop.

3.3.
pátek

Berušky – Celé Česko čte dětem s paní kuchařkou Mirkou

Motýlci – Cesta za pohádkovými bytostmi (s sebou batůžek, malá svačinka a pití)

6. schůzka malého Ekotýmu ve Sluníčku – dopoledne

TÝDEN S ANDERSENEM – Hrajeme divadlo dětem – základy improvizace, dramatizace

6.3.
pondělí

LMŠ – jarní keramika u Medvíďat

Včeličky – jarní keramika

Mravenečci – výroba obrázkové knížky

Veverky – výroba záložky k MDŽ

Berušky – BAREVNÁ ANGLIČTINA – zábavné interaktivní dopoledne s lektorkou AJ Petrou Procházkovou. Děti se hravou formou seznámí s cizím jazykem, od 09:00 – 10:00 hod., program hradí školka.

Motýlci – od 15:00 hod. konzultační hodiny. Čas konzultace si, prosím, rezervujte na dveřích třídy, děkujeme.

7.3.
úterý

4. návštěva solné jeskyně v Herinku, pouze pro přihlášené děti.

Včeličky – výroba dárečků k MDŽ

Včeličky – Konzultační hodiny pro nepředškolní děti, od 07:00 do 08:00 hod., dále dle domluvy s paní učitelkami.

Mravenečci – Celé Česko čte dětem – paní ředitelka čte dětem svou oblíbenou knihu z dětství

Setkání s p. uč. Gabrielovou ze ZŠ Sulice pro pedagogy od 16:00 h. v Beruškách – téma školní zralost, připravenost našich dětí a požadavky pro vstup do 1. třídy.

8.3.
středa

Mezinárodní den žen – výroba knížečky, záložky pro maminku

Ježečci – půldenní výlet do knihovny v Kamenice – pěšky tam a zpátky busem, podrobnější info v šatně dětí

Mravenečci – pan Kirs přijde přečíst dětem před odpočinkem svou oblíbenou knihu z dětství

Motýlci – Návštěva knihovny v Kamenici. Odjezd linkovým autobusem ze zastávky Sulice – Želivec v 08:49 hod. Návrat linkovým autobusem ze zastávky Kamenice Kult. dům v 10:46 hod. S sebou batůžek, malá svačinka a pití.

Včeličky – Celé Česko čte dětem – teta Ája čte dětem ze své oblíbené knížky z dětství

LMŠ – výroba dárečku pro maminky a babičky

Berušky – pohádkové pečení slaných rohlíčků s paní Rylichovou-„Sůl nad zlato“

Včeličky a LMŠ – od 15:00 hod. Tripartita – setkání mezi rodičem, dítětem a učitelem. Termín a čas setkání si, prosím, rezervujte na dveřích třídy. Pouze předškoláci!!

9.3.
čtvrtek

LMŠ, MŠP – jarní tvoření s paní Kolouchovou, od 08:30 hod., 4 ks sušenek, vajíčko, zajíček, kuřátko a motýlek – potažení modelovací hmotou různě barevnou a dodatečné dodekorování cukrovým zdobením; 60,- Kč za dítě

Mravenečci – vycházka jarní přírodou s pozorováním ptáčků. S sebou batůžek, pití a malou svačinku.

Berušky a Včeličky – 3. návštěva ve školním roce v Domově pro seniory v Pyšelích v rámci projektu „Mezi námi povídej“ – tentokrát netradičně, prohlídka zámku v kostýmech

Mravenečci – od 15:00 – 17:00 hod. – konzultační hodiny

10.3.
pátek

LMŠ – jarní keramika u Lištiček

Včeličky – vycházka do Kamenice – seznámení se s knihobudkou, odchod od MŠ v 09:00 hod. po svačince, s sebou batůžek pití a malou svačinku

Voda, voděnka – 2 týdenní téma

Den vody 22. 3.; koloběh vody v přírodě; skupenství vody; ponožkový den 21. 3.; pokusy; moře a oceány; vodní plochy, rozdíl jezero x rybník, vodní nádrže; podmořská říše, vodní živočichové, vodní ptactvo; ekologie; ochrana vodních živočichů (želvy); voda jako základ života;

13.3.
pondělí

Veverky – badatelská výprava k sulickému rybníku, pozorování flory a fauny ve vodě

Ježečci – BAREVNÁ ANGLIČTINA – zábavné interaktivní dopoledne s lektorkou AJ Petrou Procházkovou. Děti se hravou formou seznámí s cizím jazykem, od 09:00 – 10:00 hod., program hradí školka.

Jarní focení s panem Šebkem na Želivci – dobrovolný a nezávazný souhlas s focením, prosím, podepisujte ve svých třídách.

14.3.
úterý

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK v bazénu v Benešově pro PŘEDŠKOLÁKY- 1. lekce, poslední lekce 23.5.2023, plavání NENÍ 4.4.2023; 2 skupiny od 10-10:45 a a 10:45-11:30 hod., odjezd v 9 hod. od MŠ, po svačině, návrat na pozdější oběd v cca 12:30; s sebou: batoh – plavky a igelitku na ně, pantofle, ručník, pití, malá svačinka, děti s dlouhými vlásky- povinně koupací gumovou čepice odpovídající velikosti a stažené vlasy do culíku nebo drdolu; NE – řetízky, náramky, punčocháče, těsné oblečení. Cena: celkem – 2050,- Kč kurzovné 800,- Kč + 1 250,- Kč doprava při 40přihlášených dětech za 10 lekcí.

5. návštěva solné jeskyně v Herinku

15.3.
středa

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ 2. pololetí – 6. lekce

LMŠ -badatelská vycházka k potoku, čištění a pozorování života ve vodě, odchod v 8:30 hod.

Veverky – od 15:00 – 17:00 hod. – konzultační hodiny

16.3.
čtvrtek

Jarní focení s panem Šebkem na Hlubočince- dobrovolný a nezávazný souhlas s focením, prosím, podepisujte ve svých třídách.

Berušky – od 15:00 hod. Tripartita – setkání mezi rodičem, dítětem a učitelem. Termín a čas setkání si, prosím, rezervujte na dveřích třídy. Pouze předškoláci!!

Včeličky – vycházka k mokřadům – pozorování fauny a flory ve vodě

Mravenečci – vycházka k rybníku pana Žilíka na Starém Želivci. S sebou batůžek, pití a malou svačinku.

Ježečci – putování k potůčku

LMŠ – od 15:00 – 16:30 hod. – konzultační hodiny

 

17.3.
pátek

7. schůzka malého Ekotýmu ve Sluníčku – dopoledne

20.3.
pondělí

Ježečci – návštěva čističky odpadních vod na Hlubočince – dopoledne

Včeličky a Berušky – jarní tvoření s paní Kolouchovou. 4ks sušenek, vajíčko, zajíček, kuřátko a motýlek – potažení modelovací hmotou různě barevnou a dodatečné dodekorování cukrovým zdobením; 60,- Kč za dítě.

Veverky – jarní keramika

21.3.
úterý

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK v bazénu v Benešově pro PŘEDŠKOLÁKY- 2. lekce

6. návštěva solné jeskyně v Herinku

Ponožkový den – SVĚTOVÝ DEN DOWNOVA SYNDROMU – děti přijdou do školky s každou ponožkou jinou 🙂

LMŠ – výroba ponožkového muppeta – prosíme, aby si každý přinesl delší barevnou ponožku na výrobu maňáska

Ježečci- od 15:00 hod. Tripartita – setkání mezi rodičem, dítětem a učitelem. Termín a čas setkání si, prosím, rezervujte na dveřích třídy. Pouze předškoláci!!

22.3.
středa

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ 2. pololetí – 7. lekce

SVĚTOVÝ DEN VODY

Mravenečci – pokusy s vodou

LMŠ -badatelská vycházka a hledání živé vody, odchod v 8:30

Ježečci – od 15:00 hod. Tripartita – setkání mezi rodičem, dítětem a učitelem. Termín a čas setkání si, prosím, rezervujte na dveřích třídy. Pouze předškoláci!!

23.3.
čtvrtek

Veverky – výroba Morany z přírodnin

Motýlci – badatelská vycházka k vodním tokům (s sebou batůžek, malá svačinka, pití, lupy a dalekohledy)

Včeličky a Berušky – výroba Morany

Berušky – od 15:00 hod. Tripartita – setkání mezi rodičem, dítětem a učitelem. Termín a čas setkání si, prosím, rezervujte na dveřích třídy. Pouze předškoláci!!

7. schůzka Ekotýmu v MŠP a LMŠ – dopoledne

24.3.
pátek

ZDRAVÁ 5 – interaktivní vzdělávací program pro předškoláky nejen o tom, co je zdravé a proč je tak důležitá VODA. Program v Beruškách od 08:15 hod., ve Včeličkách od 09:20 hod. a v Ježečcích od 10:30 hod.

Mravenečci – výroba Morany

Motýlci – výroba Morany (děti si mohou donést staré kusy látek)

Petrklíč, zima už je pryč!

26. 3. smrtná neděle – vynášení Morany; vítání jara; jarní květiny; počasí na jaře; změna času; 1. 4. Den ptactva; 28. 3. Den učitelů, J. A. Komenský

27.3.
pondělí

MŠ Sluníčko, Pampeliška, LMŠ – Vynášení Morany – info v šatně dětí

Včeličky – BAREVNÁ ANGLIČTINA – zábavné interaktivní dopoledne s lektorkou AJ Petrou Procházkovou. Děti se hravou formou seznámí s cizím jazykem, od 09:00 – 10:00 hod., program hradí školka.

Motýlci – jarní květiny – každé dítě si přinese jednu květinu (petrklíč, maceška)

Mravenečci a Motýlci – jarní tvoření s paní Kolouchovou. 4ks sušenek, vajíčko, zajíček, kuřátko a motýlek – potažení modelovací hmotou různě barevnou a dodatečné dodekorování cukrovým zdobením; 60,- Kč za dítě

 

28.3.
úterý

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK v bazénu v Benešově pro PŘEDŠKOLÁKY- 3. lekce

7. návštěva solné jeskyně v Herinku

29.3.
středa

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ 2. pololetí – 8. lekce

Mravenečci – zahradní práce na zahrádce (sázení, setí, péče o zahradu)

30.3.
čtvrtek

Veverky – příprava jedlé zahrádky

Motýlci – sázení kouzelné fazolky a microgreen

PŘEDŠKOLÁCI – celodenní výlet do Muzea J. A. Komenského v Praze, dle počasí na Pražský hrad. Program z Babiččiny a maminčiny aktovky – 2 skupiny od 10 a 11 hod. prosím, podepisujte u p. uč. dobrovolný souhlas s akcí a s odhlášením obědu. Odjezd v 8:15 h. a příjezd, podle počasí, v 15 – 16 hod. Cena – 90,-Kč/dítě vstupné, 110,-Kč/dítě/doprava = celkem 200,-Kč/dítě; při 50ti přihlášených dětech; částka bude stržena z kulturních akcí. S sebou: batůžek s pevnými popruhy, jídlo a pití na celý den, vhodné oblečení a obuv.

31.3.
pátek

LMŠ – badatelská vycházka s pozorováním ptactva dalekohledem

8. schůzka malého Ekotýmu ve Sluníčku – dopoledne

KÁVA O PÁTÉ – Beseda pro rodiče – logopedická prevence a péče s Mgr. Petrou Novotnou od 16:00 hod. v Beruškách. Beseda o vývoji řeči určena pro všechny věkové kategorie dětí, možnost klást otázky, rady a návody. Přihlašování v Naše MŠ, Akce. Těšíme se na Vás!

Copyright © 2023 MŠ Sluníčko