Rodiče vítáni

Akce na měsíc červen 2024

Účast dětí na VŠECH placených akcích v MŠ je DOBROVOLNÁ!
Na každou placenou akci nad rámec školného můžete své dítě přihlásit v on-line aplikaci Naše MŠ, pokud máte zájem.
Pokud nemáte zájem, aby se Vaše dítě akce zúčastnilo a nepřihlásíte ho na akci, bude mít běžnou výchovně vzdělávací činnost v MŠ s pedagogem. Děkujeme!

Jsme stejní a přece jiní
1. 6. Den dětí, paralympiáda, letní olympiáda, letní sporty, různé kultury, národy, tolerance odlišností

3.6.
pondělí

Berušky – výlet na zmrzlinku do Kostelce u Křížků, zábavné dopoledne na dětském hřišti; děti si přinesou batůžky s pitím, malou sváčou a peněženkou, kde budou mít drobné na zmrzlinu. Vhodné oblečení a obuv. 🙂

4.6.
úterý

Mravenečci a Motýlci – celodenní výlet do ZOOPARKU Zelčín. Cena dopravy 196,- Kč při 45 ti platících dětech. Cena programu 220,-Kč (Vstup do kontaktního zooparku – společný kontaktní výběh (kozy, ovce, lamy, drůbež, pony), komentované krmení s průvodcem (klokani, emu, koně, krávy, prasátka), délka 1-1,5 hodiny, dle pozornosti dětí, jízda na koni – 1 kolečko/ dítě, volný přístup na trampolíny. S sebou: 2x svačina, 1x oběd (toast, řízek apod.), pití na celý den, pláštěnka to vše v batůžku s pevnými popruhy a přezkou přes hrudník, vhodné oblečení a obuv. Odjezd v 08:00 hod, prosíme o příchod dětí do MŠ nejpozději do 07:45 hod., návrat mezi 15 až 16 hodinou, o přesném návratu Vás budeme informovat zprávou přes aplikaci Naše MŠ

LMŠ – výlet do Radějovic – info na třídě

Včeličky – celodenní výlet do ZOO Praha Troja. Cena dopravy 270,- Kč při 20ti platících dětech. Levnější při plném počtu dětí, tj. 25 dětí. Cena vstupenky 50,- Kč. S sebou: 2x svačina, 1x oběd (toast, řízek apod.), pití na celý den, pláštěnka; to vše v batůžku s pevnými popruhy a přezkou přes hrudník, vhodné oblečení a obuv. Odjezd v 08:00 hod, prosíme o příchod dětí do MŠ nejpozději do 07:45 hod., návrat cca v 16:00 hod. O přesném návratu Vás budeme informovat zprávou přes aplikaci Naše MŠ.

5.6.
středa

Barevná angličtina ve Sluníčku – od 10:00 hod. 2 skupiny – náhradní hodina

Mravenečci – návštěva Policie ČR z Mnichovic a Kamenice. Ukázka policejního vozu a vybavení.

Malý Ekotým – rozloučení v MŠP, LMŠ

6.6.
čtvrtek

10. LEKCE PŘEDPLAVECKÉHO KURZU V BENEŠOVĚ – pouze pro přihlášené děti – pozor změna času – od 10 -11:30 h.

7.6.
pátek

Barevná angličtina v Pampelišce a LMŠ – od 10:00 hod. 2 skupiny – náhradní hodina

Motýlci a Včeličky – volejbalové dopoledne s Kačenkou – prosíme o sportovní oblečení, obuv a lahev s pitím

Cesta kolem světa za 14 dní – 2-týdenní vzdělávací program
Cestování, práce s mapou, různé národy, 18. 6. Den otců, jazyky, světadíly, státy, vlajky, různé kultury – jídlo, typické znaky, zvyky, hudba, oblečen, námořníci, piráti

10.6.
pondělí

Barevná angličtina v Pampelišce a LMŠ – odpolední kroužek pro přihlášené děti- náhradní hodina

11.6.
úterý

BERUŠKY- celodenní výlet do PRAHY na letiště Václava Havla – exkurze do zázemí a výcvikového prostoru pro stewardy a letušky, k trenažéru – 9.30 – 11.00 hod.; vstupné ve výši 150,-Kč/dítě hradí dětem pan Martin Hanuš, náš báječný tatínek, moooc děkujeme. 🙂 Doprava lin. autobusem v 7:14 ze Želivce na nádraží do Stránčic, vlakem v 7:50 do Phy, metrem…zpět dle počasí a hustoty dopravy; zmrzlina v Riegrových sadech, prohlídka parku a hry na hřišti. Cena – 100,-Kč, plaťte, prosím, ráno u p. učitelky v den odjezdu. S sebou: batůžek s pevnými popruhy, 2 svačiny, oběd + lahvičku s pitím (doplníme), vhodné oblečení a obuv a dobrou náladu! 🙂 Sraz ve školce nejpozději do 7 hod., děti budou mít ten den odhlášenou stravu v MŠ. Předpokládaný návrat: v cca 15-16 hodin, dle počasí (na cestě zpět Vás budeme informovat přes aplikaci Naše MŠ).

Veverky – celodenní výlet na zámek Konopiště, cesta linkovým autobusem a ekovláčkem. Více info na třídě.

12.6.
středa

Berušky a Včeličky – návštěva MŠ Kostelec u Křížků – vycházíme v 9 hod. po svačince, s sebou batůžek s pevnými popruhy, pití, malou svačinkou, vhodné oblečení a obuv; návrat na pozdější oběd v cca 12 -12:30 hod.

13.6.
čtvrtek

LMŠ – celodenní výlet do planetária ve Vestci – informace na třídě

14.6.
pátek

Berušky – projekt Nebuď Terčem, který se zaměřuje na vzdělávání dětí i dospělých v krizových situacích a mimořádných událostech.
Prvním případem je modelová situace „Ohrožení mateřské školy nebezpečnou / ozbrojenou osobou“, dopoledne s naší maminkou Nikol Frantovou. Projekt je schválen Krajským ředitelstvím Policie ČR, školním psychologem, instruktory Krav Magy. Moc děkujeme!!!

5. Fotbalový zápas tatínků na hřišti v Kostelci u Křížků od 17:00 hodin – více info na třídách, nominace u p. uč. Terezky v Motýlcích

17.6.
pondělí

DIVADELNÍ DOPOLEDNE ve Sluníčku s žáky 9. A a 9. B pro Berušky a Včeličky ve Včeličkách; vstupné dobrovolné na místě. Děkujeme, kamarádi!

18.6.
úterý

LMŠ – výlet na zmrzlinku – informace na třídě

19.6.
středa
20.6.
čtvrtek

MŠ Kostelec u Křížků – na návštěvě ve Sluníčku v Beruškách a ve Včeličkách – dopoledne, společné hry, navazování dětských přátelství, provedení po školce; pohoštění pro děti vítáno. Děkujeme!!!

21.6.
pátek

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2024 – pro všechna naše pracoviště od 15:30 hod. na hřišti pod MŠ Pampeliška; přesun dětí ze Sluníčka zajistíme objednaným busem. Ke zpěvu, tanci a poslechu zahraje skvělá kapela TRIO ACCORDO! TĚŠÍME SE NA VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE VŠECH TŘÍD!!! Cena – dítě 80,-Kč/dítě.

Máme rádi zvířata
Zoo, exotická zvířata, světadíly, biotopy, podnebné pásy, práce s mapou – nížiny, hory, řeky, moře

24.6.
pondělí

Barevná angličtina v Pampelišce a LMŠ – odpolední kroužek pro přihlášené děti- náhradní hodina s malou besídkou pro rodiče

25.6.
úterý

Berušky a Včeličky – celodenní výlet do Nespek – návštěva a společné hry v MŠ Kolečko Nespeky, pozorování vodáků u řeky, oběd v restauraci, hry u tety Dany H.; linkovým busem tam i zpět, platba ráno u p. uč., s ebou batůžek s pevnými popruhy – 2x svačinka, lahvička s pitím (doplníme), vhodné oblečení a obuv.Sraz ve školce nejpozději do , děti budou mít ten den odhlášenou stravu v MŠ. Odjezd: v hod. Předpokládaný návrat: v cca 15 hodin.

14:15 – 16:15 ADAPTACE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

26.6.
středa

Informativní schůzka v Pampelišce, pro rodiče nově přijatých dětí v 16:00 hod.; prosíme o účast bez dětí!!!

Mravenečci, Motýlci, Včeličky a Berušky – noční přespávačka ve školce 🙂 Přihlašujte, prosím, Vaše dítě k přespávačce v aplikaci Naše MŠ. S sebou snídani v podepsané krabičce, ručník, baterku, malé občerstvení pro děti na odpoledne. Odpolední program – diskotéka, divadélko pro děti (v hl. rolích paní učitelky) a stezka odvahy na zahradě MŠ. K večeři pizza, 1/2 80,- Kč; 1/4 40,- Kč, prosíme o nahlášení paní učitelkám na třídě. Provoz MŠ do 17:00 hodin. Po 17té hodině program pouze pro přihlášené děti.

14:15 – 16:15 ADAPTACE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

27.6.
čtvrtek

LMŠ – badatelská vycházka – loučení se se školkou

28.6.
pátek

SPOLEČNÉ ROZLOUČENÍ na zahradách školek – DISKOTÉKA A ZMRZLINKA – dopoledne

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko