Rodiče vítáni

Zvýšení záloh stravného od 1.2.2012

Vážení rodiče,
od 1.února 2012 dochází kvůli vyšší DPH na potraviny ke zvýšení záloh na stravné takto:

Denní docházka 

  • (děti do 6ti let) – 800,- Kč (22,- oběd+ 18,- svačiny)
  • (děti nad 6 let) – 800,- Kč (22,- oběd+ 19,- svačiny)

Placení stravného : na účet ŠV MŠ Sluníčko: 35- 2246571339 /0800

Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte a jako zprávu pro příjemce jméno dítěte.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná vždy do 20.dne předcházejícího měsíce (tj. za únor do 20.1.2012).

Pozor – bez úhrady stravného nelze dítě do mateřské školy přijmout!

Václava Kunická, ředitelka MŠ Sluníčko

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko