Rodiče vítáni

Informace k chodu a organizaci MŠ Sluníčko 21.4.2020 – provoz nepřerušen!

Mateřská škola Sluníčko funguje na pracovišti na adrese Školní 349, Želivec od 6:30 do 16:00 hodin tímto
způsobem:
Příchod dítěte do MŠ: od 6:30 – 8:00 hodin, pozdější příchody již nebudou akceptovány.
Dítě u branky odebere paní učitelka, ve třídě mu změří teplotu bezkontaktním teploměrem. Pokud by se
vyskytla zvýšená teplota, bude ihned kontaktovat zákonného zástupce.
Rodič nebude do areálu MŠ vůbec vpuštěn.
Odchod dítěte z MŠ: Dobu odchodu nahlásí rodič ráno při předávání dítěte paní učitelce u branky.
Na tuto dobu bude dítě oblečeno a připraveno u branky k vyzvednutí.
Časy možných odchodů dítěte z MŠ: 12:30, 14:30, 15:30 a 16:00 hodin.

Roušky
Nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek, atd.) je povinné i na pracovišti a týká se například i dětí v mateřské škole.
V rámci možností by děti měly mít roušky při všech činnostech. Při každé manipulaci s rouškou je nutno vydesinfikovat ruce.
Je vhodné, aby rodiče vybavili své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd. na celý den a v požadované kvalitě.
Tato povinnost se nevztahuje na autistické děti.
MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE, TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MĚ!!

Zajištění péče o děti zaměstnanců ve zdravotnictví a v jiných důležitých povoláních
Jako, hejtmankou Středočeského kraje, určená škola pečujeme o děti členů IZS ve skupinkách 15 dětí ve věku 3-10 let.

Děkujeme Všem rodičům a dětem za srdečné pozdravy, nádherné obrázky a fotografie, už se na Vás moc těšíme!

Mgr. Václava Kunická, řed. školy

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko