Rodiče vítáni

Informace k vyzvedávání Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ

Termín pro zveřejnění a vyzvedávání Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí – je 3. 5. 2013 od 10 do 15 hod.
Seznam přijatých a nepřijatých dětí resp. jejich registračních čísel bude zveřejněn na webových stránkách MŠ a na budově MŠ. Rozhodnutí o přijetí se nerozesílá, rozhodnutí o nepřijetí (pokud nebude tento den vyzvednuto), bude odesláno úřední poštou, obojí potom založeno do složky dítěte a archivováno. 

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje – odboru školství a sportu.
Další informace naleznete v rubrice „ZÁPIS“.
Václava Kunická
ředitelka MŠ Sluníčko

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko