Rodiče vítáni

POZOR – AKTUÁLNĚ- OD 1. 3. DO 21. 3. 2021 MŠ UZAVŘENA – na základě rozhodnutí Vlády ČR, zhoršených epidemiologických podmínek a pokračování nouzového stavu

Vážení rodiče,

jakmile budu mít k dispozici oficiální zprávu, budu Vás informovat.

  • Ošetřovné z důvodu uzavření školy. Sami si ho vyplníte na stránkách,  kde vyplníte vše potřebné. https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m  
  • DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, je  vzdělávání distančním způsobem POVINNÉ. Viz Obecné dokumenty – Distanční výuka v MŠ Sluníčko Sulice- předškoláci https://www.msslunicko.eu/o-skolce/dokumenty/
  • Podrobnosti budou brzy zveřejněny.

Buďme silní a optimističtí, zejména kvůli našim dětem.

Děkuji.

Za náš tým 🌞  V. Kunická  

 

 

 

Vážení rodiče, 

níže novinky a změny od 25. 2. 2021 (povinnost nosit roušky i pro pedagogy, výjimečně je povolen štít při výuce), prosím o dodržování všech pravidel, jde o zdraví nás všech, především našich dětí.

Informace pro školy a školská zařízení – roušky od 25. 2. 2021

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021
mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE Mimořádné-opatření-–-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-účinností-od-25.-2.-2021-do-odvolání  ), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

 Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:
▪ děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit)

 Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.
 Vláda ČR zajistila pro zaměstnance škol a školských zařízení distribuci dalších téměř 3,5 milionů kusů respirátorů normy FFP2. Jedná se o další etapu mimořádné výpomoci státu školám a školským zařízením pro pilotní období návratu žáků a studentů do škol a školských zařízení (navazující na obdobnou distribuci na podzim 2020).
 MŠMT předpokládá, že k dalšímu provozu škol a školských zařízení zašle další informace v průběhu tohoto týdne v souvislosti s připravovaným projektem pilotního testování ve školách a s ním spojenou distribucí testů do škol, ve kterých se předpokládá zahájení prezenční výuky spojené s testováním žáků.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA

Usnesení vlády_školy_14.02.2021

Vážení rodiče,

v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR byla vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství – VŠE ZŮSTÁVÁ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD.

Provoz mateřských škol  je v týdnech od 15. února do 28. února 2021 zachován, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu. Manual_k_provozu_skol_doplneni_25_srpna

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance), rodičů a zákonných zástupců, je do společných prostor škol  povolen V NEZBYTNĚ NUTNÝCH PŘÍPADECH a pouze za dodržení daných pravidel a počtu rodičů – v šatně nejvýše 3 dospělí se svými dětmi – v rámci tohoto opatření pobývejte v šatně co možná nejkratší dobu.

Prosím o neustále dodržování pravidel 3 R – RUCE – ROUŠKY – ROZESTUPY, vstup do areálu MŠ je možný pouze se zakrytým obličejem! U vstupů do budov jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Děti si po příchodu do třídy jdou NEJPRVE umýt ruce teplou vodou a mýdlem.

K předškolnímu vzdělávání budou přijímány pouze děti zdravé a bez viditelných známek jakéhokoliv onemocnění (kašel, rýma, bolest hlavy, bolest v krku, dušnost, zvýšená teplota).

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Prosím o předávání informací  o nákaze onemocněním Covid – 19 u dítěte a rodinných příslušníků vedení školy.

Pobyt dětí mimo mateřské školy je povolen pouze za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích.

Děkuji Všem za spolupráci a dodržování pravidel.    V. Kunická, ředitelka školy

 

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko