Rodiče vítáni

Mezinárodní projekt EKOŠKOLA – slavíme naše úspěchy! Certifikace Stříbrné a bronzové cesty programu Ekoškola

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás informovala o úžasném úspěchu našich dětí, paní učitelek, asistentek, tet, pana školníka, paní hospodářky, rodičů, no prostě  všech, kdo byli zapojeni do našeho školkového Ekotýmu v rámci projektu EKOŠKOLA!!! Totiž do Ekotýmů, protože každé pracoviště školky má svůj Ekotým! Naše angažovanost v oblasti péče o životní prostředí, aktivity, které společně s dětmi vymýšlíme a realizujeme, od třídění odpadů, plýtvání jídlem a vodou, po zalévání zahrady dešťovou vodou a úklid našeho blízkého okolí byl oceněn. Je důležité s dětmi řešit otázky životního prostředí, ptát se na jejich názory a naslouchat jejim řešením. Jsou totiž úžasné!!! DĚKUJEME!!

Pokud je mezi Vámi někdo, kdo by se rád zapojil do těchto činností, prosím, kontaktujte naše školní koordinátorky EVVO a paní učitelky Mgr. Majdu Wagnerovou ve Sluníčku a Šárku Vávrovou v Pampelišce. 

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko