Rodiče vítáni

MIMOŘÁDNÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ č. 3

S platností od pondělí 16. 3. 2020, vyhlašujeme v součinnosti s
naším zřizovatelem toto opatření  č. 3:
Provoz mateřské školy bude zajištěn pro pracující rodiče, pouze
pro ty rodiče a zákonné zástupce, kteří opravdu nutně potřebují
péči mateřské školy v této mimořádné době.
Provoz mateřské školy bude fungovat od 6:30 do 16:00 hodin tímto
způsobem:
Příchod dítěte do MŠ: 6:30 – 8:00 hodin, pozdější příchody
již nebudou akceptovány. Dítě u branky odebere paní učitelka, ve
třídě mu změří teplotu bezkontaktním teploměrem. Pokud by se
vyskytla zvýšená teplota, bude ihned kontaktovat zákonného
zástupce. Rodič nebude do areálu MŠ vůbec vpuštěn.
Odchod dítěte z MŠ: Dobu odchodu nahlásí rodič ráno při
předávání dítěte paní učitelce u branky. Na tuto dobu bude
dítě oblečeno a připraveno u branky k vyzvednutí.
Časy možných odchodů dítěte z MŠ: 12:30, 14:30, 15:30 a 16:00
hodin.

Děkuji Všem rodičům za podporu, spolupráci a lidský přístup a
zejména těm rodičům, kteří chápou naše opatření, jde opravdu o
zdraví nás všech!!

Mgr. Václava Kunická, řed. školy

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko