Rodiče vítáni

Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Sluníčko Sulice- Želivec v měsíci červenec a srpen 2012

Po projednání se zřizovatelem MŠ Sluníčko Sulice- Želivec přerušuje svůj provoz v měsíci červenec a srpen ve školním roce 2011/2012 ( podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. takto: od 23. července do 19. srpna 2012 bude MŠ uzavřena.

 Provoz mateřské školy bude opět zahájen 20. srpna 2012.

Úplata za předškolní vzdělávání ( školné ) je stanovena na tyto dva měsíce v celkové částce 706,- Kč. Povinnost hradit tuto úplatu má zákonný zástupce i v případě, že dítě do mateřské školy nebude v tuto dobu docházet.

Jinou možnost zajištění péče o děti lze domluvit s paní ředitelkou.

 

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko