Rodiče vítáni

Parkování před MŠ a ZŠ Sulice

„Na základě prostorových a finančních možností obce Sulice jsme
pro Vás rozšířili parkovací stání před MŠ a ZŠ Sulice v ulici
Školní na Želivci. Jedná se o parkoviště s novou kapacitou 40
míst, prostorem pro otáčení autobusu a veřejným osvětlením.
Nákladem ve výši více jak 1 milion korun jsme chtěli přispět ke
komfortnějšímu parkování při dopravě Vašich dětí do MŠ a ZŠ.
Současně upozorňujeme, že stávající parkovací místa před MŠ a
ZŠ jsou od 2.9.2020 vyhrazena jen pro krátkodobé parkování max. na
15 minut. Parkování přesahující tuto dobu bude postihováno v
souladu s platnými zákony. Věříme, že si na nové podmínky brzy
zvyknete a budete s nimi spokojeni. Osobně neznám MŠ a ZŠ, u které
by bylo k dispozici více jak 90 vyhrazených parkovacích míst na
třech parkovištích. Děkuji za spolupráci a přeji Vám i Vašim
dětem mnoho úspěchů v novém školním roce.

S úctou Ing. Petr Čuřík, starosta obce“

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko