Rodiče vítáni

Poděkování

Vážení rodiče,
děkujeme Vám všem, kteří jste navštívili náš 1. předvánoční jarmark a zakoupili výrobky vytvořené od našich dětí. Vybraná částka 10.360,- Kč bude použita na nákup didaktických a sportovních pomůcek pro děti do všech tříd. Velice si vážíme Vaší spolupráce!!!
Za děti a celý kolektiv zaměstnanců ředitelka MŠ Sluníčko

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko