Rodiče vítáni

Poděkování

Vážení rodiče, ráda bych vás informovala, jaký úspěch měla akce „Přines starou autobaterii, podpoříš dobrou věc!“ Celkem bylo vybráno 26 kusů baterií v hodnotě 2.280,- Kč. Děkuji tímto všem zúčastněným rodičům a p. Petře Bartákové, která nám s organizací akce pomohla. Peníze budou použity na nákup výtvarných potřeb pro děti! Děkujeme!!

Další velký dík patří těmto šikovným a ochotným tatínkům, kteří nám pomohli ve školce vykopat 15 jamek pro nové stromečky. Přišli, i když počasí nebylo moc vlídné. Jsou to tito: pan Tyminskyj, pan Roubíček, pan Stříž, pan Altman a pan Špalek.

Tatínkové děkujeme!!! 🙂

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko