Rodiče vítáni

Středa 27.4. – Čarodějnice ve školce

ČARODĚJNICE – ráno rej čarodějnic ve třídách, v maskách. Venku společně všechny třídy stopování čarodějnice podle barevných fáborků, plnění úkolů na cestě, společné zpívání, povídání, pozorování, hry…opékání špekáčků u ohně, čarodějnický tanec a upálení čarodějnice – vše dopoledne.

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko