Rodiče vítáni

Vyjádření Obecního úřadu Sulice

Zastupitelstvo obce Sulice, jakožto zřizovatel MŠ Sluníčko Sulice-Želivec, bude na svém zasedání rozhodovat o změně zřizovací listiny MŠ Sluníčko a o kritériích pro přijetí do MŠ tak, aby mohly být co nejlépe uspokojeny potřeby občanů naší obce, obcí smluvních a partnerů obce, kteří nám s bezproblémovým provozem MŠ pomáhají. Jde o legislativní změny ve Zřizovací listině MŠ v návaznosti na změnu zákona č.561/2004 školský zákon v platném znění.

V žádném případě nedochází k prodeji či jinému zcizení MŠ Sluníčko. Dětí, navštěvující MŠ Sluníčko, se tato změna nikterak nedotýká.

Zápis do MŠ Sluníčko bude vypsán v nejbližším možném termínu ředitelkou mateřské školy.

Více informací k připravované změně naleznete na internetových stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/firemni-skolka-informace

 

 

 

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko