Berušky Včelky Motýlci Mravenečci Medvídci Ježečci Veverky

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (logopedická asistentka)
Martina Kapalová

Asistent pedagoga:
Radka Altmanová

Provozní:
Dagmar Rezková

Tel.: 725 459 972

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (vedoucí učitelka a školní koordinátor EVVO)
Alexandra Hulvertová, Dis

Asistent pedagoga:
Anežka Kopáčová

Provozní:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Alena Knoblochová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Michaela Doležalová

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Šárka Belovická (logopedická asistentka)
Alena Kopáčová (vedoucí učitelka)

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Mgr. Magdalena Wagnerová (školní koordinátor EVVO)
Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

Učitelky:
Mgr. Miroslava Chizhkovska
Kateřina Vobořilová

Školní asistent:
Ivana Wallerová
Eva Šérová

Tel.: 736 133 406

Třídní nástěnka – včeličky

Obec Sulice

Vítá Vás Mateřská škola Sluníčko Sulice-Želivec

Mateřská škola Sluníčko Sulice (dále jen MŠ) je předškolní zařízení s celodenní péčí a se 3 pracovišti, jako příspěvkovou organizaci nás zřizuje Obec Sulice.
Další informace o školce

Aktuality

30.6.2021

Změna pravidel pro školy od 13. 7. 2021 – REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PLATÍ PRO DĚTI DO 6 LET V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:

V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

 Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.
▪ I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

 Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí (viz výše).

Prosím o přečtení nového manuálu, viz níže. 

Děkuji.

informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-13-cervence-2021

PODĚKOVÁNÍ VŠEM – rodičům i zaměstnancům – Dotazník spokojenosti 2021

Krásný den, vážení přátelé, milí rodiče, naše děti,

školní rok končí s posledním srpnem, tak si troufám napsat, že NAŠE děti, i když nám jich půlka odchází do základní školy. Jsme smutné, protože děti byly součástí našich životů několik let, zažili jsme společně krásné a veselé chvilky 🙂 Ale už jsou připravené na přechod do školy a natěšené na nové informace. Děkujeme, že jste nám svěřovali Vaše poklady!!!

Děkujeme za všechny krásné kytičky, sladkosti, dárečky, tekuté vitamíny 🙂 děkujeme za báječnou komunikaci a fakt nejlepší celoroční spolupráci s Vámi!!

Přejeme Vám Všem jen to NEJLEPŠÍ a určitě jen a jen zdraví!!!

Dovolte mi, abych zde také poděkovala Všem svým kolegyním, panu školníkovi, paní učitelkám, tetám, asistentkám, paní hospodářce…prostě Všem, kdo se starali o blaho Vašich dětí, protože dle mého názoru, to většina z nás dělala s nadšením, elánem, s věčnými a úžasnými nápady, s láskou a starostí o NAŠE (brzy už Vaše) DĚTI!!! Děkuji moc za vaše nasazení, o prázdninách, prosím, odpočívejte, věnujte se vašim koníčkům, rodině a stále mějte na paměti, že JSTE NEJLEPŠÍ!!!

Vážení rodiče,
prosím Vás o několik málo minut Vašeho času s vyplněním krátkého a rychlého Dotazníku spokojenosti 2021 (jak jste spokojeni s naší prací atd.) DĚKUJI.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft4GC4KIxoCvSELIeQ7Bkh3KJbFE8XMPBla5AO4kPGJR3lwg/viewform?usp=sf_link

Kdyby cokoliv, víte, kde nás najdete!!!

Váš Tým MŠ Sluníčko Sulice

 

Informace pro školy prázdninový provoz a režim v září 2021

MŠ Školní 349 Sulice

21.5.2021

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ JARO 2021

Vážení rodiče,

protože se nemůžeme potkat osobně a seznámit se s prostředím školky, pokud máte zájem, natočili jsme pro Vás tato videa našich 7 tříd:

https://youtube.com/playlist?list=PLwlA-qBntT974arW_pt_qsebKtr_iGkwF 

Informace k provozu MŠ od 24. května 2021

Vážení a milí rodiče, 

-Mateřské školy jsou nadále otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

-nově JE ZRUŠEN ZÁKAZ ZPĚVU v mateřských školách, děti si samy odebírají jídlo.

-zaměstnanci nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na
180 dní.

-před odjezdem na školu v přírodě nesmí přijít osoba účastnící se školy v přírodě do styku s fyzickou osobou pozitivně testovanou na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu nebo s fyzickou osobou s jiným infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, se stanovuje na 14 kalendářních dnů.

-MŠMT dále informuje, že vzdělávací činnost školy realizovaná v průběhu jednoho vyučovacího dne mimo budovu školy
(např. v podobě exkurzí) je umožněna. 

Pro třetí osoby stále platí vstup s respirátorem a použití dezinfekce – vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy  (stále platí 3 rodiče v šatně).

Děti do školy předávejte pouze zdravé – bez rýmy, kašle, teploty nebo jiných příznaků.

Všichni pracovníci přítomní na pracovišti MŠ se testují povinně jedenkrát v pracovním týdnu!!!

V případě sportovních činností v mateřských školách se nadále nic nemění a jsou povoleny uvnitř i venku.

Při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole), ale doporučujeme při pohybu mimo areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob.

Výlety a školy v přírodě nejsou povoleny (školy v přírodě by měly být povoleny od 31. 5. 2021, pravidla se ještě řeší).

Děkuji za spolupráci!

Tým MŠ Sluníčko

26.2.2021

POZOR – AKTUÁLNĚ- OD 1. 3. DO 21. 3. 2021 MŠ UZAVŘENA – na základě rozhodnutí Vlády ČR, zhoršených epidemiologických podmínek a pokračování nouzového stavu

Vážení rodiče,

jakmile budu mít k dispozici oficiální zprávu, budu Vás informovat.

  • Ošetřovné z důvodu uzavření školy. Sami si ho vyplníte na stránkách,  kde vyplníte vše potřebné. https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m  
  • DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, je  vzdělávání distančním způsobem POVINNÉ. Viz Obecné dokumenty – Distanční výuka v MŠ Sluníčko Sulice- předškoláci https://www.msslunicko.eu/o-skolce/dokumenty/
  • Podrobnosti budou brzy zveřejněny.

Buďme silní a optimističtí, zejména kvůli našim dětem.

Děkuji.

Za náš tým 🌞  V. Kunická  

 

 

 

Vážení rodiče, 

níže novinky a změny od 25. 2. 2021 (povinnost nosit roušky i pro pedagogy, výjimečně je povolen štít při výuce), prosím o dodržování všech pravidel, jde o zdraví nás všech, především našich dětí.

Informace pro školy a školská zařízení – roušky od 25. 2. 2021

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021
mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE Mimořádné-opatření-–-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-účinností-od-25.-2.-2021-do-odvolání  ), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

 Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:
▪ děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit)

 Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.
 Vláda ČR zajistila pro zaměstnance škol a školských zařízení distribuci dalších téměř 3,5 milionů kusů respirátorů normy FFP2. Jedná se o další etapu mimořádné výpomoci státu školám a školským zařízením pro pilotní období návratu žáků a studentů do škol a školských zařízení (navazující na obdobnou distribuci na podzim 2020).
 MŠMT předpokládá, že k dalšímu provozu škol a školských zařízení zašle další informace v průběhu tohoto týdne v souvislosti s připravovaným projektem pilotního testování ve školách a s ním spojenou distribucí testů do škol, ve kterých se předpokládá zahájení prezenční výuky spojené s testováním žáků.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA

Usnesení vlády_školy_14.02.2021

Vážení rodiče,

v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR byla vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství – VŠE ZŮSTÁVÁ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD.

Provoz mateřských škol  je v týdnech od 15. února do 28. února 2021 zachován, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu. Manual_k_provozu_skol_doplneni_25_srpna

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance), rodičů a zákonných zástupců, je do společných prostor škol  povolen V NEZBYTNĚ NUTNÝCH PŘÍPADECH a pouze za dodržení daných pravidel a počtu rodičů – v šatně nejvýše 3 dospělí se svými dětmi – v rámci tohoto opatření pobývejte v šatně co možná nejkratší dobu.

Prosím o neustále dodržování pravidel 3 R – RUCE – ROUŠKY – ROZESTUPY, vstup do areálu MŠ je možný pouze se zakrytým obličejem! U vstupů do budov jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Děti si po příchodu do třídy jdou NEJPRVE umýt ruce teplou vodou a mýdlem.

K předškolnímu vzdělávání budou přijímány pouze děti zdravé a bez viditelných známek jakéhokoliv onemocnění (kašel, rýma, bolest hlavy, bolest v krku, dušnost, zvýšená teplota).

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Prosím o předávání informací  o nákaze onemocněním Covid – 19 u dítěte a rodinných příslušníků vedení školy.

Pobyt dětí mimo mateřské školy je povolen pouze za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích.

Děkuji Všem za spolupráci a dodržování pravidel.    V. Kunická, ředitelka školy

 

17.11.2020

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.

Provoz mateřských škol od pondělí 30. listopadu 2020:

Provoz mateřských škol (včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako
doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba (na nezbytnou dobu).

Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je jinak obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi.

Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci dětí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.

Opatření PES pro oblast školství

Metodický-návod-pro-nařizování-karantény-ve-školách-a-školských-zařízeních_04_09_2020

 

 

5.11.2020

Vycházky se školkou do přírody

Vážení rodiče,

 na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se objevila informace, totiž, že naše děti mohou chodit na procházky mimo areál mateřské školy!!! Jsme moc rádi, že se děti budou moci spontánně vyběhat, zahrát si volně v přírodě, vyjít opět do lesa, pozorovat krásnou podzimní přírodu, sbírat přírodniny, PROSTĚ SI UŽÍT NÁŠ ÚCHVATNÝ BAREVNÝ PODZIM!

Paní učitelky budou s dětmi udržovat odstup od jiných lidí, raději se jim vyhnou, dospěláci budou mít roušku, kterou v přírodě, v lese mohou odložit!

Citace:
Zákaz vycházení
Zákaz pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob se nevztahuje na děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních. Je tedy možné jít například s dětmi mateřské školy na procházku mimo areál školky pohromadě. Nařizuje se také zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Vše přečkáme ve zdraví, společně to zvládneme!! 🙂

Jsem laskavec 2020

2.11.2020

Změna provozní doby + Karanténa v Mravenečcích a Motýlcích do 5. 11. 2020

Dobrý den, vážení rodiče,

vzhledem k personální situaci ve školce (nepedagog covid pozitivní, učitelky v karanténě, učitelky a asistentky na OČR, učitelka nemocná) jsme nuceni, po projednání se zřizovatelem, zkrátit provozní dobu na všech pracovištích MŠ takto:

OD ZÍTŘEJŠÍHO DNE 3. 11. DO 7. 11. 2020 JE PROVOZNÍ DOBA na všech pracovištích MŠ od 6:30 (od 7:30 v LMŠ) do 16:00 hodin!!

Děkuji za Vaše pochopení, spolupráci a pomoc!!

Mgr. Václava Kunická, ředitelka školy

Karanténa Mravenečci a Motýlci

31.10.2020

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

30_10_2020 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Pro mateřské školy se stávající režim nemění!

V mateřských školách se může zpívat i provozovat sportovní činnost.

Původně plánované divadelní představení ve středu 4. 11. bylo zrušeno.

Děkujeme, že jste zodpovědní a dodržujete všechna opatření (hygiena, rouška, rozestup, omezení sociálních kontaktů, do MŠ jen zdravé děti, informování vedení školy o karanténě či onemocnění Covid -19).

Pokud jste doma se starším dítětem na distančním vzdělávání a chtěli byste si doma doma nechat i mladšího sourozence, na kterého se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, určitě můžete (je to Vaše právo), obraťte se, prosím, na třídní paní učitelky – každý týden Vám zašlou do emailu či fyzicky předají téma týdne, cíle, aktivity, pracovní listy, básničku atd. Nezapomeňte, že děti potřebují každodenní pobyt venku, v přírodě, na čerstvém vzduchu, minim. 2 hodiny denně!! Níže distanční vzdělávání – stručný a přizpůsobený podmínkám všech dětí 🙂

Děkujeme Všem rodičům za spolupráci. Pokud budeme dodržovat všechna opatření, přečkáme vše ve zdraví a v pohodě. 🙂

Distanční výuka – nejen pro předškoláky

28.10.2020

Krizové opatření Vlády ČR s účinností od 28. 10. 2020

Vláda s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59
hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky – podrobnosti a výjimky v příloze

Nařízení vlády ČR-omezeni-volneho-pohybu

Poděkování ministra školství, mládeže a tělovýchovy Všem zaměstnancům mateřských škol

Poděkování ministra školství Roberta Plagy všem zaměstnancům MŠ

Včelky Motýlci Berušky Mravenečci Ježečci Medvídci Veverky

2. Ježečci

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Šárka Vávrová (vedoucí učitelka a školní koordinátor EVVO)
Alexandra Hulvertová, Dis

Asistent pedagoga:
Anežka Kopáčová

Provozní:
Gabriela Jusková

Tel.: 725 459 972

1. Veverky

detašované pracoviště Mateřská škola Pampeliška

Učitelky:
Bc. Hana Blísová (logopedická asistentka)
Martina Kapalová

Asistent pedagoga:
Radka Altmanová

Provozní:
Dagmar Rezková

Tel.: 725 459 972

3. Včeličky

zelený pavilon

Učitelky:
Pavla Čechová (logopedická asistentka)
Lucie Kalašová

Asistent pedagoga:
Dagmar Bartošová

Provozní:
Alena Knoblochová

Tel.: 323 607 474
vcelicky@msslunicko.eu

2. Motýlci

oranžový pavilon

Učitelky:
Bc. Tereza Dvořáková Dis. (logopedická asistentka)
Bc. Petra Vychodilová

Asistent pedagoga:
Michaela Doležalová

Hospodářka:
Markéta Hájková

Provozní:
Lucie Dvořáková

Tel.: 323 607 473
motylci@msslunicko.eu

1. Mravenečci

modrý pavilon

Učitelky:
Šárka Belovická (logopedická asistentka)
Alena Kopáčová (vedoucí učitelka)

Provozní:
Renata Procházková

Tel.: 323 607 472
mravenecci@msslunicko.eu

4. Berušky

žlutý pavilon

Učitelky:
Mgr. Václava Kunická (ředitelka, školní koordinátor EVVO)
Veronika Gebrlínová (vedoucí učitelka)
Alena Víšková
Mgr. Magdalena Wagnerová (školní koordinátor EVVO)
Asistent pedagoga:
Lucie Hladíková

Kuchařka:
Miroslava Budáková

Tel.: 323 607 475
berusky@msslunicko.eu

Medvíďata

detašované pracoviště
1. třída Lesní mateřské školy

Učitelky:
Mgr. Miroslava Chizhkovska
Kateřina Vobořilová

Školní asistent:
Ivana Wallerová
Eva Šérová

Tel.: 736 133 406