Rodiče vítáni

Raketou na Mars

Týden od 6. 2. do 10. 2.

Děti si další týden ve znamení vesmíru náramně užívaly. Hned v počátku týdne zjistily jaké teorie o vzniku existují. Četli jsme si z encyklopedií a vyprávěli si pohádku O vzniku vesmíru. Ukazovali jsme si, jak planety vznikají, že se zrodily ze sluneční mlhoviny, která obklopovala nově utvořené Slunce. Povídali jsme si o tom, jak jsou které planety velké a jak daleko jsou od sluníčka, jaký je rozdíl mezi planetami a hvězdami. že hvězdy vznikají z chladných a velmi řídkých prachových a plynových mračen. Vyletěli jsme si při hře velkou raketou z kartonu do vesmíru objevovat další nové planety, které děti různě pojmenovávaly. Raketu také sestavovaly z geometrických tvarů a skládaly z písmen různá slova jako je kosmonaut, vesmír a názvy planet naší sluneční soustavy k procvičení slovní zásoby. Zazpívali jsme si společně písničku Naše Země kulatá je a procvičili jsme tělo s pohybovou básničkou Raketa. Putovali jsme s globusem a ukazovali si rotaci kolem osy a obíhání Slunce pro vytváření časových představ – noc, den, celý rok. Vyprávěli jsme si, kdo je kosmonaut, co má na sobě, když létá do kosmu, čím létá, jak zvládají v raketě stav beztíže. Raketou se děti také na chvíli staly. Tryskové motory si vyrobily z pet lahve a krepového papíru a pak obíhaly různé planety, které znázorňovaly barevné kroužky a vystřižené hvězdičky na dece. Krásnou tečkou týdenního programu byla exkurze do Planetária v Praze. Děti hned ve vstupní hale mohly obdivovat a vyzkoušet si různé jevy z vesmírné expozice. Po posilnění svačinkou jsme se vydali po schodech do kruhového sálu s obrovským projektorem. Děti nad hlavou pozorovaly souhvězdí, Slunce, Měsíc, povrchy planet a další objekty, ale i jak se střídá noc a den. Závěrem shlédly pohádku O Nebešťánkovi.


Copyright © 2024 MŠ Sluníčko