Rodiče vítáni

Téma: Vítáme Tě ve školce 1.9 – 8.9.2023

Milí rodiče, vítáme Vás v nové školním roce ve třídě Včeliček.

     V pátek nám začal nový školní rok 2023/2024. Do třídy Včeliček jsme přivítali nové děti. Děti ze třídy Mravenečků, ale i dětí ze třídy Motýlků. Některé děti v naší třídě zůstaly z loňského složení třídy. Celý týden jsme se zaměřili na adaptaci nových dětí a jejich začlenění do kolektivu. Samozřejmě nesmělo chybět poučení o bezpečném chování ve třídě a na školní zahradě.

     V pondělí jsme se seznamovali s novými kamarády a s novými hračkami. V ranním kruhu jsme se představili třídnímu  maskotovi – ,, Včelce Aničce“. Upevňovali jsme si svolávací básničku do kruhu a zdravící básničku ,,Dobrý den, dobrý den. Procvičovali jsme své značky, abychom věděli, kde máme své věci.

     V úterý už některé děti začaly kreslit své značky podle předlohy. Kdo se na to ještě necítil, hrál si. Při cvičení jsme si zahráli hru ,,Na jména“ a ,,Hlava, ramena, kolena, palce“. Venku jsme si ukázali správnou techniku mytí ručiček v lavorech, které si děti přinesly z domova.

     Ve středu jsme si zazpívali známé písničky jako je Prší, prší nebo Kočka leze dírou.

     Ve čtvrtek už se i nové děti zapojily do kreslení své značky. Měly to ale o něco jednodušší a jen svou značku vybarvovaly. Po svačince se děti rozdělily do dvou skupin, abychom se lépe vešli do umývárny. Tam jsme s dětmi trénovali správnou techniku mytí zoubků. Druhá skupinka stavěla ze stavebnice Kapla mateřskou školu.

     V pátek jsme pracovali s portfoliem dětí, prohlíželi jsme si fotky, když děti byly malé a povídali jsme si kdo je kdo. Děti si přinesly svou oblíbenou hračku, kterou nám představily a ukázaly, co umí a jak se jmenuje.

Celí týden nám přálo krásné počasí a tak jsme ho využili a strávili jsme co nejvíce na naší školní zahradě.

Přejeme Vám krásný víkend a užívejte si sluníčka, dokud nám svítí.

Hanka, Pavla a teta Alenka

SVOLÁVACÍ BÁSNIČKA DO KRUHU

Jedna, dva, tři, čtyři, pět,

podej mi svou ruku hned.

Holka, kluk, holka, kluk,

a je z nás hned velký kruh.

ZDRAVÍCÍ BÁSNIČKA

Dobrý den, dobrý den,

dneska zlobit nebudem.

Ruce máme na tleskání,

nohy máme na dupání.

Dobrý den, dobrý den,

dneska si to užijem.

Copyright © 2024 MŠ Sluníčko